Om användar- och enhetspolicyer

Du kan låta vissa personer i organisationen använda en funktion eller tjänst på sitt hanterade Google-konto, men inte andra. Om du till exempel är G Suite-administratör kan du aktivera Google Hangouts enbart för ditt supportteam eller också kan du låta enbart försäljningsavdelningen dela offentliga kalendrar. Du kan också skräddarsy inställningar för olika Chrome-enheter. Du behöver bara gruppera användare eller enheter som har särskilda krav i organisatoriska enheter. Tillämpa sedan de önskade inställningarna för var och en av dessa enheter.

Du kan tillämpa policyer på:

Slå på eller av tjänster för vissa användare

Om du är G Suite-administratör kan du till exempel aktivera Hangouts enbart för ditt supportteam genom att skapa en organisatorisk enhet som innehåller dina supportanvändare. Du kan sedan aktivera Hangouts enbart för denna organisation.

Ändra tjänstinställningar för olika användare

De flesta tjänster har individuella inställningar som du kan tillämpa på organisatoriska enheter. Om du är G Suite-administratör kan du till exempel tillåta att enbart säljteamet delar kalendrar offentligt genom att skapa en organisationsenhet som innehåller säljteamet. Du kan sedan aktivera allmän delning enbart för denna organisation i kalenderinställningarna.

Ändra inställningar för olika Chrome-enheter

Du kan även lägga till Chrome-enheter i organisatoriska enheter. Om du till exempel vill låta lärare använda inkognitoläge på sina Chromebooks, men inte elever, så skapar du en organisatorisk enhet som innehåller lärarnas Chromebooks. Sedan aktiverar du inkognitoläge för just den organisationen i dina enhetsinställningar.

Nästa steg: Läs om hur organisationsstrukturen fungerar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?