Migreren vanuit een webmailhost

U kunt uw gebruikers toestaan e-mails en contacten te importeren vanuit niet-Google-webmailaccounts, zoals Yahoo!, Hotmail en AOL. U moet deze functie eerst inschakelen in de Google-beheerdersconsole. Daarna zien gebruikers een extra functie op het tabblad Accounts in de Gmail-instellingen. 

U kunt het importeren vanuit andere webmailhosts alleen in- of uitschakelen voor alle gebruikers in uw account. U kunt deze instelling niet aanpassen voor eventuele suborganisatie-eenheden die u heeft gemaakt.

Ga als volgt te werk om het importeren vanuit andere webmailhosts in te schakelen:

  1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.
  2. Ga op de homepage naar Apps > G Suite > Gmail > Geavanceerde instellingen.
  3. Vink in de sectie Installatie het vakje aan voor E-mailuploads van gebruiker, zodat gebruikers de optie zien om e-mails en contacten te importeren vanuit webmail- of POP3-accounts, zoals Yahoo!, Hotmail en AOL. 

    Tip: Als u deze sectie niet ziet, selecteert u boven aan de pagina, onder Organisaties, de organisatie op het hoogste niveau van uw account. Deze functie is niet beschikbaar wanneer een suborganisatie-eenheid is geselecteerd.

  4. Klik op Opslaan. Het kan even duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd.
  5. Vraag uw gebruikers naar Gmail > Instellingen te gaan om het importproces te starten. Zie Contacten importeren in uw Gmail-account en E-mail uit andere accounts controleren met Gmail.

Ga als volgt te werk om het importeren vanuit andere webmailhosts uit te schakelen:

Indien u het importeren vanuit andere webmailhosts wilt uitschakelen, haalt u in stap 3 het vinkje weg uit het vakje en slaat u uw wijzigingen op.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?