Skapa anpassade administratörsroller

Om de förinställda administratörsrollerna inte ger den behörighet som du vill att en användare ska ha skapar du en anpassad roll som gör det. Alla anpassade roller kan ha en eller flera administratörsbehörigheter som låter användare med den aktuella rollen utföra bestämda uppgifter på Google Administratörskonsol.

Tips! Tänk på att du kan tilldela en användare fler än en administratörsroll. 

Du måste vara inloggad som avancerad administratör för den här uppgiften.

Så här skapar du en anpassad roll:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Administratörsroller på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du vill se administratörsroller måste du kanske klicka på Fler kontroller längst ned. 

 3. Klicka på Skapa en ny roll.
 4. Ange namn och beskrivning för rollen och klicka sedan på Skapa.
 5. På fliken Behörigheter markerar du kryssrutorna för de behörigheter som du vill att användare med denna roll ska ha. Klicka på knappen nedan och läs mer om varje behörighet.

  Läs mer om de olika behörigheterna

  De behörigheter som du väljer avgör vilka startsidekontroller som finns på användarens administratörskonsol och vilka inställningar användaren kan hantera. I vissa fall väljs inaktiveras en behörighet automatiskt när du väljer en annan. Om du exempelvis markerar rutan för att ge fullständiga rättigheter för organisationer och användare, markeras alla behörigheter i avsnittet.

 6. Klicka på Spara ändringar.

Nästa steg: Tilldela användare rollen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?