การแก้ไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ G Suite และ Cloud Identity

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงสำหรับงานนี้

G Suite และ Cloud Identity ขอเสนอการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลและวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบเป็นวิธีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอในกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป ส่วนลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google ขอนำเสนอข้อตกลงสำหรับผู้ร่วมธุรกิจ

วิธีตรวจสอบและยอมรับการแก้ไขสำหรับ G Suite และ Cloud Identity มีดังต่อไปนี้

ตรวจสอบและยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (DPA 2.1 เป็นต้นไป)

หาก GDPR มีผลกับการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ Google เป็นผู้ดำเนินการ เช่น หากคุณก่อตั้งธุรกิจในสหภาพยุโรป หรือก่อตั้งนอกสหภาพยุโรปแต่นำเสนอสินค้า/บริการแก่เจ้าของข้อมูลที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณต้องทำสัญญากับ Google เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดบางอย่างในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งหากไม่ยอมรับ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) สัญญาของคุณจะไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณยอมรับ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ในนามขององค์กรหรือขอคำแนะนำทางกฎหมายเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากคุณใช้ G Suite เวอร์ชันอื่น โปรดดูคำแนะนำสำหรับอีเมลธุรกิจของ G Suite หรือ G Suite ที่ทีมจัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท จากนั้น กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  หากต้องการดูข้อมูลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลใน G Suite และ/หรือข้อตกลงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน (เช่น Cloud Identity)
 4. คุณหรือบุคคลที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)
 5. คลิกฉันยอมรับ

อ่านแนวทางของ Google เกี่ยวกับกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค และความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ G Suite

ตรวจสอบและยอมรับวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ

นอกเหนือจากการเข้าร่วมใน U.S.-EU Privacy Shield Framework แล้ว Google ขอเสนอวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบเป็นวิธีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอของ GDPR

หมายเหตุ: หากคุณใช้ G Suite เวอร์ชันอื่น โปรดดูคำแนะนำสำหรับอีเมลธุรกิจของ G Suite หรือ G Suite ที่ทีมจัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท จากนั้น กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  หากต้องการดูข้อมูลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ G Suite หรือวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ Cloud Identity
 4. คุณหรือบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.0
 5. คลิกฉันยอมรับ

ตรวจสอบและยอมรับ HIPAA Business Associate Amendment

สำหรับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google ขอเสนอข้อตกลงสำหรับผู้ร่วมธุรกิจ (Business Associate Agreement หรือ BAA)

หากต้องการตรวจสอบและยอมรับ BAA นี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity ขององค์กร ผู้ใช้ G Suite หรือ Cloud Identity ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรี (หรืออาจเรียกว่า "Google Apps Standard Edition") จะอ่านและยอมรับ BAA จาก Google ในเวลานี้ไม่ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท จากนั้น กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  หากต้องการดูข้อมูลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจาก BAA ของ HIPAA สำหรับ G Suite/Cloud Identity
 4. ตอบคำถามทั้ง 3 ข้อเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม HIPAA
 5. คลิกตกลงเพื่อยอมรับ BAA ของ HIPAA
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร