Instelling 'Geblokkeerde afzenders'

Met de instelling Geblokkeerde afzenders kunt u bepaalde afzenders blokkeren of goedkeuren op basis van het e-mailadres of domein.

Net als andere instellingen voor e-mailbeveiliging geldt de instelling voor geblokkeerde afzenders voor alle gebruikers binnen een organisatie-eenheid. Voor gebruikers in een onderliggende organisatie worden de instellingen overgenomen die u heeft gemaakt voor de bovenliggende organisatie.

Ga als volgt te werk om lijsten van geblokkeerde afzenders te maken voor uw domein of organisatie-eenheid:

 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole

 2. Klik op Google Apps > Gmail > Geavanceerde instellingen
 3. Ga naar het gedeelte 'Organisaties' en markeer uw domein of de organisatie-eenheid waarvan u de instellingen wilt configureren (ga voor meer informatie naar E-mailinstellingen configureren voor een organisatie-eenheid).

 4. Scrol omlaag naar het gedeelte Geblokkeerde afzenders:

  • Als de instelling de status Nog niet ingesteld heeft, klikt u op de knop Configureren aan de rechterrand van het venster (het dialoogvenster Instelling toevoegen wordt geopend).
  • Als de instelling de status Lokaal toegepast heeft, klikt u op Bewerken om een bestaande instelling te bewerken (het dialoogvenster Instelling bewerken wordt weergegeven), of klikt u op Nog een toevoegen om een nieuwe instelling toe te voegen (het dialoogvenster Instelling toevoegen wordt weergegeven).
  • Als de instelling de status Overgenomen heeft, klikt u op Bekijken om de overgenomen instelling te bekijken, of klikt u op Nog een toevoegen om een nieuwe instelling toe te voegen (het dialoogvenster Instelling toevoegen wordt geopend).

 5. Zie onderstaande gedeelten voor aanvullende instructies en richtlijnen. Als u klaar bent met wijzigen, klikt u op Instelling toevoegen of Opslaan om het dialoogvenster te sluiten.

 6. Klik op Wijzigingen opslaan onder aan de pagina E-mailinstellingen.
Adressen of domeinen toevoegen waarvan u automatisch berichten wilt weigeren

Berichten worden geweigerd als ze worden verzonden vanaf een domein of individueel adres dat is opgenomen in een lijst van geblokkeerde afzenders.

Ga als volgt te werk om een lijst van geblokkeerde afzenders te maken:

 1. Klik op Een nieuwe toevoegen of maken.
 2. Selecteer de naam van een bestaande lijst of geef een aangepaste naam voor een nieuwe lijst op in het veld Nieuwe lijst maken en klik op Maken.
 3. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van de lijst en klik op Bewerken.
 4. Klik op Toevoegen om e-mailadressen of domeinen aan de lijst toe te voegen.
 5. Geef het adres of de domeinnaam op en klik op Opslaan.
 6. Herhaal stap 4 en 5 als u meer e-mailadressen of domeinen aan de lijst wilt toevoegen.
Het standaard afwijzingsbericht bewerken

In dit veld kunt u aangepaste tekst opgeven voor het afwijzingsbericht.

Opties

Klik op het selectievakje Opties om een nieuwe lijst van goedgekeurde afzenders in te stellen of om een lijst te gebruiken die u al heeft gemaakt. Met een lijst van goedgekeurde afzenders kunt u berichten goedkeuren van specifieke adressen of domeinen. Als u in de instelling 'Geblokkeerde afzenders' een lijst instelt van goedgekeurde afzenders, worden berichten van domeinen of e-mailadressen in de lijst niet verwerkt via de instelling Geblokkeerde afzenders. (Houd er rekening mee dat het bericht door andere instellingen kan worden geblokkeerd.)

Een bericht van een goedgekeurde afzender dat een virus bevat of deel uitmaakt van een e-mailaanval, wordt door de virusfilters van Google geblokkeerd voordat het uw gebruikers bereikt.

Ga als volgt te werk om een lijst van goedgekeurde afzenders te maken:

 1. Klik op het selectievakje in de sectie Opties.
 2. Klik op Een nieuwe toevoegen of maken.
 3. Selecteer de naam van een bestaande lijst of geef in het veld Nieuwe lijst maken een aangepaste naam voor een nieuwe lijst op en klik op Maken.
 4. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van de lijst en klik op Bewerken.
 5. Klik op Toevoegen om e-mailadressen of domeinen aan de lijst toe te voegen.
 6. Geef een e-mailadres of de domeinnaam op (bijvoorbeeld solarmora.com).

  Opmerking: klik op Geen afzenderverificatie vereisen als u de instelling Geblokkeerde afzenders wilt omzeilen voor goedgekeurde afzenders waarvoor GEEN authenticatie zoals SPF of DKIM is ingeschakeld. Gebruik deze optie met beleid, omdat die tot spoofing kan leiden.

 7. Klik op Save.
 8. Herhaal stappen 5-7 als u meer e-mailadressen of domeinen aan de lijst wilt toevoegen.

Opmerking: klik als u klaar bent op Instelling toevoegen onder in het dialoogvenster. Klik vervolgens op Wijzigingen opslaan onder aan de pagina 'E-mailinstellingen' om uw wijzigingen te bevestigen.