Begränsningar med flera domäner

När du lägger till en domän i G Suite- eller Cloud Identity-kontot måste du tänka på några begränsningar med sekundära domäner och domänalias. 

Tips! Namnet på din primära domän används för hela organisationen i Google. Organisationsnamnet anges i de delningsalternativ som användarna ser. När du lägger till domäner bör du överväga att ändra organisationsnamnet till ett mer heltäckande namn.

Googles administratörskonsol

 • Du kan inte konfigurera olika policyer eller konfigurationsinställningar för olika domäner. Du kan dock placera användare från olika domäner i separata organisationsenheter och sedan tillämpa olika policyer för varje organisationsenhet.
 • Du kan bara ange en logotyp för dina domäner. Samma logotyp visas för alla användare i domäner som ingår i kontot.

Domännamn och alias

 • Domänalias tillämpas automatiskt enbart på användare i din primära domän. För användare i en sekundärdomän måste du ange alias i administratörskonsolen eller med Directory API.
 • Sammanslagning av G Suite-konton stöds inte. Vissa nuvarande G Suite-kunder med flera domäner har separata G Suite-konton för varje domän. Google har för närvarande inte stöd för sammanslagning av flera G Suite-konton till ett konto med flera domäner.
 • Migrering från domänalias stöds inte. Några aktuella G Suite-kunder använder domänalias för sina icke-primära domäner. Google stödjer i nuläget inte konvertering av domänalias till multidomänkonton.
 • Sekundära domäner är inte tillgängliga i den gamla kostnadsfria versionen av G Suite. Den äldre kostnadsfria versionen av G Suite har enbart stöd för domänalias.

Google Drive 

 • Du kan inte begränsa delning till en domän. Delningsalternativen baseras på organisation eller organisationsenheter. Läs mer om delningsalternativ.

G Suite-tjänstens webbadresser

 • Du kan inte ange en global webbadress som användare från alla domäner delar. Du måste skapa anpassade webbadresser för din primära domän och varje ytterligare domän, till exempel http://mail.primära.com och http://mail.sekundär.com.

Google Grupper 

 • Om ett ämne har publicerats i fel grupp kan du flytta det till en annan grupp på domänen. Du kan dock inte flytta ämnen från en grupp i en domän till en grupp i en annan domän. Läs mer om att flytta ämnen mellan grupper.

Google Sites 

 • Sekundära domäner kan inte omdirigeras till en domän utan www. Läs mer om att konfigurera en domänadress utan www.
 • Sökresultatet innehåller endast webbplatser i en användares domän. Till exempel hittar en användare med en adress i en sekundär domän inte webbplatser som skapats i den primära domänen.
När du tar bort en sekundär domän tas alla platser som skapats på domänen också bort. Om du vill undvika dataförlust kopierar du alla platser på domän som du planerar att ta bort till andra domäner. Mer information finns i Överföra en webbplats till G Suite.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?