Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Apps heet nu G Suite. Dezelfde service, nieuwe naam. Meer informatie over de naamswijziging.

Beveiligingsinstellingen van gebruikers bekijken en toegang intrekken

Deze functie is niet beschikbaar in de oude gratis versie van Google Apps.

U kunt de beveiligingsinstellingen van een bepaalde gebruiker bekijken in de Google-beheerdersconsole. U kunt indien nodig ook de toegang voor services van derden en beveiligingssleutels intrekken. In het bijzonder kunt u het volgende:

Security settings overview

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de beveiligingsinstellingen van een gebruiker:

  1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

    Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

  2. Klik op Gebruikers.
  3. U kunt nu de actuele status van de inschrijving voor authenticatie in twee stappen zien in de sectie gebruikerslijst.Als u de kolom Aanmelding voor authenticatie in twee stappen niet ziet, klikt u op Meer Settings en kiest u Kolommen selecteren.
  4. Selecteer in het submenu de kolom Aanmelding voor authenticatie in twee stappen en klik op Toepassen.
    Op de pagina Gebruikers staat nu welke gebruikers zijn ingeschreven voor authenticatie in twee stappen en welke niet.
  5. Klik op de gebruiker waarvan u de beveiligingsinstellingen wilt openen.
  6. Klik op Beveiliging. U moet wellicht op Meer weergeven klikken om de optie Beveiliging te zien.

Authenticatie in twee stappen

Controleer bovenaan of de gebruiker Authenticatie in twee stappen heeft ingeschakeld. U kunt authenticatie in twee stappen uitschakelen door te klikken op Authenticatie in twee stappen uitschakelen.

Als authenticatie in twee stappen is ingeschakeld, zijn ook de back-upverificatiecodes van de gebruiker beschikbaar. Deze kunnen worden weergegeven door op Back-upverificatiecodes tonen te klikken. Zie Inloggen met back-upcodes om gebruikers met deze codes te helpen.

Wachtwoordsterkte

In deze sectie kunt u de sterkte van een gebruikerswachtwoord controleren. Zie Wachtwoordsterkte en wachtwoordherstel voor gebruikers instellen voor instructies over het wijzigen van wachtwoordvereisten.

Beveiligingssleutels

Bekijk de beveiligingssleutels die door de gebruiker zijn ingeschreven. Zie Een beveiligingssleutel toevoegen aan uw Google-account om gebruikers te helpen met deze sleutels.

Bestel een beveiligingssleutel met korting door in te loggen met uw G Suite-account.

Als u een beveiligingssleutel uitschrijft, kan de gebruiker deze niet gebruiken voor authenticatie met twee factoren. Klik om een sleutel uit te schrijven op Intrekken en klik vervolgens op OK. Elke keer dat u een beveiligingssleutel intrekt, wordt hiervan melding gemaakt in het controlelogboek van de beheerdersconsole.

Opmerking: De functie voor beheer van beveiligingssleutels is alleen beschikbaar voor G Suite Business en G Suite for Education.

App-wachtwoorden

Hier ziet u app-wachtwoorden die door de gebruiker zijn gemaakt. Zie Inloggen met app-wachtwoorden om gebruikers te helpen deze in te stellen.

Als u een wachtwoord wilt verwijderen, klikt u op Intrekken en vervolgens op OK.

Toegang tot minder goed beveiligde apps

Bekijk of de geselecteerde gebruiker toegang heeft tot minder goed beveiligde apps. U kunt de toegang tot minder goed beveiligde apps inschakelen via Beveiliging > Algemene instellingen > Toegang tot minder goed beveiligde apps. Klik vervolgens op Inschakelen. De toegang wordt toegewezen via organisatie-eenheden en groepsfilters, niet per gebruiker.

Geautoriseerde toegang

In deze sectie ziet u de services van derden die toegang hebben tot het G Suite-account van de gebruiker. Zie Hoe geautoriseerde toegang werkt voor informatie over het inschakelen van deze autorisatie.

In de kolom voor Service wordt aangegeven aan welke apps uw gebruikers toegang hebben verleend tot hun G Suite-gegevens. In de kolom Toegangsbereik worden de gebruikersgegevens weergegeven waartoe de service toegang heeft. Een gebruiker kan volledige toegang geven of toegang tot specifieke Google-apps.

Als u de toegang tot een service wilt verwijderen, klikt u op Intrekken > OK. U kunt alleen de toegang tot een service intrekken als deze al is verleend. U kunt niet al bij voorbaat voorkomen dat gebruikers bepaalde apps toegang bieden. Zie App-wachtwoorden verwijderen om gebruikers te helpen hun eigen wachtwoorden te verwijderen.

Een inlogchallenge tijdelijk uitschakelen

Als G Suite detecteert dat een onbevoegd persoon probeert het account van een gebruiker te openen, wordt een inlogchallenge ingezet voordat hij kan inloggen. De gebruiker moet zijn identiteit verifiëren door een verificatiecode in te voeren die door Google wordt verzonden naar zijn telefoon, of door een andere challenge uit te voeren die alleen de geautoriseerde gebruiker kan uitvoeren.

Klik op Inlogchallenge uitschakelen als de geautoriseerde gebruiker zijn identiteit niet kan verifiëren. De inlogchallenge wordt tien minuten uitgeschakeld, zodat de gebruiker kan inloggen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.