Nalevingsamendementen voor G Suite en Cloud Identity

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u zijn ingelogd als superbeheerder.

Versie 2 van het Amendement gegevensverwerking (Data Processing Amendment, DPA 2.0)

In oktober 2017 heeft Google versie 2.0 van het Amendement gegevensverwerking (DPA 2.0) voor G Suite en Cloud Identity uitgegeven. Deze update bevatte wijzigingen ter voorbereiding op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Als de AVG van toepassing is op de verwerking van uw gegevens door Google (bijvoorbeeld als u in de Europese Unie bent gevestigd, of als u buiten de Europese Unie bent gevestigd maar goederen/services biedt aan gegevensentiteiten die zich in de Europese Unie bevinden), is het via de AVG vereist dat uw contract met Google bepaalde voorwaarden ten aanzien van gegevensverwerking bevat. Als u versie 2 van het Amendement gegevensverwerking niet accepteert, bevat uw contract deze voorwaarden niet. We raden u daarom aan versie 2 van het Amendement gegevensverwerking namens uw organisatie te accepteren of juridisch advies in te winnen.

Aanmelden voor versie 2 van het Amendement gegevensverwerking voor G Suite of Cloud Identity
 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Bedrijfsprofiel > Profiel.
 3. Klik in het gedeelte Aanvullende voorwaarden voor beveiliging en privacy, naast 'Amendement gegevensverwerking voor overeenkomst voor G Suite en/of aanvullend product (zoals Cloud Identity)', op Bekijken en accepteren.
 4. Zorg dat u of een bevoegde persoon binnen uw organisatie versie 2 van het Amendement gegevensverwerking doorneemt.
 5. Klik op Ik ga akkoord.

Lees meer over wat Google doet om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming en beveiliging en naleving in G Suite.

Modelcontractclausules

Naast deelname aan het U.S.-EU Privacy Shield Framework biedt Google modelcontractclausules als aanvullende manier om te voldoen aan de geschiktheids- en veiligheidsvereisten van de Richtlijn voor gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Aanmelden voor modelcontractclausules voor G Suite of Cloud Identity
 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Bedrijfsprofiel > Profiel.
 3. Klik in het gedeelte Aanvullende voorwaarden voor beveiliging en privacy, naast 'EU-modelcontractclausules voor G Suite' of 'EU-modelcontractclausules voor Cloud Identity', op Bekijken en accepteren.
 4. Zorg dat u of een bevoegde persoon binnen uw organisatie de contractclausules doorneemt.
 5. Klik op Ik ga akkoord.

HIPAA-naleving

Google biedt klanten die HIPAA moeten naleven een Business Associate-amendement (BAA).

Als u deze BAA wilt bekijken en accepteren, moet u zijn ingelogd op een beheerdersaccount in uw G Suite- of Cloud Identity-domein. G Suite- of Cloud Identity-gebruikers die geen beheerder zijn of gebruikers van de gratis versie van Google Apps (ook wel de Standaardversie genoemd) kunnen momenteel geen BAA van Google bekijken en accepteren.

Aanmelden voor het amendement voor HIPAA Business Associate
 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Bedrijfsprofiel > Profiel.
 3. Klik onder Aanvullende voorwaarden voor beveiliging en privacy, naast 'G Suite-/Cloud Identity-amendement voor HIPAA Business Associate', op Bekijken en accepteren.
 4. Beantwoord alle drie de vragen om te bevestigen dat u een entiteit bent die onder HIPAA valt.
 5. Klik op OK om akkoord te gaan met de HIPAA BAA.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?