Ta bort en domän eller ett domänalias

Om du lägger till en domän eller ett domänalias på organisationens Google-konto, men du inte längre vill använda domänen med dina Google-tjänster tar du bort domänen från kontot. Du måste också ta bort en domän om du ska kunna använda den med ett annat Google-konto. När du tar bort domänen tar användarna på kontot inte längre emot e-post eller andra meddelanden som skickas till domänen. 

När du tar bort en domän raderas även eventuella konfigurerade anpassade Från-adresser kopplade till domänen från användarens inställningar. Om du vill fortsätta skicka e-post från en adress på domänen måste du konfigurera en ny anpassad Från-adress i Gmail. Läs mer om att skicka e-post från en annan adress eller ett annat alias.

Innan du tar bort en domän: Om domänens MX-poster för närvarande pekar på Googles e-postservrar uppdaterar du domänens MX-poster så att de pekar på en annan giltig e-postserver. Om du inte gör det skickas alla meddelanden till användarna på domänen tillbaka till avsändaren.

Ta bort en domän

Ta bort ett domänalias

Så här tar du bort en domän som har lagts till som ett domänalias:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Domäner ska visas.

 3. Klicka på Lägg till/ta bort domäner.
 4. Leta upp domänen på listan. Om den inte visas som ett domänalias följer du dessa instruktioner i stället.
 5. Klicka på Ta bort på raden för domänaliaset. Klicka på Inaktivera för ett testdomänalias.
 6. Bekräfta genom att klicka på Ta bort.
Ta bort en domän (inte ett domänalias)
Använder du Google Sites? När du tar bort en domän raderas alla webbplatser som skapats på domänen permanent. Innan du tar bort domänen kopierar du alla webbplatser du vill spara till en annan Google-domän:
 1. Logga in som en användare på den andra domänen.
 2. Följ instruktionerna om du vill kopiera en klassisk webbplats.

Om du vill ta bort en domän som har lagts till på ditt konto och har egna användare och grupper (inte ett domänalias):

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Ta bort alla användarkonton, e-postalias och grupper från domänen.

  Tips! Högst upp i administratörskonsolen använder du rutan Sök efter konton och letar efter återstående användare, alias eller grupper.

 3. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Domäner ska visas.

 4. Klicka på Lägg till/ta bort domäner.
 5. Om det finns ett domänalias eller testdomänalias som är kopplat till domänen du tar bort klickar du på Ta bort eller Inaktivera och bekräftar på raden intill.
 6. Klicka på Ta bort på raden för domänen.
 7. Bekräfta genom att klicka på Ta bort igen.

  Om det fortfarande finns användare eller grupper med adresser på den här domänen eller om domänen fortfarande har ett alias på domännivå visas ett felmeddelande och domänen tas inte bort.

Ändra kontots primära domän

Du kan ändra den primära domänen för ditt konto om du inte längre äger domänen eller vill använda en annan domän. 

När du avslutar din G Suite-prenumeration tas din primära domän bort från kontot och alla dina kontouppgifter raderas. 

Återanvända domänen

När du tar bort en domän eller ett domänalias kan du inte lägga till användare eller grupper där. Du kan inte heller använda domänen/domänaliaset i e-postadresser i det här kontot. Du kan dock använda domännamnet för att registrera dig för ett nytt Google-konto. Du kan även lägga till domänen på ett annat Google-konto. Du kan sedan lägga till domänens användare eller använda domänen i e-postadresser i det andra kontot.

Vanligtvis kan du återanvända ett domännamn i ett annat konto inom 30 minuter efter att det tagits bort. Om många användarkonton eller mycket data är kopplad till domänen måste du kanske vänta upp till 24 timmar innan du kan använda den igen med ett annat Google-konto.

Se till att du tar bort alla användares e-postalias som använder domänen. Observera att i Google skapas automatiskt ett e-postalias med domänen för de användarkonton du byter namn på. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?