Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Apps heet nu G Suite. Dezelfde service, nieuwe naam. Meer informatie over de naamswijziging.

IBM Notes gebruiken met Google Agenda

Google Calendar Connector for IBM® Notes® (GCCIN) is een systeemeigen Notes-database die u kunt installeren op een of meer van uw Domino-servers.

De software laat gebruikers binnen dezelfde organisatie Notes Agenda en G Suite Agenda naast elkaar gebruiken. Dit is ideaal voor klanten die migreren van IBM Notes naar G Suite, die ook tijdens de migratie op beide systemen willen laten zien of ze beschikbaar of bezet zijn.

Deze beschikbaarheidsraadpleging wordt in beide richtingen ondersteund.

Beschikbaarheidsraadpleging door Google van Notes

Google-naar-Notes-beschikbaarheidsraadpleging wordt in real-time uitgevoerd met behulp van een webservice die als onderdeel van het G Suite-domein wordt geleverd.

U voegt een deelnemer toe aan een vergadering. De webservice-consument op de Google-servers maakt verbinding met de Domino-serviceprovider als deel van GCCIN. De connector opent vervolgens het bezettingsoverzicht van Notes en stuurt de informatie terug naar de Google-agenda, waar deze wordt weergegeven in het dialoogvenster waarmee de afspraak wordt ingepland.

Beschikbaarheidsraadpleging door Notes van Google

Notes-naar-Google-beschikbaarheidsraadpleging wordt uitgevoerd op het bezettingsoverzicht van Notes. Een agent van de GCCIN-server ondervraagt ieder uur de Google-agenda's, extraheert de afspraakgegevens en werkt het Notes-systeem bij met de Google-gegevens.

Systeemvereisten
  • G Suite of Education
  • IBM Domino Server versie 6.5 of hoger
  • Installeer de tool op Microsoft Windows 2000 Server of hoger
  • Een enkele Notes-client met geïnstalleerde Domino Administrator
  • Editor-toegang met verwijderrechten voor alle e-mailbestanden
  • Microsoft Core XML Services 6.0 (hier downloaden)

Ben u klaar om aan de slag te gaan? De connector downloaden

Bekijk voor meer informatie over het implementeren van en problemen oplossen met Google Agenda-connector voor IBM Notes de Installatie- en beheerdershandleiding.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.