Zarządzanie prywatnymi aplikacjami na Androida w Google Play

Udostępnianie użytkownikom wewnętrznych aplikacji służbowych

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Plus; Enterprise; Education Fundamentals i Plus; G Suite Basic i G Suite Business; Cloud Identity Premium. Porównanie wersji

Przy użyciu zarządzanego Sklepu Google Play możesz hostować aplikacje na Androida na potrzeby swojej organizacji. Masz kontrolę na tym, kto może pobierać aplikacje. Możesz też korzystać z kontroli bezpieczeństwa, na przykład uwierzytelniania użytkowników czy wykrywania złośliwego oprogramowania. Prywatne aplikacje publikujesz w Sklepie Play przy użyciu konsoli administracyjnej Google lub Konsoli Google Play.

Gdy dodasz aplikację prywatną do listy aplikacji, użytkownicy będą mogli ją pobrać z zarządzanego Sklepu Play na urządzeniu z Androidem. Może minąć kilka godzin, zanim aplikacja stanie się dostępna dla użytkowników.

Zanim zaczniesz

Zarządzanie aplikacjami prywatnymi w konsoli administracyjnej i Konsoli Google Play

Konsoli Google Play możesz używać w tych przypadkach:

 • Chcesz, by aplikacja była kiedyś publiczna. Jeśli opublikujesz prywatną aplikację przy użyciu Konsoli Play, możesz później zmienić jej ustawienia, by stała się aplikacją publiczną. Prywatnych aplikacji opublikowanych przy użyciu konsoli administracyjnej Google nie można nigdy oznaczyć jako publicznych.
 • W Konsoli Play masz już prywatne aplikacje. Nie możesz zarządzać istniejącymi aplikacjami prywatnymi w konsoli administracyjnej.

Konsoli administracyjnej możesz używać w tych przypadkach:

 • Nie zamierzasz upubliczniać swoich aplikacji prywatnych.
 • Nie chcesz wnosić jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 25 USD.
 • Chcesz, by na liście aplikacji znajdowały się wszystkie aplikacje zarządzane – publiczne aplikacje mobilne, aplikacje SAML i aplikacje prywatne.
 • Chcesz udostępnić aplikację tylko wybranym jednostkom organizacyjnym i grupom.

Ważne informacje o publikowaniu aplikacji

 • Aplikacji nie można opublikować jednocześnie jako aplikacji prywatnej oraz w publicznym Sklepie Google Play. Możesz jednak dodać aplikacje publiczne do listy aplikacji, by udostępnić je użytkownikom jako aplikacje zarządzane. Dzięki temu użytkownicy mogą znaleźć wszystkie aplikacje potrzebne do pracy w jednym miejscu.
 • Jeśli opublikujesz aplikację w publicznym Sklepie Google Play, możesz zmienić ją w aplikację prywatną, ale nie będzie można zarządzać nią w konsoli administracyjnej.
 • Aplikacje prywatne nie obsługują funkcji rozliczeń. Wydawcy nie mogą pobierać opłat za aplikacje prywatne.
 • W Konsoli Play nie można opublikować aplikacji dla określonej grupy użytkowników. Możesz opublikować aplikację przeznaczoną dla określonego kraju lub wybranych modeli urządzeń. Jeśli chcesz przeprowadzić testy wersji beta w wybranych grupach lub wśród użytkowników Sklepu Play, możesz skonfigurować testy wersji alfa lub beta.

Publikowanie prywatnych aplikacji przy użyciu konsoli administracyjnej

Aby przesłać i opublikować prywatne aplikacje przy użyciu konsoli administracyjnej, potrzebujesz tylko pakietu aplikacji na Androida (APK) i tytułu. Gdy po raz pierwszy publikujesz prywatną aplikację, konto Konsoli Play jest tworzone w imieniu Twojej organizacji. Prywatne aplikacje są automatycznie zatwierdzane dla organizacji i można je zwykle dystrybuować już w ciągu 10 minut. Dziennie możesz przesłać maksymalnie 15 prywatnych aplikacji.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Dodaj prywatną aplikację na Androida.
 4. Na dole kliknij Utwórz "".
 5. Wpisz tytuł.
 6. Kliknij Prześlij APK.
 7. Wybierz pakiet APK i kliknij Otwórz.
 8. Kliknij Wybierz.
 9. Skonfiguruj dostęp użytkowników i ustawienia aplikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Dodawanie aplikacji innej firmy.

Edytowanie tytułu lub pakietu APK prywatnej aplikacji
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Dodaj prywatną aplikację na Androida.
 4. Wybierz prywatną aplikację, którą chcesz zmodyfikować.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Zaktualizuj tytuł lub kliknij edytuj, aby przesłać nowy pakiet APK.
 7. Kliknij Zapisz.
Edytowanie zaawansowanych szczegółów prywatnej aplikacji

Aby dodać opis, zrzuty ekranu i inne zaawansowane szczegóły aplikacji:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Dodaj prywatną aplikację na Androida.
 4. Wybierz prywatną aplikację, którą chcesz zmodyfikować.
 5. Kliknij Wprowadź zaawansowane zmiany.
 6. Zaloguj się w Konsoli Play przy użyciu konta Google. W przyszłości możesz go używać, aby logować się w Konsoli Play.
 7. Wprowadź zmiany na stronie Informacje o aplikacji i kliknij Prześlij aktualizację.
Wycofywanie prywatnej aplikacji

Jeśli wycofasz aplikację prywatną, nowi użytkownicy nie będą mogli jej znaleźć ani pobrać z zarządzanego Sklepu Google Play. Dotychczasowi użytkownicy wciąż będą mogli z niej korzystać.

Aby wycofać aplikację:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Dodaj prywatną aplikację na Androida.
 4. Wybierz prywatną aplikację, której opublikowanie chcesz wycofać.
 5. Kliknij Wprowadź zaawansowane zmiany.
 6. Zaloguj się w Konsoli Play przy użyciu konta Google. W przyszłości możesz go używać, aby logować się w Konsoli Play.
 7. Wybierz Obecność w sklepie  Ceny i dystrybucja.
 8. W sekcji Dostępność aplikacji wybierz Cofnij publikację.

Publikowanie prywatnych aplikacji przy użyciu Konsoli Play

 1. Jeśli nie masz jeszcze konta Konsoli Play, zarejestruj się i zapłać jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 25 USD. Aby uniknąć opłaty rejestracyjnej, publikuj aplikacje prywatne przy użyciu konsoli administracyjnej.
 2. Jeśli nie jesteś osobą, która publikuje aplikację prywatną, zezwól innym użytkownikom lub deweloperom zewnętrznym na publikowanie prywatnych aplikacji:
  1. Zezwól innym użytkownikom na publikowanie aplikacji prywatnych w organizacji. Aby mieć pewność, że Twoja organizacja zachowa dostęp do opublikowanych aplikacji, gdy pracownik odejdzie z organizacji, zalecamy, by administratorzy utworzyli dedykowane konta ról. Możesz też skonfigurować rolę administratora, by umożliwić przesyłanie prywatnych aplikacji.
  2. Zezwól na publikowanie aplikacji przez zewnętrznych deweloperów.
 3. Publikuj prywatne aplikacje przy użyciu Konsoli Play.
 4. Jeśli Twoja organizacja nie używa usług EMM, zezwól użytkownikom na dostęp do aplikacji prywatnych.

Zezwalanie innym użytkownikom na publikowanie aplikacji prywatnych
Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google.
 3. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 4. Włącz Konsolę Google Play dla użytkowników w wybranej jednostce organizacyjnej.
 5. Kliknij Nav icon i wybierz Urządzenia.
 6. Kliknij Ustawienia a potem Ustawienia zaawansowane a potem Inne usługi Google.
 7. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 8. Aby zezwolić użytkownikom w wybranej jednostce organizacyjnej na publikowanie aplikacji prywatnych, zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na publikowanie i aktualizowanie aplikacji prywatnych w Google Play.
 9. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.

Brak usług EMM: zezwalanie użytkownikom na dostęp do aplikacji prywatnych

Jeśli Twoja organizacja korzysta z zarządzanego Sklepu Play bez dostawcy usług EMM (co wcześniej nazywaliśmy „Kanałem prywatnym w Google Play”), musisz wyraźnie zezwolić użytkownikom na dostęp do aplikacji prywatnych i ich pobieranie.

Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Kliknij Ustawienia a potem Ustawienia zaawansowane a potem Inne usługi Google.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 5. Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na dostęp do aplikacji prywatnych w Google Play.
 6. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem