Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

  Lös vanliga problem med Google Drive

  Användarna kan kontakta dig som G Suite-administratör om följande frågor eller felmeddelanden. Du kan även kontrollera om användarna stöter på ett känt problem med G Suite.

  Varifrån kommer alla filer?

  Alla webbaserade Google-dokument (exempelvis från Dokument, Kalkylark och Presentationer) som du äger eller har överfört lagras i den översta nivån i Min enhet i Google Drive på webben. Du kan ha glömt en del av filerna om du inte har sett dem på länge.

  När Google Drive for Mac/PC har installerats synkroniseras alla enskilda objekt på toppnivån i Min enhet med Google Drive-mappen på datorn. Du kan välja att bara synka en del mappar via inställningarna i Google Drive för Mac/PC, men enskilda objekt på översta nivån synkas alltid. Undvik detta genom att skapa en mapp under Min enhet, placera alla objekt du inte vill synkronisera i den mappen och sedan välja att inte synkronisera mappen.

  Var ligger alla mina filer?

  Tänk på att bara filerna och mapparna i Min enhet på webben synkas och hämtas till datorn och mobila enheter. Du kan lägga till filer i Min enhet genom att dra dem från Delas med mig eller andra vyer i Google Drive på webben.

  Om du inte kan hitta en fil i Google Drive på webben läser du Hitta dina filer.

  Jag förstår inte vad som händer när jag har tagit bort eller återställt filer

  Om du tar bort en fil i Google Drive på webben flyttas den till Papperskorgen på din lokala dator.

  När du flyttar en fil från den lokala Google Drive-mappen skickas den till Papperskorgen i onlinegränssnittet. Papperskorgen töms aldrig automatiskt, så du kan återställa filen från Papperskorgen eller ta bort den permanent.

  Det finns två undantag:

  • Om du tar bort ett objekt från din lokala Drive-mapp som har delats med dig men som du inte äger, tas filen bara bort från vyn Min enhet online. Då flyttas filen inte till Papperskorgen online. Du kan lägga till filen på din enhet igen genom att leta reda på den i vyn Delade med mig online och dra den tillbaka till Min enhet.

  • Om du synkar två mappar som innehåller samma objekt hämtas objektet fullständigt till varje mapp. Om du sedan tar bort objektet från en lokal mapp tas filen bara bort från den mappen. Den finns fortfarande kvar i den andra mappen och skickas inte till Papperskorgen i Google Drive på webben.

  Det fungerar normalt att återställa en fil genom att dra den från Papperskorgen tillbaka till din Drive, med ett undantag och en viktig varning.

  • Undantag: Om du inte har aktiverat offlineåtkomst är lokala versioner av webbaserade dokument (från exempelvis Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och webbappar från partner) bara pekare till webbresursen online. Om du drar en av de lokala pekarfilerna till den lokala papperskorgen och sedan drar tillbaka den till Google Drive, återställs även onlinefilen från Papperskorgen online. Men om du har tömt Papperskorgen online före återställningen finns det inte längre en onlinefil att återställa, så den lokala pekarfilen fungerar inte längre.

  • Varning: Om du drar en lokal fil (ej webbaserad) till den lokala papperskorgen och sedan drar tillbaka den till den lokala Google Drive-mappen synkas en ny kopia av filen online. Du kommer nu att ha två versioner av filen online: en i Papperskorgen (med den gamla versionshistoriken) och den nya synkroniserade versionen i Min enhet (utan versionshistoriken).

  Filer försvinner hela tiden från en delad mapp

  Om du drar en fil från en delad mapp till Min enhet (eller till en annan mapp), flyttas filen, den kopieras inte. Filen tas alltså bort från den delade mappen och andra användare med åtkomst till den delade mappen kan inte längre se filen. Läs Om att flytta innehåll från delade mappar om du vill veta mer. Där hittar du även steg som organisationen kan överväga om ni använder en omfattande delad filstruktur.

  Vyn Delas med mig innehåller inte allt jag förväntar mig

  Tänk på att enbart objekt som uttryckligen har delats med dig visas i vyn Delas med mig. Här ingår objekt som har delats med dig via en liten grupp (upp till 200 medlemmar). Om ett objekt delas med en större grupp visas det inte automatiskt på Google Drive om du inte klickar på länken i delningsinbjudan.

