Blockera meddelanden från en e-postadress eller domän

Som administratör kan du bidra till att förhindra skräppost och skadlig e-post genom att lägga till e-postadresser eller hela domäner på en lista över blockerade avsändare. På så sätt avvisar du automatiskt meddelanden från dem. 

Förstå hur inställningar gäller

Inställningen Blockerade avsändare gäller för användare beroende på deras organisationsenhet. Det innebär att du kan blockera meddelanden efter adress eller domän för alla. Eller så kan du till exempel ange olika regler för olika avdelningar.

Inställningen Blockerade avsändare gäller dock inte nödvändigtvis för meddelanden som publiceras i Google Groups for Business. Om den blockerade avsändaren skickar till en grupp kan medlemmarna i gruppen få meddelandet. Det kan bero på deras gruppaviseringar eller e-postinställningar.

Skapa en lista över blockerade avsändare

Öppna alla  |  Stäng alla

Steg 1: Lägg till adresser eller domäner på listan över blockerade avsändare
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGmailföljt avSpam, nätfiske och skadlig programvara.

  Obs! Du hittar kanske den här inställningen i Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGmailföljt avAvancerade inställningar.

 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.

 4. Peka på Blockerade avsändare och välj ett alternativ:

  • Om du vill redigera en befintlig inställning klickar du på Redigera.

  • För en ny inställning klickar du på Konfigurera eller Lägg till en annanföljt av och anger en unik beskrivning.

 5. Klicka på Använd befintlig eller skapa en ny.

 6. Välj ett alternativ:

  • Om du vill skapa en lista under Skapa ny lista anger du ett namn på listan följt av och klickar på Skapa.

  • Om du vill använda en befintlig lista som lista över blockerade avsändare klickar du på listans namn under Tillgängliga listor.

 7. Peka på listans namn och klicka på Redigeraföljt avLägg till "".

 8. Ange en eller flera e-postadresser eller ett eller flera domännamn. Avgränsa varje post med kommatecken eller blanksteg.

 9. Klicka på Spara.

 10. (Valfritt) Upprepa stegen ovan om du vill lägga till fler e-postadresser eller domäner i listan.

Mer information om hur du använder adresslistor finns i Använda adresslistor i Gmail-inställningar.

Steg 2: (Valfritt) Ändra standardmeddelandet för avvisning

Under Redigera standardavvisningen anger du text för avvisningsmeddelandet. 

Steg 3: (Valfritt) Lägg till undantag på listan

Du kan skapa en undantagslista för godkända avsändare. Meddelanden från domäner eller e-postadresser på den här listan blockeras inte om de inte blockeras av andra inställningar. Om ett meddelande från en godkänd avsändare innehåller ett virus eller är en del av en e-postattack förhindrar Googles virusfilter ändå att det når användarna.

Gmail kontrollerar adresserna eller domännamnen mot Från-delen i meddelanderubriken, inte kuvertets avsändare (eller Retur-sökväg i meddelanderubriken). Därför måste Från-avsändaren matcha en adress eller domän på listan.

 1. Markera rutan Hoppa över den här inställningen för meddelanden som tas emot från adresser eller domäner som finns med i de här godkända avsändarlistorna under Alternativ.

 2. Klicka på Använd befintlig eller skapa en ny.

 3. Välj ett alternativ:

  • Klicka på namnet på en befintlig lista.

  • Under Skapa ny lista anger du ett namn på den nya listan följt av klicka på Skapa.

 4. Peka på listans namn och klicka på Redigeraföljt avLägg till "".

 5. Ange e-postadresser eller domännamn och avgränsa flera poster med ett blanksteg eller kommatecken.

 6. (Valfritt) Om du vill kringgå inställningen för godkända avsändare som inte har autentisering avmarkerar du rutan Kräv avsändarautentisering.

  Obs! Använd det här alternativet med försiktighet eftersom det kan leda till identitetsförfalskning.

 7. Klicka på Spara.

Andra inställningar kan fortfarande göra att meddelandet blockeras. Om ett meddelande från en godkänd avsändare innehåller ett virus eller är en del av en e-postattack hindrar Googles virusfilter det från att nå dina användare. 

Relaterade ämnen

Steg 4: Lägg till och spara inställningen
 1. Klicka på Lägg till inställning eller Spara.
 2. Klicka på Spara längst ned på sidan.

Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna träder i kraft. Du kan spåra ändringar i administratörsgranskningsloggen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt