Zmienianie nazwy użytkownika i jego adresu e-mail

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Aby zmienić wyświetlaną nazwę, przejdź tutaj. Aby zmienić adres e-mail do pracy lub szkolny, poproś administratora o wykonanie instrukcji z tego artykułu.

Jeśli jesteś administratorem usługi G Suite lub Cloud Identity, możesz zmienić nazwę i adres użytkownika w konsoli administracyjnej Google. Gdy ustawisz inną wyświetlaną nazwę użytkownika, zmienisz nazwę widoczną w jego wysyłanych e-mailach, zaproszeniach z Kalendarza i innych usługach Google.   

Gdy zmienisz adres e-mail użytkownika, będzie on musiał używać nowego adresu do logowania się na swoje konto Google. Zmiana nazwy użytkownika nie wpływa na jego adres e-mail, chyba że również go zmienisz. Jeśli użytkownik potrzebuje tylko dodatkowego adresu e‑mail, możesz utworzyć dla niego alias e‑mail

Uwaga: gdy zmienisz lub zaktualizujesz adres e-mail podczas zmieniania nazwy użytkownika, poprzedni adres automatycznie stanie się aliasem. Po osiągnięciu maksymalnej liczby dozwolonych aliasów (30) nie możesz zmienić nazwy użytkownika. Jeśli spróbujesz to zrobić, operacja się nie powiedzie.

Zmienianie nazwy i adresu e-mail użytkownika

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Dowiedz się, jak znaleźć konto użytkownika.
 4. Najedź kursorem na użytkownika, którego nazwę chcesz zmienić, i kliknij Zmień nazwę użytkownika.

  Tę opcję znajdziesz też w lewym górnym rogu strony konta użytkownika.

 5. Zmień dowolne z tych informacji:
  • Imię i Nazwisko – dane wyświetlane w e-mailach wysyłanych przez użytkownika.
  • Podstawowy adres e-mail – adres e-mail użytkownika służący też do logowania się na konto.
  • Domena e-mail – jeśli Twoja organizacja ma więcej niż jedną domenę, obok @ kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz domenę.

   Uwaga: adres e-mail może znajdować się tylko w domenie podstawowej lub domenach dodatkowych dodanych do konta organizacji. Nie możesz użyć innej domeny, takiej jak gmail.com.

 6. Kliknij Zmień nazwę.

Jeśli zmienisz adres e-mail…

 • Użytkownik będzie musiał logować się na konto Google za pomocą nowego adresu.
 • Użytkownik będzie nadal otrzymywać e-maile wysłane na stary adres (stanie się on aliasem e-mail).
 • Jeśli nowy podstawowy adres e-mail użytkownika pasuje do istniejącego konta Google, to przed zmianą nazwy użytkownika możesz zobaczyć prośbę o rozwiązanie konfliktu. Dowiedz się więcej o kontach będących w konflikcie.

Jeśli zmienisz nazwę wyświetlaną…

Nowa nazwa będzie widoczna:

 • w wysyłanych wiadomościach (chyba że użytkownik zmieni to w swoich ustawieniach Gmaila);
 • w zaproszeniach z Kalendarza, udostępnionych dokumentach i innych usługach Google (chyba że użytkownik zmieni to w swoim profilu Google+).
 • w katalogu Twojej firmy.

Ważne: stare nazwy wyświetlane użytkowników G Suite nie są prywatne i w niektórych przypadkach mogą być widoczne dla innych użytkowników.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?