Google Workspace-beheerdershandleiding over toegankelijkheid

Deze pagina is bedoeld voor Google Workspace-beheerders. Bekijk de Google Workspace-gebruikershandleiding over toegankelijkheid voor hulp bij het gebruik van Google Workspace-services.

Deze handleiding bevat een overzicht van toegankelijkheidsfuncties in Google Workspace en andere Google-services. Ga naar de website van Google Toegankelijkheid voor meer informatie over toegankelijkheidsfuncties.

De secties van dit artikel zijn automatisch samengevouwen. Als u de koppen wilt openen, klikt u op Alles openen.

Alles openen  |  Alles sluiten

Voordat u begint

Wat Google doet om de toegankelijkheid te verbeteren
Het is de missie van Google om alle informatie ter wereld toegankelijker te maken voor alle gebruikers, inclusief personen met een beperking, zoals mensen met een visuele beperking, kleurenblindheid of mensen met een gehoorbeperking.
We werken op de volgende manieren aan deze doelen:
 • Toegankelijkheid implementeren in de producten van Google
 • API's en services voor toegankelijkheid ontwikkelen voor de platforms Android en Chrome OS
 • Open standaarden ondersteunen zodat het ecosysteem van web- en mobiele producten toegankelijk is via alle adaptieve technologieën

Google Workspace-gebruikers moeten altijd kunnen samenwerken. Daarom blijven we investeren in ontwikkelingen waarmee samenwerkingsopties zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Bij Google richten we ons steeds op de gebruiker. We hebben actieve partnerschappen ontwikkeld met belangengroepen en personen met beperkingen, om hun opmerkingen en feedback te horen. Ons toegankelijkheidsteam bestaat uit een gevarieerde groep mensen. Ze fungeren als toegankelijkheidsconsultants binnen Google en ontwikkelen de toegankelijkheidsframeworks waar productteams op voortbouwen.

We hopen een positieve invloed uit te oefenen op de huidige staat van toegankelijkheid in web- en mobiele producten en al onze gebruikers te blijven bedienen. Ga voor meer informatie over toegankelijkheid bij Google naar de website van Google Toegankelijkheid.

Instellingen van derden
In deze handleiding wordt beschreven hoe Google-producten werken met schermlezers van derden (zoals JAWS®, NVDA en VoiceOver®) en browsers van derden (bijvoorbeeld Mozilla® Firefox®) en de instellingen die Google hiervoor aanraadt.
Google biedt geen technische support voor het instellen van producten van derden. Bekijk de website van het product voor de nieuwste informatie over instellingen en support. Bekijk de Google Cloud Partner-directory voor adviesdiensten.
Voluntary Product Accessibility Template
Om het voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen gemakkelijker te maken om te voldoen aan toegankelijkheidsnormen, biedt Google informatie over hoe onze producten momenteel werken voor mensen met een beperking.
Voor toegankelijkheidsinformatie over een product gaat u naar een Voluntary Product Accessibility Template (VPAT):

Toegankelijkheidstools kiezen en instellen

Browsers en schermlezers
Ga naar de Google Workspace-gebruikershandleiding over toegankelijkheid voor een lijst met browsers en schermlezers die het beste werken met Google Workspace.
Instellingen voor de Google Beheerdersconsole
Als u aan de toegankelijkheidsbehoeften van uw gebruikers wilt voldoen, kunt u de instellingen van Gmail en Chrome OS in de Google Beheerdersconsole wijzigen voor alle gebruikers of alleen voor een specifieke groep gebruikers. Zie Een service aan- of uitzetten voor Google Workspace-gebruikers voor meer informatie.
Gmail-instellingen (alleen Google Workspace)
POP- en IMAP-toegang

Zet POP- en IMAP-toegang aan zodat gebruikers hun e-mail kunnen openen in hun vertrouwde client.

Zie POP en IMAP aan- en uitzetten voor gebruikers voor meer informatie.

Thema's

U kunt gebruikers toestaan de kleuren en achtergrond voor Gmail te wijzigen. Gebruikers met visuele beperkingen of leerbeperkingen kunnen baat hebben bij het thema 'Hoog contrast'. Als een thema wordt gewijzigd, heeft dit geen invloed op de content of functies in Gmail en worden instellingen die u toepast, zoals een aangepast logo, niet gewijzigd.

Zie Gmail-thema's voor meer informatie.

Google Workspace Sync for Microsoft Outlook

Synchroniseer e-mail, agenda-afspraken en contacten tussen Google Workspace en Microsoft Outlook, zodat u Outlook kunt gebruiken als client voor Google Workspace.

Zie Beheerdersinstallatie voor GWSMO voor meer informatie.

Opmerking: Google Workspace Sync for Microsoft Outlook wordt niet ondersteund voor Mac.

 

Chrome OS-instellingen
ChromeVox

ChromeVox is de ingebouwde schermlezer voor Chrome OS en is vooraf geïnstalleerd op alle Chromebooks en Chromeboxes.

