Nalevingsamendementen voor G Suite en Cloud Identity

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u zijn ingelogd als superbeheerder.

G Suite en Cloud Identity bieden het Amendement gegevensverwerking (versie 2) en modelcontractclausules als manier om te voldoen aan de geschiktheids- en veiligheidsvereisten van de 'Richtlijn voor gegevensbescherming' en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Google biedt klanten die HIPAA moeten naleven een Business Associate-amendement (BAA).

Ga als volgt te werk om deze amendementen voor G Suite en Cloud Identity te bekijken en accepteren:

Versie 2 van het Amendement gegevensverwerking bekijken en accepteren

Als de AVG van toepassing is op de verwerking van uw gegevens door Google (bijvoorbeeld als u in de Europese Unie bent gevestigd, of als u buiten de Europese Unie bent gevestigd maar goederen/services biedt aan gegevensentiteiten die zich in de Europese Unie bevinden), is het via de AVG vereist dat uw contract met Google bepaalde voorwaarden ten aanzien van gegevensverwerking bevat. Als u versie 2 van het Amendement gegevensverwerking niet accepteert, bevat uw contract deze voorwaarden niet. We raden u daarom aan versie 2 van het Amendement gegevensverwerking namens uw organisatie te accepteren of juridisch advies in te winnen.

Opmerking: Gebruikt u een andere versie van G Suite? Bekijk de instructies voor Zakelijke e-mail van G Suite of G Suite Business (teambeheerd).

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Bedrijfsprofielen danProfiel.
 3. Klik in het gedeelte Aanvullende voorwaarden voor beveiliging en privacy, naast 'Amendement gegevensverwerking voor overeenkomst voor G Suite en/of aanvullend product (zoals Cloud Identity)', op Bekijken en accepteren.
 4. Zorg dat u of de bevoegde personen binnen uw organisatie versie 2 van het Amendement gegevensverwerking doornemen.
 5. Klik op Ik ga akkoord.

Lees meer over wat Google doet om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming en beveiliging en naleving in G Suite.

Modelcontractclausules bekijken en accepteren

Naast deelname aan het U.S.-EU Privacy Shield Framework biedt Google modelcontractclausules als aanvullende manier om te voldoen aan de geschiktheids- en veiligheidsvereisten van de Richtlijn voor gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Opmerking: Gebruikt u een andere versie van G Suite? Bekijk de instructies voor Zakelijke e-mail van G Suite of G Suite Business (teambeheerd).

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Bedrijfsprofielen danProfiel.
 3. Klik in het gedeelte Aanvullende voorwaarden voor beveiliging en privacy, naast 'EU-modelcontractclausules voor G Suite' of 'EU-modelcontractclausules voor Cloud Identity', op Bekijken en accepteren.
 4. Zorg dat u of een bevoegde persoon binnen uw organisatie de contractclausules doorneemt.
 5. Klik op Ik ga akkoord.

Het HIPAA Business Associate-amendement bekijken en accepteren

Google biedt klanten die HIPAA moeten naleven een Business Associate-amendement (BAA).

Als u deze BAA wilt bekijken en accepteren, moet u zijn ingelogd op een beheerdersaccount in uw G Suite- of Cloud Identity-domein. G Suite- of Cloud Identity-gebruikers die geen beheerder zijn of gebruikers van de gratis versie van Google Apps (ook wel de Standaardversie genoemd) kunnen momenteel geen BAA van Google bekijken en accepteren.

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Bedrijfsprofielen danProfiel.
 3. Klik onder Aanvullende voorwaarden voor beveiliging en privacy, naast 'G Suite-/Cloud Identity-amendement voor HIPAA Business Associate', op Bekijken en accepteren.
 4. Beantwoord alle drie de vragen om te bevestigen dat u een entiteit bent die onder HIPAA valt.
 5. Klik op OK om akkoord te gaan met de HIPAA BAA.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?