Beveiligingsinstellingen bekijken en toegang intrekken

Ondersteunde versies: de beveiligingsinstellingen voor gebruikers zijn alleen beschikbaar in Google Apps for Business, Google Apps for Education en Google Apps for Government. Versies vergelijken

De beveiligingsinstellingen voor gebruikers op een gebruikersprofiel bieden u de mogelijkheid de beveiligingsinstellingen van die gebruiker te evalueren en te wijzigen. U kunt namelijk:

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de Beveiligingsinstellingen van gebruikers:

  1. Log in bij de Google-beheerdersconsole
  2. Vind het gebruikersaccount. U kunt dit doen door te zoeken of te bladeren:
    • Zoeken: voer de gebruikersnaam in het zoekvak boven aan de Google-beheerdersconsole in en klik daarna op Accounts zoeken of op het vergrootglas, afhankelijk van de versie van de beheerdersconsole.
    • Bladeren: klik op de pagina Gebruikers in het bovenste menu. Selecteer een organisatie uit de organisatiestructuur.
  3. Klik op de rij voor het gebruikersaccount om de pagina met gebruikersgegevens weer te geven.
     
  4. Klik op Beveiliging. Controleer en verbeter de beveiligingsinstellingen van de gebruiker aan de hand van de volgende functies.

Authenticatie in twee stappen

Kijk of de gebruiker bovenaan Authenticatie in twee stappen heeft ingeschakeld. U kunt authenticatie in twee stappen voor de gebruiker uitschakelen door op Authenticatie in twee stappen uitschakelen te klikken.

Als authenticatie in twee stappen is ingeschakeld, zijn ook de back-upverificatiecodes van de gebruiker beschikbaar. Deze kunnen worden weergegeven door op Back-upverificatiecodes tonen te klikken. Zie Aanmelden met back-upcodes om gebruikers met deze codes te helpen.

Wachtwoordkwaliteit

Controleer de kwaliteit van het wachtwoord van de gebruiker. Zie Indicators van wachtwoordkwaliteit voor instructies over het wijzigen van wachtwoordvereisten.

Applicatiespecifieke wachtwoorden

Bekijk de applicatiespecifieke wachtwoorden die de gebruiker heeft gemaakt. Zie Inloggen met applicatiespecifieke wachtwoorden om gebruikers met deze wachtwoorden te helpen.

Klik op Intrekken naast een wachtwoord om het wachtwoord te verwijderen. Klik op OK in het pop-upvenster om de verwijdering te bevestigen.

Geautoriseerde toegang

Bekijk de services van derden waaraan toegang tot het Google-account van de gebruiker is verleend. Zie Hoe geautoriseerde toegang werkt voor informatie over het inschakelen van deze autorisatie.

In de kolom voor Service wordt aangegeven aan welke applicaties uw gebruikers toegang hebben verleend tot hun Google Apps-gegevens. De kolom voor Toegangsbereik is de lijst van gebruikersgegevens waartoe een app toegang heeft, waaronder, maar niet beperkt tot, de contactpersonen, agenda, e-mail of groepen van de gebruiker.

Klik op Intrekken naast een service om de desbetreffende autorisatie te verwijderen. U kunt de toegang tot services alleen intrekken nadat deze is toegekend. U kunt niet al bij voorbaat voorkomen dat gebruikers bepaalde apps toegang bieden. Zie Applicatiespecifieke wachtwoorden intrekken om gebruikers te helpen met het verwijderen van hun eigen wachtwoorden.

Klik op OK in het pop-upvenster om de verwijdering te bevestigen.