Als gebruikers ChromeVox willen inschakelen, moeten ze op Ctrl+Alt+Z drukken.

Toegankelijkheidsextensies toestaan

U kunt gebruikers toestaan toegankelijkheidsextensies te downloaden en te gebruiken.

Zie Overzicht: Chrome-apparaatbeleid beheren voor meer informatie.

Extensies vooraf installeren

U kunt extensies of apps vooraf installeren voor uw gebruikers in de Google-beheerdersconsole.

Zie Apps en extensies automatisch installeren voor meer informatie.

 

Gmail en Agenda

Gmail
Gebruik Gmail om e-mails te sturen en te ontvangen in Google Workspace. U kunt berichten ook ordenen met labels en inboxtabbladen.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers in de standaardweergave en in de eenvoudige HTML-weergave
 • Ondersteuning voor Microsoft Outlook als e-mailclient
 • Ondersteuning voor POP en IMAP voor bestaande e-mailclients
 • Sneltoetsen
 • Thema 'Hoog contrast' voor de Gmail-interface
 • Knoppen weergegeven als tekst in plaats van pictogrammen
 • Toegankelijkheidsfuncties in de standaardweergave, zoals ARIA-herkenningspunten, kopteksten, meldingen van gespreksoverzichten, links overslaan en sneltoetsen
 • Kernfuncties toegankelijk via het toetsenbord

Gerelateerde onderwerpen

Google Agenda
Met Google Agenda kunt u afspraken maken, uw planning delen en herinneringen verzenden.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Toegankelijk via het toetsenbord
 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Ondersteuning voor vergrootglazen
 • Gebruik van ARIA-tags en elementlabels
 • Ondersteuning voor Microsoft Outlook als agendaclient

Gerelateerde onderwerpen

Drive en Cloud Search

Google Drive op het web
Met Google Drive op het web kunt u bestanden maken, opslaan en bewerken. Gebruikers kunnen bestanden ordenen in mappen, bestanden opslaan zodat deze op elk apparaat kunnen worden geopend, en bestanden delen met anderen.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Toegankelijk via het toetsenbord
 • Integratie van apps van derden
 • Sneltoetsen

Gerelateerde onderwerpen

Synchronisatie-apps voor Google Drive
Gebruik de app Google Drive voor desktop of de app Back-up en synchronisatie om lokale bestanden te synchroniseren met Google Drive op het web. U kunt uw bestanden overal en altijd op elk apparaat openen.
 • Back-up en synchronisatie: bestanden in Mijn Drive en andere geselecteerde mappen staan op de computer van gebruikers en worden gesynchroniseerd met de cloud.
 • Drive voor desktop: de bestanden in Mijn Drive en gedeelde Drives worden gestreamd naar de computers van uw gebruikers.

Toegankelijkheidsfuncties voor beide toepassingen

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Toegankelijk via het toetsenbord
 • Gebruik uw bekende bewerkingstools
 • Orden bestanden in mappen

Gerelateerde onderwerpen

Google Cloud Search
Met Google Cloud Search kunt u de informatie vinden die u nodig heeft op het werk. Google Cloud Search zoekt in de content van uw organisatie in Google Workspace-services of gegevensbronnen van derden.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Toegankelijk via het toetsenbord

Gerelateerde onderwerpen

Documenten, Spreadsheets en Presentaties

Google Documenten
U kunt tekstdocumenten maken en bewerken en eraan samenwerken.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers, waaronder gesproken meldingen en gegevens van bijdragers
 • Sneltoetsen voor lezen, bewerken en navigeren
 • Ondersteuning voor brailleleesregel voor het lezen en bewerken van documenten
 • Ondersteuning voor vergrootglas
 • Documenten typen, bewerken en opmaken met uw stem
 • Ondersteuning voor Alt-tekst op afbeeldingen

Gerelateerde onderwerpen

Google Spreadsheets
Met Google Spreadsheets kunt u spreadsheets maken, bewerken en eraan samenwerken.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers, waaronder gesproken meldingen en gegevens van bijdragers
 • Sneltoetsen voor lezen, bewerken en navigeren
 • Ondersteuning voor brailleleesregel voor het lezen en bewerken van spreadsheets
 • Ondersteuning voor vergrootglas
 • Ondersteuning voor Alt-tekst op diagrammen en afbeeldingen

Gerelateerde onderwerpen

Google Presentaties
Met Google Presentaties kunt u presentaties maken, bewerken en eraan samenwerken.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers, waaronder gesproken meldingen en gegevens van bijdragers
 • Sneltoetsen voor lezen, bewerken en navigeren
 • Ondersteuning voor brailleleesregel voor het lezen en bewerken van presentaties
 • Ondersteuning voor vergrootglas
 • Gesproken tekstinvoer in sprekernotities
 • Dia's presenteren met geautomatiseerde ondertiteling
 • Ondersteuning voor Alt-tekst op afbeeldingen

