Over Google Agenda-connector voor IBM Notes

Met Google Agenda-connector voor IBM® Notes® (Google Calendar Connector for IBM Notes, GCCIN) kunnen gebruikers de IBM Notes-agenda gebruiken met Google Agenda. Dit is ideaal voor gebruikers die migreren van IBM Notes naar G Suite en tijdens de migratie in beide systemen willen laten zien of ze beschikbaar of bezet zijn. Deze beschikbaarheidsraadpleging wordt in beide richtingen ondersteund.

Bekijk de Installatie- en beheerdershandleiding voor informatie over de implementatie van GCCIN en hoe u problemen met GCCIN kunt oplossen.

Overzicht van GCCIN

Beschikbaarheidsraadpleging door Google van Notes

Google-naar-Notes-beschikbaarheidsraadpleging wordt in real-time uitgevoerd met een webservice die als onderdeel van het G Suite-domein wordt geleverd.

U voegt een deelnemer toe aan een vergadering. De webservice-consument op de Google-servers maakt verbinding met de Domino-serviceprovider als deel van GCCIN. De connector opent vervolgens het bezettingsoverzicht van Notes en stuurt de informatie terug naar de Google-agenda, waar deze wordt weergegeven in het dialoogvenster waarmee de afspraak wordt ingepland.

Meer informatie over het webserviceprotocol van Google Agenda.

Notes-naar-Google-beschikbaarheidsraadpleging

Notes-naar-Google-beschikbaarheidsraadpleging wordt uitgevoerd op het bezettingsoverzicht van Notes. Een agent van de GCCIN-server ondervraagt ieder uur de Google-agenda's, extraheert de afspraakgegevens en werkt het Notes-systeem bij met de Google-gegevens.

Systeemvereisten
  • G Suite of G Suite for Education.
  • IBM Domino Server versie 6.5 of hoger.
  • Installeer de tool op Microsoft Windows 2008 Server of hoger.
  • Een enkele Lotus Notes-client met Domino-beheerder geïnstalleerd.
  • Bewerkingstoegang met verwijderrechten voor alle e-mailbestanden.
  • Microsoft Core XML Services 6.0.

Belangrijk: U kunt Agenda-interoperabiliteit niet tegelijk gebruiken met GCCIN. Google Agenda ondersteunt slechts één externe bron met beschikbaar/bezet-gegevens tegelijk. 

Bent u klaar om aan de slag te gaan?

 De connector downloaden

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?