Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Over Google Calendar Connector for IBM Notes

Met Google Calendar Connector for IBM® Notes® (GCCIN) kunnen gebruikers de IBM Notes-agenda gebruiken met Google Agenda. Dit is ideaal voor gebruikers die migreren van IBM Notes naar G Suite en tijdens de migratie in beide systemen willen laten zien of ze beschikbaar of bezet zijn. Deze beschikbaarheidsraadpleging wordt in beide richtingen ondersteund.

Bekijk de Installatie- en beheerdershandleiding voor informatie over de implementatie van GCCIN en hoe u problemen met GCCIN kunt oplossen.

Overzicht van GCCIN

Beschikbaarheidsraadpleging door Google van Notes

Google-naar-Notes-beschikbaarheidsraadpleging wordt in real-time uitgevoerd met een webservice die als onderdeel van het G Suite-domein wordt geleverd.

U voegt een deelnemer toe aan een vergadering. De webservice-consument op de Google-servers maakt verbinding met de Domino-serviceprovider als deel van GCCIN. De connector opent vervolgens het bezettingsoverzicht van Notes en stuurt de informatie terug naar de Google-agenda, waar deze wordt weergegeven in het dialoogvenster waarmee de afspraak wordt ingepland.

Beschikbaarheidsraadpleging door Notes van Google

Notes-naar-Google-beschikbaarheidsraadpleging wordt uitgevoerd op het bezettingsoverzicht van Notes. Een agent van de GCCIN-server ondervraagt ieder uur de Google-agenda's, extraheert de afspraakgegevens en werkt het Notes-systeem bij met de Google-gegevens.

Systeemvereisten
  • G Suite of G Suite for Education.
  • IBM Domino Server versie 6.5 of hoger.
  • Installeer de tool op Microsoft Windows 2008 Server of hoger.
  • Een enkele Lotus Notes-client met Domino-beheerder geïnstalleerd.
  • Editor-toegang met verwijderrechten voor alle e-mailbestanden.
  • Microsoft Core XML Services 6.0.

Bent u klaar om aan de slag te gaan?

 De connector downloaden

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.