Migracja z usług poczty online

Jako administrator Gmaila w G Suite możesz zezwolić użytkownikom na importowanie e-maili i kontaktów z kont poczty online innych niż Google, na przykład Yahoo!, Hotmail czy AOL. Najpierw musisz włączyć tę funkcję w konsoli administracyjnej Google. Gdy to zrobisz, użytkownicy będą mieli dostępną dodatkową funkcję na karcie Konta w ustawieniach Gmaila.

Funkcję importowania informacji z innych usług poczty online możesz włączyć lub wyłączyć tylko dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie. Nie możesz dostosowywać tego ustawienia w poszczególnych organizacjach podrzędnych.

Włączanie importowania danych z innych usług poczty online

  1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

    Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

  2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Ustawienia Gmaila a potem Konfiguracja.
  3. W sekcji Konfiguracja zaznacz pole Przesyłanie e-maili użytkowników, aby użytkownicy widzieli opcję importowania e-maili i kontaktów z kont poczty online lub POP3, takich jak Yahoo!, Hotmail czy AOL. 

    Wskazówka: jeśli nie widzisz tej sekcji, zaznacz organizację najwyższego poziomu Twojego konta w obszarze Organizacje u góry strony. Ta funkcja jest niedostępna po zaznaczeniu organizacji podrzędnej.

  4. Kliknij Zapisz. Może upłynąć trochę czasu, zanim zmiany zaczną obowiązywać.
  5. Poinformuj użytkowników, że mogą kliknąć Gmail > Ustawienia, aby rozpocząć proces importowania danych. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Importowanie kontaktów na konto Gmaila i Sprawdzanie poczty e-mail z innych kont w Gmailu.

Wyłączanie importowania danych z innych usług poczty online

Aby wyłączyć importowanie danych z innych usług poczty online, odznacz pole wskazane w kroku 3 i zapisz zmiany.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?