Effekter av att ändra en användares e-postadress

I den här artikeln beskrivs effekter och vad du behöver tänka på om du ändrar en användares primära e-postadress i olika Google-tjänster. När du har bytt namn på ett konto syns ändringen i hela G Suite.

Om en användare i stället behöver en ytterligare e-postadress skapar du ett e-postalias för honom eller henne i stället för att ändra användarnamn och primär e-postadress. Du kan inte ändra en användares namn till ett namn eller e-postalias som redan finns.

Alternativ för ändringar av användarnamn

Saker att tänka på när användare ändrar namn, e-postadress eller identitet:  Användarna kan skicka meddelanden till eller dela filer med det gamla namnet eller den gamla adressen. Dessutom förblir det gamla namnet och den gamla adressen synliga i tidigare e-postmeddelanden och kontakter när du har uppdaterat en användares identitet. Några alternativ för övergång till ett nytt användarnamn eller en ny adress: 
 • Spara den gamla adressen som ett alias. När personer skickar ett meddelande ser de användarens nya namn, men även både den nya och gamla adressen att välja mellan. Användaren kan ställa in ett filter i Gmail för att tagga meddelanden som skickas till deras gamla adress och konfigurera ett autosvar som meddelar användarna om deras nya namn/adress om det behövs. 

 • Ändra användarens namn och adress och radera sedan den gamla adressen. Du kan skapa ett tillfälligt användarkonto för den gamla adressen som vidarebefordrar meddelanden till användarens nya adress. Tillåt användaren att hantera meddelanden som skickas till den gamla adressen och svara efter behov.

 • Ta bort den gamla adressen. Meddelanden och inbjudningar skickas tillbaka till avsändaren med en varning om att användaren inte finns.  

Ändringar av användarnamn och appar 

Gmail

 • När du ändrar en användares primära e-postadress sparas den gamla e-postadressen i G Suite som ett e-postalias för användaren för att säkerställa kontinuerlig e-postleverans. Om du vill återanvända den gamla adressen måste du först radera e-postaliaset. Meddelanden som användaren skickar till sin gamla adress visas inte i Inkorgen.
 • Användare har fortfarande åtkomst till all e-post som har mottagits under det tidigare namnet.
 • Användarna måste skapa nya Gmail-signaturer för sina nya primära e-postadresser.
 • Användare får inte läskvitton för meddelanden som har skickats från den gamla adressen.
 • Användarna måste uppdatera sina Gmail-filter för att använda den nya primära e-postadressen.
Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringar av e-postalias (exempelvis borttagning av ett gammalt alias eller tillägg av ett nytt alias) sprids till i hela systemet.

Kalender

 • Händelser som skapades före namnbytet visar den gamla adressen och nya händelser visar den nya adressen.
 • Alla sekundära kalendrar (alla ytterligare kalendrar som skapats av en användare) kommer att fortsätta att visa det ursprungliga primära domännamnet.
 • Om den ursprungliga primära domänen (som blir en sekundär domän efter namnbytet) tas bort raderas även alla sekundära kalendrar och kopplade händelser bort och de kan inte återställas.

Kontakter

 När du ändrar en användares namn och/eller e-postadress ser du hur kontaktuppdateringarna visas för andra personer i ditt G Suite-konto. 

Contacts menu

Kontakter (innehåller personliga kontakter och kontakter som har lagts till från organisationens katalog)

Måste uppdateras manuellt.  Visar användarens gamla namn och e-postadress. Uppdateras inte automatiskt i Personliga kontakter. Det måste läggas till manuellt. Det gamla namnet/den gamla e-postadressen måste tas bort manuellt från personliga kontakter.

Katalog: Uppdateras automatiskt. Visar användarens nya namn, nya adress och gamla e-postadress (om du lämnar som ett alias).

I Andra kontakter(autoslutförande) 
När en person skickar e-post till en användare för första gången eller delar ett dokument sparas användarens namn och adress automatiskt i personens Andra kontakter. När personen sedan anger användarens namn, fylls adressen i automatiskt. 

