Back-up en synchronisatie implementeren

Dit artikel is bestemd voor beheerders. Als u Google Drive gebruikt met een werk- of schoolaccount en Back-up en synchronisatie wilt gebruiken, neemt u contact op met uw beheerder. Zie Back-ups maken en bestanden synchroniseren met Google Drive als u Back-up en synchronisatie wilt installeren voor uw persoonlijke account.

U kunt lokale bestanden synchroniseren met Google Drive op het web. Als u Back-up en synchronisatie in uw organisatie implementeert, zijn deze bestanden beschikbaar op al uw apparaten.

Wat kan ik synchroniseren?

Als u Back-up en synchronisatie installeert, wordt er een nieuwe map (met de naam Google Drive) weergegeven op uw computer. Bestanden in Mijn Drive (en eventuele submappen die u selecteert) worden gekopieerd naar deze nieuwe map. Wijzigingen in de ene map worden automatisch doorgevoerd in de andere map.

U kunt ook bestaande mappen op uw computer synchroniseren, zoals Documenten of Bureaublad. Deze worden weergegeven in de map Computers in Drive op het web. Andere items die u kunt synchroniseren:

  • USB-apparaten en SD-kaarten
  • Uw foto's en video's met Google Foto's

Tip: Als u mappen in gedeelde Drives wilt synchroniseren, moet u Google Drive voor desktop gebruiken. Zie Een synchronisatieoplossing kiezen voor meer informatie.

Meer informatie over bestanden synchroniseren.

Back-up en synchronisatie installeren of implementeren

Alles openen  |  Alles sluiten

Stap 1: De instellingen en vereisten controleren
Stap 2: Back-up en synchronisatie installeren
Installeer Back-up en synchronisatie op de computer van elke gebruiker via een van deze opties:
  • Vraag alle gebruikers Back-up en synchronisatie te installeren op hun eigen computer. Zie Back-ups maken en bestanden synchroniseren met Google Drive voor meer informatie.
  • Push het juiste .msi-bestand voor Back-up en synchronisatie naar uw gebruikers: 32-bits of 64-bits. Bekijk de documentatie van Microsoft Windows voor meer informatie over de installatie van msi-bestanden.

Automatische updates beheren

U kunt bepalen of Back-up en synchronisatie automatisch wordt geüpdatet op de computers van uw gebruikers. Zie Chrome-updates beheren (Windows) of Chrome-updates beheren (Mac) voor meer informatie.
Stap 3: Uw gebruikers op de hoogte stellen
Informeer uw gebruikers over Drive en hoe ze aan de slag kunnen.

Standaard gebruikersinstellingen aanpassen

U kunt de standaardinstellingen voor Back-up en synchronisatie aanpassen voor uw gebruikers.

Alles openen  |  Alles sluiten

Stap 1: Een installatiebestand maken
Maak een plattetekstbestand met de naam user_setup.config
Voorbeeld van de inhoud:
[Computers]
desktop_enabled: False
documents_enabled: False
pictures_enabled: False
folders: /path/to/folder1, /path/to/folder2, /path/to/folder3
high_quality_enabled: False
always_show_in_photos: False
usb_sync_enabled: True
ignore_extensions: ext1, ext2, ext3
delete_mode: ALWAYS_SYNC_DELETES

Opmerking: De 'delete_mode' kan zijn: ALWAYS_SYNC_DELETES, ASK of NEVER_SYNC_DELETES

[MyDrive]
folder: /path/to/google_drive
my_drive_enabled: True
[Settings]
autolaunch: True
show_overlays: False
[Network]
download_bandwidth: 100
upload_bandwidth: 200
use_direct_connection: False
Stap 2: Het bestand aanpassen
Wijzig de parameters van het tekstbestand in stap 1 zodat het voldoet aan de behoeften van uw organisatie.
Opmerking: Omgevingsvariabelen worden niet ondersteund voor de mapkenmerken.
Stap 3: Het bestand implementeren
Implementeer het configuratiebestand op de computer van de gebruikers.
  • Gebruik de volgende locatie op een Apple Mac-computer:

    ~/Library/Application Support/Google/Drive/user_default

  • Gebruik de volgende locatie op een Windows-computer:

    %UserProfile%\AppData\Local\Google\Drive\user_default

Gerelateerde onderwerpenGoogle, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false