Välja primär domän

När du registrerar organisationen för en Google-företagsprodukt, anger ger du det domännamn som du vill använda med dina tjänster. Domänen blir den primära domänen som är kopplad till ditt konto. Det måste vara en domän som du redan äger eller så kan du köpa en domän under registreringsprocessen. Vad är en domän?

När du väljer ditt primära domännamn:

 • Använd ett namn som representerar organisationen på bästa sätt
  Din primära domän blir huvudnamnet för dina Google-tjänster. Som standard får användare du lägger till på kontot ett användarnamn på den här domänen, exempelvis maria@dindomän.se. De kommer att använda detta namn för att logga in på sitt Google-konto och som sin e-postadress (om du använder Gmail). Du kan även anpassa webbadresser för den här domänen, exempelvis genom att skapa en Google-webbplats med adressen www.dindomän.se.
 • Registrera dig inte med ett tillfälligt namn
  Även om du bara testar Googles tjänster för ett fåtal användare ska du registrera dig med organisationens verkliga domän – även om du för närvarande använder denna domän på internet. Du kan testa Googles tjänster med en aktiv domän utan att störa det befintliga e-postflödet eller webbplatsen. Mer information finns i Kör ett G Suite-test.
 • Om du planerar att koppla flera domäner till ditt Google-konto ...
  Registrera dig med det namn som bäst representerar alla dina domäner, exempelvis en överordnad affärsenhet eller organisation på toppnivå. Det finns begränsningar med domäner som du lägger till senare. Exempelvis kan enbart din primära domän ha en Google-webbplats med den anpassade webbadressen www.dindomän.se. Mer information finns i Lägg till eller ändra domäner.
 • Du kan inte använda ett namn som är kopplat till ett annat Google-konto
  Ett domännamn kan vara kopplat till enbart ett Google-konto i taget. Om ett namn är kopplat till ett annat Google-konto måste du ta bort domänen från detta konto innan du använder den med ett nytt konto. Mer information finns i Ta bort en domän eller ett domänalias.

Är du redo att sätta igång? Registrera dig för G Suite

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?