Om du ändrar en användares namn och adress och behåller den gamla adressen som ett alias: Användarens nya adress autoslutförs omedelbart och det kan ta två till tre dagar innan personens nya namn autoslutförs.

Om du tar bort den gamla adressen (istället för att göra den till ett alias) autoslutförs även användarens gamla namn och adress.

 

Drive

 • Dokument som ägs av användaren får det nya användarnamnet som ägare.
 • Dokument som delas med användaren ändras automatiskt till det nya användarnamnet och den nya e-postadressen.
 • Användarens behörigheter för delade dokument förblir desamma. 

Google Chat och klassiska Hangouts

Google Chat: Om du ändrar det primära användarnamnet påverkas sökningarna i chatthistoriken i Gmail. Om du ändrar det primära användarnamnet hittar du inte den gamla chatthistoriken i sökningar efter det nya användarnamnet.

Obs! Gammal data raderas inte, men när du söker med den nya e-postadressen visas inte gamla chattar.

Andra användare som nyligen har haft kontakt med användaren som bytt namn kan se det nya användarnamnet i sina chattlistor och kan chatta som vanligt. Dessa andra användare kommer inte längre att se det gamla användarnamnet men de kan fortfarande hitta det via autoslutförande. Om de skickar en chattinbjudan till det gamla namnet läggs det till i listan men utan ikon. Inga nya chattkonversationer med det här namnet är tillåtna.

Klassiska Hangouts: Användarna kan se gamla e-postadresser i autoslutföranden när de använder klassiska Hangouts. De kan dock inte starta nya konversationer med de gamla e-postadresserna.

Mobila enheter, synkroniseringsverktyg och IMAP-anslutningar

Effekterna beror på klientens beteende. Om kunden låter dig uppdatera inloggningen för kontot ska du fortfarande ha åtkomst till G Suite. Om klienten inte låter dig ändra inloggningen måste du radera det gamla kontot och lägga till ett nytt med det nya namnet.

För Android-enheter med en jobbprofil– användarens jobbprofil och hanterade appar tas bort. Användaren måste skapa en ny jobbprofil med sitt nya användarnamn och installera om de hanterade apparna. Läs mer i Konfigurera en befintlig enhet i Konfigurera en Android-enhet med ett G Suite- eller Cloud Identity-konto.

G Suite Sync for Microsoft® Outlook® – om du ändrar en användares användarnamn måste användaren skapa en ny profil. Läs mer i Skapa eller ersätt din profil.

Classroom

 • Lärares och administratörers ägarskap över klasser ändras inte efter namnbytet och det nya namnet ersätter det gamla överallt där det visades tidigare. Alla dokument ägs av det nya användarnamnet, men dokument som har skapats tidigare och har ett användarnamn i namnet behåller samma namn i titeln.

 • Elevers medlemskap i klassen ändras inte efter namnbytet. Alla dokument ägs av det nya användarnamnet, men tidigare uppgifter som har ett användarnamn i dokumenttiteln behåller samma namn i titeln.

G Suite Marketplace och App Engine-appar

Användaren måste installera om alla G Suite Marketplace- och Apps Engine-appar som använder OAuth eller OpenID för att fortsätta använda dem efter ett användarnamn. Om en app sparar data baserat på domännamnet eller användarens e-postadress går den förlorad efter ändringen.

Utvecklarkonto för Google Play

Om ett utvecklarkonto för Google Play är kopplat till ett användarkonto som du vill ändra för att använda en ny domän, ska du tänka på att utvecklarkontot kommer att bli övergivet när du har gjort den här ändringen. Om du fortfarande vill ha tillgång till apparna i det gamla utvecklarkontot på Google Play måste du skapa ett nytt utvecklarkonto på Google Play med det nya kontonamnet. Därefter begär du en appöverföring för appar i det gamla kontot.

Google Voice

Google Voice-nummer som är kopplat till det gamla användarnamnet tas bort, tillsammans med rösthistoriken. Överför vid behov Google Voice-numret till en annan användare innan du byter namn på användarkontot.

Arkiv

Alla sökningar eller lagringspolicyer som baseras på filter med formatet ”från:användare@gammal_domän” eller ”till:användare@gammal_domän” måste återskapas.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt