Migrera från en webbmailvärd

Du kan låta användarna importera e-post och kontakter från webbmailkonton som inte tillhör Google, exempelvis Yahoo!, Hotmail eller AOL. Först måste du aktivera funktionen på Googles administratörskonsol. Därefter ser användarna en extra funktion på fliken Konton i Gmail-inställningarna. 

Du kan bara aktivera eller inaktivera import från andra webbmailvärdar för alla användare på kontot. Du kan inte anpassa den här inställningen för eventuella underorganisationer som du har skapat.

Möjliggör import från andra webbmailvärdar:

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.
  2. Öppna Appar på startsidan > G Suite > Gmail > Avancerade inställningar.
  3. I avsnittet Konfiguration markerar du rutan bredvid Användarens upplagda e-post för att låta användarna se alternativet att importera e-post och kontakter från webbmail- eller POP3-konton som Yahoo!, Hotmail eller AOL. 

    Tips! Om du inte ser det här avsnittet väljer du kontots toppnivåorganisation under Organisationer överst på sidan. Den här funktionen är inte tillgänglig när en underorganisation har valts.

  4. Klicka på Spara. Det kan dröja ett tag innan ändringarna träder i kraft.
  5. Uppmana användarna att gå till Gmail > Inställningar och starta importprocessen. Mer information finns i Importera kontakter till Gmail-kontot och Kolla e-post från andra konton med Gmail.

Inaktivera import från andra webbmailvärdar:

Om du vill inaktivera import från andra webbmailvärdar avmarkerar du rutan i steg 3 och sparar ändringarna.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?