Instelling 'Geblokkeerde afzenders'

U kunt automatisch berichten laten weigeren van individuele adressen of hele domeinen, door die adressen of domein toe te voegen aan een lijst met Geblokkeerde afzenders.

Net als andere instellingen voor e-mailbeveiliging geldt de instelling voor geblokkeerde afzenders voor alle gebruikers binnen een organisatie-eenheid. Voor gebruikers in een onderliggende organisatie worden de instellingen overgenomen die u heeft gemaakt voor de bovenliggende organisatie.

Nadat u een geavanceerde Gmail-instelling heeft geconfigureerd, kan het een uur duren voordat deze configuratie is doorgevoerd in afzonderlijke gebruikersaccounts. U kunt wijzigingen die eerder zijn aangebracht volgen in het Controlelogboek van de beheerdersconsole.

Een lijst met geblokkeerde afzenders instellen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
 2. Ga op de homepage naar Apps > G Suite > Gmail > Geavanceerde instellingen.
 3. Ga naar het gedeelte Organisaties en markeer uw domein of de organisatie-eenheid waarvoor u de instelling wilt configureren (ga voor meer informatie naar Geavanceerde instellingen configureren voor Gmail).
 4. Scrol omlaag naar het gedeelte Geblokkeerde afzenders:
  • Als de instelling de status Nog niet geconfigureerd heeft, klikt u op Configureren (het dialoogvenster 'Instelling toevoegen' wordt weergegeven).
  • Als de instelling de status Lokaal toegepast heeft, klikt u op Bewerken om een bestaande instelling te bewerken (het dialoogvenster 'Instelling bewerken' wordt weergegeven) of klikt u op Nog een toevoegen om een nieuwe instelling toe te voegen (het dialoogvenster 'Instelling toevoegen' wordt weergegeven).
  • Als de instelling de status Overgenomen heeft, klikt u op Weergeven om de overgenomen instelling weer te geven, of klikt u op Nog een toevoegen om een nieuwe instelling toe te voegen (het dialoogvenster 'Instelling toevoegen' wordt geopend).
 5. Bekijk voor aanvullende instructies en richtlijnen de secties hieronder. Klik als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen op Instelling toevoegen of Opslaan om het dialoogvenster te sluiten.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan onder aan de pagina 'E-mailinstellingen'.
Adressen of domeinen toevoegen aan de lijst

Doe het volgende na de stappen hierboven te hebben uitgevoerd:

Opmerking: Als u adressen of domeinnamen invoert, controleert Gmail deze tegen het gedeelte Van: in de berichtkoptekst, niet tegen de envelopafzender (oftewel het gedeelte 'Return-Path' van de berichtkoptekst). De afzender in het gedeelte 'Van:' moet dus exact overeenkomen met een van de adressen of domeinen die u heeft gespecificeerd.
 1. Klik op Bestaande gebruiken of een nieuwe maken.
 2. Selecteer de naam van een bestaande lijst of geef in het veld Nieuwe lijst maken een aangepaste naam voor een nieuwe lijst op en klik op Maken.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de lijst en klik op Bewerken.
 4. Klik op Toevoegen om e-mailadressen of domeinen toe te voegen aan de lijst.
 5. Geef het adres of de domeinnaam op en klik op Opslaan.
 6. Herhaal stap 4 en 5 als u meer e-mailadressen of domeinen aan de lijst wilt toevoegen.
Standaardafwijzingsbericht bewerken

In dit veld kunt u aangepaste tekst opgeven voor het afwijzingsbericht.

Uitzonderingen toevoegen aan de lijst 

Vink het vakje aan in de sectie Opties ('Deze instelling overslaan voor berichten ontvangen van adressen of domeinen op deze lijsten met goedgekeurde afzenders') om een nieuwe lijst met goedgekeurde afzenders in te stellen of om een lijst te gebruiken die u al heeft gemaakt. Met een lijst van goedgekeurde afzenders kunt u berichten goedkeuren van specifieke adressen of domeinen. Als u in de instelling 'Geblokkeerde afzenders' een lijst instelt van goedgekeurde afzenders, worden berichten van domeinen of e-mailadressen in de lijst niet verwerkt via de instelling 'Geblokkeerde afzenders'. Opmerking: Het bericht kan nog wel door andere instellingen worden geblokkeerd.

Opmerking: Als een bericht van een goedgekeurde afzender een virus bevat of deel uitmaakt van een e-mailaanval, zorgen de virusfilters van Google ervoor dat het bericht niet bij uw gebruikers terechtkomt.

Ga als volgt te werk om een lijst van goedgekeurde afzenders te maken:

 1. Vink het vakje aan in de sectie Opties ('Deze instelling overslaan voor berichten ontvangen van adressen of domeinen op deze lijsten met goedgekeurde afzenders').
 2. Klik op de optie Bestaande gebruiken of een nieuwe maken.
 3. Selecteer de naam van een bestaande lijst of geef in het veld Nieuwe lijst maken een aangepaste naam voor een nieuwe lijst op en klik op Maken.
 4. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de lijst en klik op Bewerken.
 5. Klik op Toevoegen om e-mailadressen of domeinen toe te voegen aan de lijst.
 6. Voer een e-mailadres of de domeinnaam in, bijvoorbeeld solarmora.com.
  Opmerking: klik op Geen afzenderverificatie vereisen om de instelling Geblokkeerde afzenders over te slaan voor goedgekeurde afzenders waarvoor GEEN authenticatie zoals SPF of DKIM is ingeschakeld. Gebruik deze optie met beleid, omdat die tot spoofing kan leiden.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Herhaal stap 5-7 als u meer e-mailadressen of domeinen aan de lijst wilt toevoegen.
Klik als u klaar bent op Instelling toevoegen (onder in het dialoogvenster). Klik vervolgens op Wijzigingen opslaan (onder aan de pagina 'E-mailinstellingen') om uw wijzigingen te bevestigen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?