Gerelateerde onderwerpen

Formulieren, Sites en Tekeningen

Google Formulieren
U kunt formulieren, toetsen en enquêtes maken, ze delen met anderen en reacties bijhouden.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Sneltoetsen om formulieren te maken, te bewerken en erin te navigeren

Gerelateerde onderwerpen

Google Sites
Maak websites die privé zijn, die worden gedeeld met specifieke mensen of die toegankelijk zijn voor iedereen op internet.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Sneltoetsen om sites te bewerken en erin te navigeren

Gerelateerde onderwerpen

Google Tekeningen
U kunt tekeningen maken en bewerken en eraan samenwerken, en ze invoegen in Google Documenten-, Spreadsheets- of Presentaties-bestanden.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Brailleleesregel voor het lezen en bewerken van tekeningen
 • Ondersteuning voor vergrootglas
 • Ondersteuning voor Alt-tekst op afbeeldingen
 • Sneltoetsen om tekeningen te maken, te bewerken en erin te navigeren

Gerelateerde onderwerpen

Groepen en Classroom

Google Groepen
U kunt discussiegroepen, e-maillijsten en supportsites maken en eraan deelnemen.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Sneltoetsen
 • ARIA-hints in belangrijke schermelementen

Gerelateerde onderwerpen

Classroom
U kunt lesgroepen maken en eraan deelnemen, opdrachten beheren en feedback geven op werk van leerlingen.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Toegankelijk via het toetsenbord

Gerelateerde onderwerpen

Voice, Chat, Meet en de klassieke versie van Hangouts

Google Voice
Gebruik Google Voice voor gesprekken, sms'jes en voicemail. U kunt uw Google Voice-telefoonnummer gebruiken om in eigen land en internationaal te bellen met uw webbrowser en mobiele apparaten.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Toegankelijk via het toetsenbord

Gerelateerde onderwerpen

Google Chat
U kunt deelnemen aan privé- of groepsgesprekken en bots gebruiken om uw werk te automatiseren.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Sneltoetsen

Gerelateerde onderwerpen

Google Meet
Gebruik Google Meet om videovergaderingen te voeren met mensen binnen of buiten uw organisatie. U kunt deelnemen via een computer, mobiel apparaat of vergaderruimte.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Live ondertiteling
 • Sneltoetsen

Opmerking: Als u een videovergadering opneemt, wordt de live ondertiteling niet opgenomen en wordt deze niet weergegeven als u de opname afspeelt.

Gerelateerde onderwerpen

Google-hardware voor vergaderruimten
Gebruik Google-hardware voor vergaderruimten om deel te nemen aan spraak- en videovergaderingen.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Gesproken feedback
 • Live ondertiteling
 • Modus voor hoog contrast voor de klassieke versie van Hangouts

Opmerking: Als u een videovergadering opneemt, wordt de live ondertiteling niet opgenomen en wordt deze niet weergegeven als u de opname afspeelt.

Gerelateerde onderwerpen

Klassieke versie van Hangouts
Gebruikers kunnen deelnemen aan videogesprekken, chatgesprekken en telefoongesprekken. U kunt ook sms'jes verzenden met een Google Voice- of Google Fi-telefoonnummer.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Ondersteuning voor sneltoetsen in video- en chatgesprekken

Gerelateerde onderwerpen

Chrome-browser en Chromebooks 

Chrome-browser
Gebruik de Chrome-browser om op internet te zoeken en te werken met webapps.

Toegankelijkheidsfuncties

 • Toegankelijk via het toetsenbord
 • Ondersteuning voor schermlezers
 • Inzoomen op volledige pagina
 • Lettertype en tekengrootte aanpassen
 • Ondersteuning voor hoog contrast en aangepaste kleuren
 • Chrome-browserextensie voor thema's met een hoog contrast
 • Toegankelijkheidsextensies, waaronder ChromeVox (schermlezer) en ChromeVis (tekst vergroten en tekstkleur wijzigen)

Gerelateerde onderwerpen

Chromebooks
Gebruik een Chromebook om content te maken, te surfen op internet en te communiceren en samen te werken met andere mensen.

Toegankelijkheidsfuncties

 • ChromeVox-schermlezer
 • Modus voor hoog contrast
 • Schermvergroting
 • Schermtoetsenbord
 • Compatibiliteit met braille-apparaten

Gerelateerde onderwerpen

Support en feedback

Als u vragen heeft over het gebruik van ondersteunende technologie en toegankelijkheidsfuncties met Google-producten, kunt u contact opnemen met het supportteam voor gebruikers met een beperking.

Huidige Google Workspace-klanten
Google Workspace-beheerders kunnen een supportticket indienen in de Google Beheerdersconsole. Zie Contact opnemen met Google Workspace-support voor meer informatie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen