Rutter och leverans för e-post

Som G Suite-administratör bestämmer du hur e-post för din organisation dirigeras och lagras. Du kan anpassa rutter och leverans som passar din verksamhet eller organisation.

Det här är några exempel på olika sätt att skapa rutter för och lagra e-post:

 • Skanning i Gmail av inkommande e-post med avseende på skräppost och efterlevnad, men lagring av e-posten på din externa e-postserver.

 • Vissa användare får sina meddelanden i Gmail-inkorgar och andra får åtkomst till e-post från din lokala server.

 • Alla användare får sina meddelanden i Gmail, men meddelanden för okända användare dirigeras till en speciell postlåda eller server.

 • I alla meddelanden som skickas till en specifik användare läggs automatiskt en annan användare till som kopa (Cc:).

Använd Ruttinställningen för att konfigurera inkommande, utgående och interna leveransalternativ, som dubbel leverans och delad leverans.

Om du har ett mer specifikt behov, som att skapa rutter för vissa meddelanden baserat på innehåll, använder du dessa inställningar för efterlevnad:

Inställningen för postlådor utanför Gmail kan användas för att filtrera skräppost och omdirigera alla meddelanden som inte är skräppost till din externa postserver. Inställningen för postlådor utanför Gmail har fler funktioner än ruttregler.

Användarna kan logga in på ett meddelandecenter eller få regelbundna rapporter som visar deras skräppostmeddelanden. Användarna bestämmer vilka av dessa meddelanden de anser vara säkra och vill skicka till sin postlåda utanför Gmail.Dessa användare har inte tillgång till Gmail. De får sina meddelanden från en lokal e-postserver.

Obs! Från och med oktober 2019 kommer meddelandecentret och karantänöversikten att fasas ut. Läs mer i Hantera skräppostmeddelanden. När meddelandecentret inte längre är tillgängligt rekommenderar vi att du hanterar skräppost med metoderna i artikeln Hantera skräppost.

Alla dessa inställningar kan anpassas för olika personer och grupper med hjälp av organisationsenheter.

Läs mer om att konfigurera rutter för domänen eller organisationen .

Innan du börjar

Innan du konfigurerar eventuella rutt- och leveransinställningar ska du skapa en lista med e-postvärdar. Detta kallas även rutter. Lägg till dessa rutter på Googles administratörskonsol.

Skapa rutter för inkommande e-post

Du kan skapa rutter för inkommande meddelanden med olika leveransmetoder.

Om din organisation bara använder Gmail utnyttjar du direktleverans (standardkonfiguration). Inkommande meddelanden som är adresserade till G Suite-användare levereras till mottagarens Gmail-inkorg. Meddelanden som är adresserade till användare som inte är G Suite-användare på domänen tas bort. Du kan välja att ställa in en cacth all-adress för dessa meddelanden med felaktig adress.

Om organisationen använder en extern e-postserver för lagring och meddelandeleverans, till exempel en Microsoft® Exchange-server, bearbetar Gmail de inkommande meddelandena först.Gmail filtrerar efter skräppost och andra problematiska meddelanden och dirigerar sedan meddelanden till den externa servern.

Vid delad leverans dirigeras meddelanden till Gmail-servern eller en extern server.

Dubbel leverans dirigerar meddelanden till både Gmail-servern och en extern server.

Du kan också dirigera inkommande meddelanden till:

 • en catch-all-adress
 • fler mottagare
 • en postlåda som inte är Gmail

dirigera meddelanden med delad leverans

Använd delad leverans för att leverera inkommande meddelanden till en Gmail-inkorg eller till en inkorg i ett gammalt system beroende på mottagaren. 

Vi rekommenderar den här metoden i följande fall:

 • Vissa av användarna använder Gmail och andra använder ett annat e-postsystem. Du kan till exempel behöva lagra meddelanden som skickats till den juridiska avdelningen på din gamla server.
 • Du migrerar till Gmail från en gammal e-postserver. Använd den här metoden för att testa Gmail med en deluppsättning användare. Under testningen pekar MX-posterna på din domän till Gmail.Användare som har lagts till på administratörskonsolen får meddelanden till sina Gmail-inkorgar. Konfigurera en catch-all-ruttregel för oregistrerade användare som behöver få meddelanden från den gamla e-postservern. 

