Förskapade administratörsroller

Det enklaste sättet att ge en annan användare administratörsbehörigheter är att tilldela förskapade administratörsroller. Varje roll ger en eller flera behörigheter som tillsammans gör det möjligt att utföra en vanlig affärsfunktion. Exempelvis tillåter en roll hantering av användarkonton, en annan roll hanterar grupper och så vidare. Tilldela flera roller för att ge samtliga behörigheter för rollerna.

Om dessa roller inte uppfyller dina behov kan du skapa en anpassad administratörsroll för att tilldela en specifik behörighet till enskilda användare.

Tilldela roller nu Skapa en anpassad roll

Det här kan varje roll göra:

Avancerad administratör

Har tillgång till alla funktioner på administratörskonsolen och Admin API och kan hantera alla delar av organisationens konto. Huvudadministratörer har även full åtkomst till alla användares kalendrar och händelseuppgifter. När du har tilldelat en användare rollen som avancerad administratör kan det ta upp till 24 timmar innan kalenderbehörigheterna blir tillgängliga.
Bara huvudadministratörer kan …
 • Konfigurera fakturering
 • Utföra licenshantering
 • Skapa och tilldela administratörsroller.
 • Återställa administratörslösenord
 • Återställa raderade användare
 • Ändra administratörsinställningar.
 • Aktivera och inaktivera kontaktdelning.
Minst en användare på ditt konto måste vara huvudadministratör men vi rekommenderar att minst två är det. På så sätt, om en av er glömmer sitt lösenord kan den andra återställa det. Om du har fler än tre avancerade administratörer begränsas dock alla administratörernas alternativ för lösenordsåterställning. Mer information finns i Återställa administratörslösenordet.

Gruppadministratör

Har full kontroll över Google Grupper som skapats i din administratörskonsol. Den här administratören kan utföra följande uppgifter både från administratörskonsolen och via Admin API:

 • Visa användarprofiler och din organisationsstruktur
 • Skapa nya grupper i administratörskonsolen
 • Hantera medlemmar i grupper som skapats i konsolen
 • Hantera gruppåtkomstinställningar
 • Ta bort grupper från konsolen
 • Endast läsa organisationsenheter

Användarhanteringsadmin

Kan utföra alla åtgärder på användare som inte är administratörer. Den här administratören kan utföra följande uppgifter både från administratörskonsolen och via Admin API:

*Gäller endast för användare som inte är administratörer. Denna administratör kan inte tilldela administratörsbehörighet, återställa ett administratörslösenord eller göra andra ändringar av ett administratörskonto. Det är bara avancerade administratörer som kan göra detta.

Supportavdelningsadministratör

Kan återställa lösenord för användare som inte är administratörer, både på administratörskonsolen och via Admin API. Denna administratör kan också visa användarprofiler och din organisationsstruktur. Denna administratör kan bara läsa organisationsenheter.

Tjänsteadministratör

Kan hantera vissa tjänstinställningar och enheter som har lagts till på administratörskonsolen, exempelvis: Kalender, Drive och Dokument samt andra tjänster. Denna administratör kan:

 • Slå på eller av tjänster*
 • Ändra tjänstinställningar och behörigheter*.
 • Hantera kalenderresurser
  Obs! Användare med administratörsrollen Tjänster kan bara skapa, redigera och ta bort resurser. De kan inte ändra delningsinställningarna för kalenderresurser.
 • Hantera Chrome och mobila enheter som listas på konsolen.
 • Endast läsa organisationsenheter

* Gäller endast för produkter som du har lagt till ditt konto (G Suite-tjänster, Mina Kartor Pro och så vidare), marknadsplats-appar och kostnadsfria tjänster från Google som Google+ och Blogger. Vissa produkter och tjänster, till exempel Google Arkiv och Cloud Print har inte stöd för rollen Tjänsteadministratör.

Mobiladministratör

Kan hantera mobila enheter med avancerad hantering av mobila enheter. Denna administratör kan:

 • Leverera och godkänna enheter
 • Godkänna appar
 • Blockera eller rensa enheter och konton
 • Ange Android- och iOS-enhetspolicyer
 • Se grupper och användare på domänen

Ser du inte denna roll i administratörskonsolen? Denna roll är enbart tillgänglig för kunder som registrerat sig för G Suite efter februari 2018. Om du gick med före detta datum kan du skapa en anpassad roll med samma åtkomst.

Google Voice-administratör

Kan hantera alla Google Voice-inställningar och all administration förutom tilldelning av Voice-licenser. Denna administratör kan:

 • Lägga till platser
 • Tilldela nummer till användare
 • Portera nummer
 • Ändra adresser för nödsamtal
 • Konfigurera fasta telefoner
 • Konfigurera en virtuell receptionist

Återförsäljaradministratör (gäller endast auktoriserade G Suite-återförsäljare)

Kan administrera och hantera sina kunder. Denna administratör har tillgång till:
 • Återförsäljarkonsolen
 • Administratörskonsoler för sina kunders domäner
 • Återförsäljar-relaterade API

Användare som endast har rollen som återförsäljaradministratör hoppar över sin egen organisations administratörskonsol när de loggar in.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?