ย้ายข้อมูลจากโฮสต์ของเว็บเมล

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้นำเข้าอีเมลและรายชื่อติดต่อจากบัญชีเว็บเมลที่ไม่ใช่ของ Google เช่น Yahoo!, Hotmail หรือ AOL ได้ โดยต้องเปิดใช้คุณลักษณะนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ก่อน จากนั้น ผู้ใช้จะเห็นฟังก์ชันเพิ่มเติมในแท็บบัญชีในการตั้งค่า Gmail 

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้การนำเข้าจากโฮสต์ของเว็บเมลอื่นได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีเท่านั้น และไม่สามารถปรับแต่งการตั้งค่านี้สำหรับองค์กรย่อยที่คุณสร้างขึ้นได้

ในการเปิดใช้การนำเข้าจากโฮสต์ของเว็บเมลอื่น ให้ทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google
  2. ไปที่แอป > G Suite > Gmail > การตั้งค่าขั้นสูงจากหน้าแรก
  3. ในหัวข้อตั้งค่า ให้เลือกช่องข้างการอัปโหลดอีเมลผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้เห็นตัวเลือกในการนำเข้าอีเมลและรายชื่อติดต่อจากบัญชีเว็บเมลหรือ POP3 เช่น Yahoo!, Hotmail หรือ AOL 

    เคล็ดลับ: หากไม่เห็นหัวข้อนี้ ให้เลือกองค์กรระดับบนสุดของบัญชีของคุณภายใต้องค์กรที่ด้านบนของหน้า คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ได้ ถ้ามีการเลือกองค์กรย่อยไว้

  4. คลิกบันทึก อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
  5. แจ้งให้ผู้ใช้ของคุณไปที่ Gmail > การตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นกระบวนการนำเข้า สำหรับรายละเอียด โปรดดูนำเข้ารายชื่อติดต่อมาไว้ในบัญชี Gmail และเปิดดูอีเมลจากบัญชีอื่นโดยใช้ Gmail

เมื่อต้องการปิดใช้การนำเข้าจากโฮสต์ของเว็บเมลอื่น ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการปิดใช้การนำเข้าจากโฮสต์ของเว็บเมลอื่น เพียงแค่ยกเลิกการเลือกช่องในขั้นตอนที่ 3 แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร