Felsöka problem med Google Drive

Om användarna har problem med Google Drive kan du gå igenom tipsen för de här vanliga frågorna och problemen från användare. Kontrollera även Kända problem med Google Apps.

Varifrån kommer alla filer?

Alla webbaserade Google-dokument (exempelvis från Dokument, Kalkylark och Presentationer) som du äger eller har överfört lagras i den översta nivån i Min Drive i Google Drive på webben. Du kan ha glömt en del av filerna om du inte har sett dem på länge.

När Google Drive för Mac/PC är installerat synkas alla enskilda objekt på översta nivån i Min enhet till Google Drive-mappen på datorn. Du kan välja att bara synka en del mappar via inställningarna i Google Drive för Mac/PC, men enskilda objekt på översta nivån synkas alltid. Du kan undvika det genom att skapa en mapp under Min enhet, lägga alla objekt som du inte vill synka mappen och sedan välja att inte synka mappen.

Var ligger alla mina filer?

Tänk på att bara filerna och mapparna i Min enhet på webben synkas och hämtas till datorn och mobila enheter. Du kan lägga till filer i Min enhet genom att dra dem från Delade med mig eller andra vyer i Google Drive på webben.

Om du inte hittar en fil i Google Drive på webben kan du med hjälp av felsökningsverktyget för användare hitta ett dokument som saknas. Problemet kan ha att göra med borttagna eller delade filer. Mer information finns i de följande frågorna.

Jag förstår inte vad som händer när jag tar bort eller återställer filer

Om du tar bort en fil i Google Drive på webben flyttas den till Papperskorgen på din lokala dator.

När du flyttar en fil från den lokala Google Drive-mappen skickas den normalt till Papperskorgen i onlinegränssnittet. Papperskorgen töms aldrig automatiskt, så du kan återställa filen från Papperskorgen eller ta bort den permanent.

Det finns två undantag:

  • Om du tar bort ett objekt från din lokala Drive-mapp som har delats med dig men som du inte äger, tas filen bort från vyn Min enhet online. Då flyttas filen inte till Papperskorgen online. Du kan lägga till filen i din Drive igen genom att leta reda på den i vyn Delade med mig online och dra den tillbaka till Min enhet.

  • Om du synkar två mappar som innehåller samma objekt hämtas det objektet fullständigt i varje mapp. Om du sedan tar bort objektet från en lokal mapp tas filen bara bort från den mappen. Den finns fortfarande kvar i den andra mappen och skickas inte till Papperskorgen i Google Drive på webben.

Det fungerar normalt att återställa en fil genom att dra den från Papperskorgen tillbaka till din Drive, med ett undantag och en viktig varning.

  • Undantag: Om du inte har aktiverat offlineåtkomst är lokala versioner av webbaserade dokument (från exempelvis Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och webbappar från partner) bara pekare till webbresursen online. Om du drar en av de lokala pekarfilerna till den lokala papperskorgen och sedan drar tillbaka den till Google Drive, återställs även onlinefilen från Papperskorgen online. Men om du har tömt Papperskorgen online före återställningen finns det inte längre en onlinefil att återställa, så den lokala pekarfilen fungerar inte längre.

  • Varning: Om du drar en lokal fil (ej webbaserad) till den lokala papperskorgen och sedan drar tillbaka den till den lokala Google Drive-mappen synkas en ny kopia av filen online. Du kommer nu att ha två versioner av filen online: en i Papperskorgen (med den gamla versionshistoriken) och den nya synkroniserade versionen i Min enhet (utan versionshistoriken).

Filer försvinner hela tiden från en delad mapp

Om du drar en fil från en delad mapp till Min enhet (eller till en annan mapp), flyttas filen, den kopieras inte. Filen tas alltså bort från den delade mappen och andra användare med åtkomst till den delade mappen kan inte längre se filen. Läs Om att flytta innehåll från delade mappar om du vill veta mer. Där hittar du även steg som organisationen kan överväga om ni använder en omfattande delad filstruktur.

Vyn Delade med mig innehåller inte allt jag förväntar mig

Tänk på att enbart objekt som uttryckligen har delats med dig visas i vyn Delade med mig. Här ingår objekt som har delats med dig via en liten grupp (upp till 200 medlemmar). Om ett objekt delas med en större grupp visas det inte automatiskt på Google Drive om du inte klickar på länken i delningsinbjudan.

