W jaki sposób aplikacje z Marketplace korzystają z danych G Suite

Aplikacje innych firm dostępne w G Suite Marketplace i przez konsolę administracyjną mogą być integrowane z Twoimi danymi w G Suite na wiele sposobów.

Poniższe sekcje zawierają opis poszczególnych punktów integracji i udostępniają linki do dodatkowych informacji na temat każdego z nich.

Integracja poczty

Aplikacje, które integrują się z pocztą, mają dostęp do danych Gmaila.

Dwie typowe metody integracji z pocztą to gadżety na pasku bocznym i gadżety kontekstowe.

Gadżety na pasku bocznym to proste aplikacje internetowe napisane w kodzie HTML i JavaScript, które można umieścić w lewym okienku Gmaila. Ich zadaniem może być rozszerzenie Gmaila o dodatkowe funkcje oraz udostępnienie rozbudowanych widoków danych.

Gadżety kontekstowe służą do wyświetlania informacji z sieci na podstawie treści e-maili. Dzięki gadżetom tego typu może być na przykład wyświetlany podgląd dla linków zawartych w wiadomości.

Gadżety kontekstowe korzystają z następujących interfejsów API:

  • Interfejsy API do wyodrębniania: przy użyciu tych interfejsów gadżety kontekstowe wykrywają elementy kontekstu w e-mailach, określają typy treści powodujące uruchomienie gadżetu oraz pobierają tę treść. Więcej informacji
  • Interfejs API dostępu IMAP przez protokół OAuth: Gmail obsługuje dostęp do wiadomości i ich wysyłanie przez protokół IMAP. Ten interfejs umożliwia gadżetom dostęp IMAP do Gmaila przez OAuth. Więcej informacji
  • Interfejs API kanałów Atom Gmaila: ten interfejs umożliwia gadżetom kontekstowym przekazywanie aktualizacji informacji z witryn internetowych, blogów i Gmaila w formie kanałów. Więcej informacji

W przypadku zainstalowania aplikacji korzystającej z gadżetów kontekstowych zalecamy powiadomienie użytkowników o możliwości reagowania przez te gadżety na treść e-maili.

Administratorzy domeny powinni dokładnie sprawdzić wiarygodność gadżetów przed ich zainstalowaniem. Więcej informacji

Dodatkowe informacje o sposobie integracji aplikacji z Gmailem znajdziesz na stronie https://developers.google.com/gmail/.

Integracja Kalendarza

Aplikacje, które integrują się z kalendarzem, mają dostęp do danych Kalendarza Google, w tym do zaproszeń i wydarzeń.

Interfejs API danych Kalendarza Google umożliwia aplikacjom edytowanie kalendarzy, tworzenie i usuwanie wydarzeń kalendarza, wysyłanie zaproszeń oraz wykonywanie innych zadań. Więcej informacji

Integracja z Google+
Aplikacje, które integrują się z Google+, mają dostęp do danych Google+, w tym do postów, komentarzy i kręgów. Interfejs API Google+ umożliwia aplikacjom pisanie postów w strumieniu i czytanie postów publicznych, ograniczonych do domeny lub kręgów, a także komentarzy do postów, oraz udostępnia dane związane z kręgami użytkowników i ich członkostwem w kręgach wraz ze scaloną listą osób w kręgach użytkownika, ale bez informacji o samych kręgach. Więcej informacji
Menu z aplikacjami Google

Aplikacje obsługujące integrację z Menu z aplikacjami Google są wyświetlane w G Suite w menu Więcej.

more menu
Logowanie jednokrotne

Aplikacje, które integrują się z funkcją logowania jednokrotnego, umożliwiają bezpieczne logowanie się w aplikacjach przy użyciu danych logowania G Suite. Może to działać na kilka sposobów:

OAuth2 to otwarty protokół umożliwiający bezpieczne uwierzytelnianie, korzystając z prostej i ustandaryzowanej metody. Wszystkie nowe aplikacje udostępniane w konsoli administracyjnej będą korzystały z Oauth2 na potrzeby jednokrotnego logowania. Więcej informacji

Usługa logowania sfederowanego przez OpenID dla G Suite umożliwia bezpieczne logowanie się w witrynach internetowych firm zewnętrznych przy użyciu konta G Suite. Więcej informacji

Logowanie jednokrotne przez SAML pozwala na wymianę danych uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w bezpiecznych domenach internetowych. Korzystając z SAML, dostawca usług online może połączyć się z odrębnym dostawcą tożsamości online w celu uwierzytelnienia użytkowników próbujących uzyskać dostęp do zabezpieczonych treści. Więcej informacji

Dysk

Aplikacje zintegrowane z Dyskiem Google mogą w sposób programowy uzyskiwać dostęp do danych użytkownika zapisanych w plikach na Dysku Google, w tym w Dokumentach, Arkuszach kalkulacyjnych i Prezentacjach Google, oraz zmieniać te dane. Na przykład:

  • pobierać dokumenty zgodne z określonymi słowami kluczowymi, kategoriami lub metadanymi;
  • modyfikować uprawnienia udostępniania dokumentów i folderów;
  • przeglądać, pobierać i publikować historię zmian;
  • eksportować dokumenty;
  • tworzyć w trybie online kopie zapasowe lokalnych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i plików PDF;
  • tworzyć foldery oraz przenosić między nimi dokumenty i inne foldery.

Integrację zapewnia pakiet SDK Dysku Google. Więcej informacji

Kontakty

Aplikacje integrujące się z kontaktami korzystają z Contacts Data API do uzyskiwania dostępu do kontaktów Gmaila i edytowania ich. Więcej informacji

Obsługa integracji aplikacji z Marketplace

Ogólnie aplikacje z Marketplace utworzone przez niezależnych dostawców oprogramowania, które integrują się z naszymi usługami, dzielą się na dwa typy:

Obsługiwane

Aplikacje z Marketplace, które korzystają z naszych publicznie dostępnych interfejsów API zgodnie z ich przeznaczeniem, są obsługiwane przez Google w ramach Warunków korzystania z interfejsów API G Suite.

Nieobsługiwane

Aplikacje z Marketplace korzystające z elementów lub atrybutów stosowanych w na różnych stronach HTML, w plikach Cookie, skryptach JavaScript, identyfikatorach URI HTTP/S itp. nie są obsługiwane w ramach Warunków korzystania z interfejsów API G Suite.

Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje i chętnie umożliwiamy integrację z naszymi usługami, jednak aplikacje z Marketplace, które korzystają z takich metod implementacji, mogą nie działać.

Zachowanie możliwości elastycznego i dynamicznego zmieniania usług Google jest dla nas niezwykle ważne. Dzięki temu możemy zapewnić jakość, skalowalność, dostępność i innowacje, których nasi klienci oczekują. Wprowadzając merytoryczne zmiany w usługach, staramy się umożliwić najpełniejszą integrację z innymi rozwiązaniami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?