Beveiligingsinstellingen bekijken en toegang intrekken

Deze functie is niet beschikbaar in de oude gratis versie van Google Apps.

De beveiligingsinstellingen voor gebruikers op een gebruikersprofiel bieden u de mogelijkheid de beveiligingsinstellingen van die gebruiker te evalueren en te wijzigen. U kunt namelijk:

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de Beveiligingsinstellingen van gebruikers:

  1. Log in bij de Google-beheerdersconsole
  2. Ga naar het gebruikersaccount.
  3. Klik op de rij voor het gebruikersaccount om de pagina met gebruikersgegevens weer te geven.
  4. Klik op Beveiliging. Controleer en verbeter de beveiligingsinstellingen van de gebruiker aan de hand van de volgende functies.

Authenticatie in twee stappen

Kijk of de gebruiker bovenaan Authenticatie in twee stappen heeft ingeschakeld. U kunt authenticatie in twee stappen voor de gebruiker uitschakelen door op Authenticatie in twee stappen uitschakelen te klikken.

Als authenticatie in twee stappen is ingeschakeld, zijn ook de back-upverificatiecodes van de gebruiker beschikbaar. Deze kunnen worden weergegeven door op Back-upverificatiecodes tonen te klikken. Zie Inloggen met back-upcodes om gebruikers met deze codes te helpen.

Wachtwoordsterkte

Controleer de kwaliteit van het wachtwoord van de gebruiker. Zie Indicators voor wachtwoordsterkte voor instructies over het wijzigen van wachtwoordvereisten.

Applicatiespecifieke wachtwoorden

Bekijk de applicatiespecifieke wachtwoorden die de gebruiker heeft gemaakt. Zie Inloggen met applicatiespecifieke wachtwoorden om gebruikers met deze wachtwoorden te helpen.

Klik op Intrekken naast een wachtwoord om het wachtwoord te verwijderen. Klik op OK in het pop-upvenster om de verwijdering te bevestigen.

Geautoriseerde toegang

Bekijk de services van derden waaraan toegang tot het Google-account van de gebruiker is verleend. Zie Hoe geautoriseerde toegang werkt voor informatie over het inschakelen van deze autorisatie.

In de kolom voor Service wordt aangegeven aan welke applicaties uw gebruikers toegang hebben verleend tot hun Google Apps-gegevens. De kolom voor Toegangsbereik is de lijst van gebruikersgegevens waartoe een app toegang heeft, waaronder, maar niet beperkt tot, de contactpersonen, agenda, e-mail of groepen van de gebruiker.

Klik op Intrekken naast een service om de desbetreffende autorisatie te verwijderen. U kunt de toegang tot services alleen intrekken nadat deze is toegekend. U kunt niet al bij voorbaat voorkomen dat gebruikers bepaalde apps toegang bieden. Zie Applicatiespecifieke wachtwoorden intrekken om gebruikers te helpen bij het verwijderen van hun eigen wachtwoorden.

Klik op OK in het pop-upvenster om de verwijdering te bevestigen.

Inlogchallenge tijdelijk uitschakelen

Als we detecteren dat een niet-geautoriseerd persoon het account van een gebruiker probeert te openen, laten we een Inlogchallenge zien voordat zij kunnen inloggen. Voordat we toegang geven tot het account, vragen we de gebruiker zijn identiteit te verifiëren door een sms te sturen naar zijn telefoon met een verificatiecode, of door hem een andere challenge te geven die alleen de geautoriseerde gebruiker kan oplossen.

Klik op Inlogchallenge uitschakelen om deze inlogchallenge uit te schakelen als de geautoriseerde gebruiker zijn identiteit niet kan verifiëren.