  Du hittar mer information i Lösa delningsproblem.

  Vissa filer har inte synkroniserats

  Klicka på ikonen för Google Drive för din Mac/PC (i systemfältet eller på menyraden). Detta visar om det finns filer som inte har synkroniserats och, i vissa fall, varför de inte synkroniserades. Klicka på Försök igen med alla när du tror att du har åtgärdat problemet.

  Jag vill flytta min Google Drive-systemmapp

  Det går inte att flytta den valda mappen för att synka Google Drive utan att bryta synkroniseringen.

  Lösningen är att koppla bort synkroniseringsklienten för Google Drive för Mac/PC från kontot (via Inställningar > Konto > Koppla bort kontot i inställningarna för Google Drive för Mac/PC) och sedan logga in igen och välja en ny tom mapp. Du kan inte välja samma mapp och den gamla mappen finns kvar på datorn med alla filer tills du tar bort den.

  Google Drive för Mac/PC fungerar inte alls. Ingenting händer när jag klickar på ikonen.

  Du kanske har en proxy som blockerar Google Drive. Läs mer i Inställningar för brandvägg och proxy.

  Jag får ett meddelande om att jag behöver mer lagringsutrymme online, men det finns inget på Drive som använder mycket utrymme

  Kontrollera vyn Papperskorgen i Google Drive på webben. Filer i Papperskorgen påverkar din kvot. Papperskorgen töms aldrig automatiskt.

  Varför kan externa användare dela objekt i våra mappar bredare än det vår organisation tillåter?

  Externa redigeringsbehöriga omfattas av organisationens policyer när de skapar objekt i mappar, även om mapparna finns i din organisation.

  Det kan skapa följande situation:

  • Du kan tillåta användarna att dela externt.
  • Tillåt inte att användare i publicerar filer på webben eller gör dem synliga som offentliga eller olistade filer
  • Dina användare delar mappar med externa användare som har mer tillåtande delningsinställningar. De externa användarna kan sedan skapa offentliga filer i dina delade mappar, trots att användarna inte kan det.

  Om du oroar dig för den här situationen:

  • Inaktivera extern delning i organisationen.
  • Tillåt enbart extern delning efter behov för betrodda organisationsenheter. Den här funktionen är tillgänglig i G Suite Enterprise, Business, Education och Nonprofits.
  • Tillåt extern delning men uppmana användarna att bara dela filer externt, aldrig mappar.
  • I tillämpliga fall ska externa redigeringsbehöriga få ett konto på domänen.
  Felmeddelandet ”Den här sidan omdirigerar inte korrekt” visas för användarna.

  Du löser problemet genom att inaktivera Drive under några minuter och sedan aktivera tjänsten igen.

  Detta kan påverka din domän om du nyss registrerat dig för G Suite eller om du bytt utgåva. Om problemet inte försvinner efter att tjänsten varit inaktiverad i 24 timmar kan du höra av dig till supportteamet.

  Följande felmeddelande visas för användarna: Google Drive måste avslutas.

  Det här felmeddelandet kan visas för användarna när ett mycket stort antal filer synkroniseras. Det är särskilt sannolikt när filerna synkroniseras till Google Drive för första gången.

  Om du ser det här felet startar du om Google Drive. Om du använder en dator använder du Aktivitetshanteraren för att kontrollera att applikationen är helt stängd innan du startar om den.

  Om du synkroniserar fler än 100 000 objekt eller om felmeddelandet visas även efter att du har startat om applikationen några gånger kan du prova att justera synkroniseringsinställningarna och överföra en mindre uppsättning filer i taget.

  Användarna kan inte komma åt offentliga dokumentmallar

  Om användarna inte kan komma åt offentliga mallar visas ett felmeddelande när de försöker visa mallarna, till exempel Det gick inte att hitta några mallar eller Inga mallar överensstämmer med de filter som har valts.

  Om du vill att användarna ska kunna visa och använda offentliga mallar måste du ge dem möjlighet att ta emot dokument från utanför organisationen. Mer information hittar du i Aktivera Google Drive-mallar.

  Var den här artikeln till hjälp?
  Hur kan vi förbättra den?
  Logga in på kontot

  Få kontospecifik hjälp genom att logga in med e-postadressen för ditt G Suite-konto eller läs om hur du kommer igång med G Suite.