Network Solutions: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Hur verifierar jag?

När du registrerar dig för Google-tjänsten får du en verifieringspost som du kopierar och klistrar in i domäninställningarna (lagras normalt hos domänvärden).

Behöver du hjälp med verifiering? Kontakta support för snabb, personlig hjälp som ingår i din G Suite-prenumeration. Support för Google Cloud är tillgänglig för kunder med support på Silver-, Gold- eller Platinum-nivån.

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. På sidan Verifiera domän och konfigurera e-post klickar du på Välj en annan metod och välj Lägg till en domänvärdpost.

   

  Choose a Different Method drop-down menu

   

 2. Från fältet Värde/svar/destination kopierar du hela den unika verifieringsposten.Fältet Värde/svar/destination visar ett exempel på verifieringsposten.

Tips! Om du behöver en CNAME-post istället för en TXT-post klickar du på Lägg till en CNAME-post i steget Lägg till en ny TXT-post i din domän.

Steg 2: Logga in på domänvärden
 1. På sidan Verifiera din domän och konfigurera e-post i installationsguiden klickar du på länken för att öppna inloggningssidan för domänvärden på en ny flik.

  Obs! Om installationsguiden inte innehåller en länk till din domän öppnar du Network Solutions®-webbplatsen på en ny flik. Ha installationsguiden öppen på den första fliken.

 2. På startsidan för Network Solutions klickar du på Logga in uppe till höger.
 3. Under Logga in på kontohanterare anger användarnamnet och lösenordet som du skapade när du köpte domänen från Network Solutions.
 4. Från Logga in på väljer du Hantera alla tjänster.
 5. Klicka på Logga in.

  Om du inte känner till din kontoinformation kan du återställa användarnamnet och lösenordet eller kontakta Network Solutions support.

Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. I Network Solutions kontohanterare klickar du på Redigera DNS under Mina domännamn.

  Redigera DNS-länk

 2. Klicka på Ändra vart domänen pekar.

  Knappen Ändra vart domänen pekar

 3. Välj Avancerad DNS och klicka på Fortsätt.

  Avancerat DNS-alternativ

 4. Öppna anvisningar för den typ av verifieringspost du vill lägga till i domänens DNS-poster. Lägg till en TXT-verifieringspost (vanligast)
  1. Bläddra ned till Text (TXT-poster) och klicka på Redigera TXT-poster.

   Under Text (TXT-poster) väljer du knappen Redigera TXT-poster.

  2. I det första öppna Värd-fältet anger du @.
  3. I fältet TTL lämnar du standardvärdet 7200 (sekunder).
  4. I fältet Text klistrar du in hela verifieringsposten som du kopierade i steg 1.

   TXT-posten har angetts på tredje raden i TXT-posttabellen. Knappen Fortsätt har valts.

  5. Bläddra ned och klicka på Fortsätt.
  6. Klicka på Spara ändringar för att bekräfta verifieringsposten.

   I fönstret Bekräfta din förfrågan visas TXT-posten och knappen Spara ändringar har valts.

  Lägga till en CNAME-verifieringspost
  1. Rulla ned till Värdalias(CNAME-poster) och klicka på Redigera CNAME-poster.

   Under Värdalias (CNAME-poster) har knappen Redigera CNAME-poster valts.

  2. I fältet Alias anger du innehållet i installationsguidens fält Etikett/värd från steg 1.
  3. I fältet TTL lämnar du standardvärdet 7200 (sekunder).
  4. Från Avser värdnamn väljer du @ (inget).
  5. I fältet Annan värd anger du innehållet i installationsguidens fält Destination/mål fält från steg 1.

   CNAME-posten anges på den första raden i tabellen Lägg till/redigera värdalias (CNAME-poster). Knappen Fortsätt har valts.

  6. Bläddra ned och klicka på Fortsätt.
  7. Klicka på Spara ändringar för att bekräfta verifieringsposten.

   I fönstret Bekräfta din begäran visas CNAME-posten och knappen Spara ändringar har valts.

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?