Felsöka A-poster

När du konfigurerar A-poster i domänens DNS-inställningar kan du kontrollera status för ändringen genom att kontrollera vilka A-poster som gäller för närvarande på domänen. Gör detta genom att använda en webbtjänst från tredje part eller köra DNS-förfrågningar från datorn. Om du exempelvis har konfigurerat en A-post för aktivering av domänadressen utan www, men inte kommer till webbplatsen om du skriver in adressen utan www i en webbläsare, använder du något av de här verktygen för att kontrollera om ändringen har verkställts samt för att bekräfta att du har ändringen på rätt sätt.

Kom ihåg att det kan ta upp till 72 timmar innan ändringar av DNS-poster verkställs.

Sök efter A-poster med en kostnadsfri webbtjänst
 1. Ange domännamnet i sökverktyget för lediga DNS-poster på följande webbplats:

  https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/

  Om du bara vill söka efter A-poster anger du ett "a:" framför domännamnet: a: exempel.com

  Visa resultaten för en domän som redan konfigurerats genom att ange: spottedfig.org

 2. Skicka formuläret.
 3. Bekräfta resultaten. Värdena som returneras ska matcha dem på sidan .
Kör nslookup på datorn

Programmet nslookup levereras med de flesta operativsystem och kan användas för att sök efter information om namnservrar via kommandoraden i Windows, Mac eller Linux.

Så här använder du den:

 1. Öppna en kommandotolk. I Windows gör du det genom att klicka på Start > Kör, ange cmd och trycka på Retur.
 2. Ange och kör följande kommando: nslookup -q=a spottedfig.org
 3. Granska utdata, som kommer att se ut ungefär som nedan:

   

  Server:  8.8.8.8
  Address:  8.8.8.8#53
  
  Non-authoritative answer:
  Name:  spottedfig.org
  Address: 216.239.38.21
  Name:  spottedfig.org
  Address: 216.239.36.21
  Name:  spottedfig.org
  Address: 216.239.34.21
  Name:  spottedfig.org
  Address: 216.239.32.21  

   

 4. Kontrollera att den senare avdelningen innehåller IP-adresserna för servrarna som du angett i dina A-poster:
  • 216.239.32.21
  • 216.239.34.21
  • 216.239.36.21
  • 216.239.38.21
 5. Kontrollera att IP-adressen som anges i den första raden är för namnservern du angett.
 6. Om din namnserver inte tillhandahålls av Google kan du lägga till 8.8.8.8 i kommandot nslookup och använda lösningstjänsten Google Public DNS för att hoppa över dina egna namnservrar: nslookup -q=a spottedfig.com 8.8.8.8
 7. Tolka resultaten och kontrollera att rätt IP-adresser returneras.

Behöver du mer hjälp? Kontakta domänvärden om du vill ha mer hjälp.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?