När du delar ett dokument, en fil eller en mapp med <din domän> kan personer på domänen hitta objektet genom att söka, men objektet läggs inte till automatiskt i Google Drive för de här personerna. När ett objekt delas med Alla på <din domän> med länken visas det inte i resultaten för Sök på <din domän>.

Mer information finns i Felsökning av delningsproblem i Google Drive.

En del filer synkades inte

Klicka på ikonen för Google Drive för Mac/PC (i systemfältet eller menyfältet) och välj sedan Visa filer som inte kan synkas. Då visas filer som inte synkades och i vissa fall varför de inte synkades. Klicka på Försök igen med alla i den här dialogrutan när du tror att du har åtgärdat problemet.

Jag vill flytta Google Drive-systemmappen

Det går inte att flytta den valda mappen för att synka Google Drive utan att bryta synkroniseringen.

Lösningen är att koppla från synkroniseringsklienten Google Drive för Mac/PC från kontot (via Inställningar > Koppla från konto) och sedan logga in igen och välja en ny tom mapp. Du kan inte välja samma mapp och den gamla mappen finns kvar på datorn med alla filer tills du tar bort den.

Ett meddelande visas om att jag behöver mer lagringsutrymme online, men det finns inget i Drive som tar upp så mycket utrymme

Kontrollera vyn Papperskorgen i Google Drive på webben. Filer i Papperskorgen påverkar din kvot. Papperskorgen töms aldrig automatiskt.

Behöver jag känna till några nätverks- eller brandväggsinställningar? Google Drive för Mac/PC fungerar inte alls. Inget händer när jag klickar på ikonen.

Du kanske har en proxy som blockerar Google Drive. Läs mer i Inställningar för brandvägg och proxy.

Det här felmeddelandet visas för användarna: Den här sidan omdirigerar inte korrekt.

Du löser problemet genom att inaktivera Drive under några minuter och sedan aktivera tjänsten igen.

Detta kan påverka din domän om du nyligen har anmält dig till Google Apps, eller om du har bytt till en annan version. Om problemet inte försvinner efter att tjänsten varit inaktiverad i 24 timmar kan du höra av dig till supportteamet.

Det här felmeddelandet visas för användarna: Google Drive måste avslutas.

Det här felmeddelandet kan visas för användarna när ett mycket stort antal filer synkroniseras. Det är särskilt sannolikt när filerna synkroniseras till Google Drive för första gången.

Om det här felmeddelandet visas startar du om Google Drive. Om du använder en dator använder du Aktivitetshanteraren för att kontrollera att applikationen är helt stängd innan du startar om den.

Om du synkroniserar fler än 100 000 objekt eller om felmeddelandet visas även efter att du har starta om applikationen några gånger justerar du synkroniseringsinställningarna och överför en mindre uppsättning filer i taget.

Användarna kan inte få tillgång till offentliga dokumentmallar

I Google Drive finns det möjlighet att definiera och använda mallar som en utgångspunkt för formatering av dokument. De tillgängliga mallarna listas i mallgalleriet. Mallgalleriet innehåller mallar som du har skapat, mallar som kollegerna har skapat samt offentliga mallar.

Om användarna inte kan komma åt offentliga mallar, visas ett felmeddelande när de försöker visa mallarna, till exempel Det gick inte att hitta några mallar eller Inga mallar överensstämmer med de filter som har valts. Om du vill att användarna ska kunna visa och använda offentliga mallar måste du ge dem möjlighet att ta emot dokument från avsändare utanför er organisation.

Så här gör du offentliga mallar tillgängliga för användarna:

  1. Logga in på Googles administratörskonsol.
  2. Klicka på Google Apps > Drive > Allmänt.

  3. Om du vill tillåta att användarna delar dokument utanför organisationen väljer du Användarna kan dela dokument utanför organisationen.

    Om du inte vill låta användare dela dokument utanför organisationen, men vill att de ska kunna se och använda offentliga mallar, väljer du Låt användarna ta emot dokument som skapats utanför den här organisationen . (Läs mer om alternativ för delningsinställningar.)

  4. Klicka på Spara ändringar.