Så här konfigurerar du delad leverans:

 1. Om inte har gjort det ännu lägger du till rutten för den externa servern.

 2. Gå igenom de första stegen för att logga in med Google, välj organisationen vid behov, öppna ruttinställningen och ange en beskrivning för den nya inställningen.

 3. Välj Inkommande eller Intern mottagning (eller båda) för meddelanden som påverkas.

 4. Ange ett kuvertfilter om du vill att regeln enbart ska påverka specifika avsändare och mottagare av kuvert. Du kan ange enskilda mottagare genom att ange deras e-postadress. Du kan även ange grupper.

 5. Under Ovanstående typer av meddelanden väljer du Ändra meddelande och konfigurerar inställningarna för ditt scenario.

 6. Välj Ändra rutt, välj den externa servern från listan och rulla sedan ned och klicka på Spara.

 7. Välj Visa alternativ och ändra inställningen Kontotyper som berörs till Okänd/catch-all.

 8. Spara konfigurationen.

Dirigera meddelanden med dubbel leverans

Ställ in dubbel leverans för att leverera meddelanden till två eller fler inkorgar. Användarna kan till exempel ta emot e-post i en Gmail-inkorg och en inkorg utanför Gmail (Microsoft Exchange-inkorg eller en arkiveringsserver).

Läs detaljerade steg för att ställa in dubbel e-postleverans.

Skapa en catch-all-adress

En catch-all-adress säkerställer att meddelanden som av misstag skickas till en felaktig e-postadress på en domän kommer fram ändå.

Så här konfigurerar du en catch-all-adress:

 1. Gå igenom de första stegen för att logga in, välj organisationen vid behov, öppna ruttinställningen och ange en beskrivning för den nya inställningen.

 2. Om e-postmeddelanden ska beröras väljer du Inkommande, intern mottagning eller båda.

 3. Ange ett kuvertfilter om du vill att regeln enbart ska påverka specifika avsändare och mottagare av kuvert. Du kan ange enskilda mottagare genom att ange en e-postadress för användaren. Du kan även ange grupper.

 4. Under För ovanstående typer av meddelanden väljer du Ändra meddelande.

 5. Under Kuvertmottagare väljer du Ändra kuvertmottagare.

 6. Välj Ange nytt användarnamn.

 7. Ange en catch-all-adress i det tomma fältet bredvid @befintlig-domän. Ange till exempel jsvensson.

 8. Klicka på Visa alternativ.

 9. Under Kontotyper som berörs markerar du rutan Okänt/catch-all. Avmarkera Användare och Grupper.

 10. Klicka på Lägg till inställning.

 11. Spara konfigurationen.

Dirigera meddelanden till ytterligare mottagare

Använd flera ruttinställningar för att automatiskt vidarebefordra meddelanden till andra mottagare.Du kan sedan skapa separata policyer för varje användare.

Så här dirigerar du meddelanden till ytterligare mottagare:

 1. Gå igenom de första stegen för att logga in, välj organisationen vid behov, öppna ruttinställningen och ange en beskrivning för den nya inställningen.

 2. Välj Inkommande eller Intern mottagning (eller båda) för meddelanden som påverkas.

 3. Ange ett kuvertfilter om du vill att regeln enbart ska påverka specifika avsändare och mottagare av kuvert. Ange en enda mottagare genom att ange en e-postadress för användaren. Du kan även ange grupper.

 4. Under För ovanstående typer av meddelanden väljer du Ändra meddelande.

 5. Under Leverera även till markerar du rutan Lägg till fler mottagare.

 6. Klicka på Lägg till.

 7. Under Mottagare kontrollerar du att Grundläggande är markerat i listan.

 8. Ange mottagarens e-postadress och klicka på Spara.

 9. Klicka på Lägg till inställning eller Spara. Eventuella nya inställningar läggs till på sidan Avancerade inställningar.

 10. Spara konfigurationen.

Konfigurera leverans av postlådor utanför Gmail

Om organisationen har en extern e-postserver använder du inställningen för postlåda utanför Gmail för att:

 • dirigera meddelanden som inte är skräppost till en extern server
 • placera skräppost i ett meddelandecenter eller en karantänrapport.

Användarna kan avgöra om meddelandena inte är skräppost och bör dirigeras till den externa servern.

Dirigera utgående e-post

Skicka all e-post via en gatewayserver

Ställ in en utgående gateway-server för att dirigera utgående meddelanden.Gateway-servern bearbetar normalt utgående meddelanden på något sätt innan de levereras.

Läs mer i Konfigurera en utgående gateway.

Ställa in SMTP-relätjänsten för att dirigera e-post via Gmail-servern

Om organisationen använder en annan e-posttjänst än Gmail, exempelvis Microsoft® Exchange eller någon annan SMTP-tjänst som inte hanteras av Google, kan du konfigurera SMTP-relätjänsten så att utgående e-post dirigeras via Google.

Använd SMTP-relätjänstinställningen för att filtrera meddelanden efter skräppost och virus innan de når externa mottagare. Med den här inställningen kan du även tillämpa säkerhetsinställningar för G Suite på utgående meddelanden.

Läs mer om hur du konfigurerar SMTP-relätjänsten.

Dirigering för efterlevnad

Innehållsefterlevnad och stötande innehåll

Du vill kanske att vissa typer av meddelanden hanteras på ett specifikt sätt. Till exempel vill du kanske dirigera meddelanden med specifikt innehåll till din juridiska avdelning.

Definiera en ny primär destination (standarddestinationen är Gmail) eller skapa ytterligare destinationer som matchar specifika textsträngar eller mönster. Du kan till exempel konfigurera en innehållsmatchning för ett ord, som konfidentiellt och sedan ändra den primära mottagaren till en server som stödjer kryptering.

 

Läs mer om innehållsefterlevnad och stötande innehåll.

Bilagans efterlevnad

Om du vill definiera en ny primär destination (standarddestinationen är Gmail) eller lägga till ytterligare destinationer för meddelanden som matchar en viss bilagetyp använder du inställningen för bilagans efterlevnad. Ställ till exempel in en sekundär destination som levererar alla meddelanden med bildbilagor till Human Resources-teamet.

Läs om efterlevnad för bilaga.

Kräva en säker anslutning innan e-post dirigeras

Du kan kräva att e-post skickas via en säker anslutning (TLS) när användare kommunicerar med angivna domäner och e-postadresser.

Konfigurera inställningen för säker transport (TLS) efter organisationsenhet för inkommande och utgående e-post. Om TLS inte är tillgängligt på en domän som du anger avvisas inkommande e-post och utgående e-post skickas inte.

Obs! Om du konfigurerar en utgående gatewayserver som använder TLS, skickas utgående meddelanden på den tvingade TLS-listan till domäner som inte stöder TLS.

Läs mer om efterlevnad av säker transport (TLS).

Felsökning

Vid konflikter mellan rutter

Du kan ställa in en domänövergripande ruttpolicy för inkommande meddelanden. Du kan även definiera leveransrutter baserat på ett meddelandes innehåll eller bilagor. Ta reda på mer om vilken ruttinställning som gäller.

Om det finns en konflikt med äldre ruttkontroller åsidosätter alla ruttinställningar som beskrivs här alla gamla inställningar. Läs mer om äldre ruttkontroller.

Om meddelandedirigering eller leverans misslyckas

Om ett meddelande dirigeras från en Gmail- eller G Suite-server till en extern mottagarserver och anslutningen inte kan upprättas på grund av att tidsgränsen nåtts, en avvisning eller ett fel i 400-serien, hålls meddelandet kvar och ett nytt försök görs. Gmail försöker skicka meddelandet med några minuters mellanrum, i upp till sju dagar. Efter sju dagar returneras meddelandet till avsändaren.

Om du lägger till en ny server medan Gmail försöker skicka om meddelandet dirigeras det till den ursprungliga servern, inte den nya.

Vid ett fel i 500-serien för meddelandet avvisas meddelandet omedelbart.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?