Een migratie uitvoeren vanaf de opdrachtregel met GSMMO

U kunt een migratie ook uitvoeren met de opdrachtregeltool, in plaats van met de wizard voor G Suite Migration for Microsoft® Outlook. U kunt uw eigen gegevens importeren (gebruik de alleen-gebruiker-argumenten). Beheerders kunnen ook gegevens namens een gebruiker migreren met behulp van de alleen-beheerder-argumenten.

Voer de migratie uit met de argumenten en parameters die hieronder worden aangegeven. Plaats twee streepjes (--) voor elk argument en plaats aanhalingstekens om alle parameters. Voer de opdracht op één regel in.

Hier volgt een voorbeeld:

ClientMigration.exe --nouse_gui --profile_name="outlook-profiel"
--google_email="e-mailadres_google-gebruiker"
--service_account_json_path="C:\Users\admin\privatekey.json"
--email_migration_start_date="2010-02-15"
Voor dit argument... Voegt u deze parameter toe Omschrijving
--help Geen parameter vereist. Geeft een lijst van argumenten weer voor ClientMigration.exe.
--crash_reporting Geen parameter vereist. Crashrapporten worden automatisch verzonden naar Google. Zie Crashrapporten verzenden voor GSMMO voor meer informatie.
--email_migration_start_date Datum in de notatie JJJJ-MM-DD. Alle berichten van voor die datum worden uitgesloten van de migratie.
--email_migration_end_date Datum in de notatie JJJJ-MM-DD. Alle berichten van na die datum worden uitgesloten van de migratie.
--exclude_top_level_folders Een door komma's gescheiden lijst met hoofdmappen die van migratie worden uitgesloten. Geeft een lijst met hoofdmappen die van migratie worden uitgesloten.
--force_restart Geen parameter vereist. Hiermee wordt de migratie opnieuw gestart vanaf het begin in plaats van het laatste storingspunt.
--google_email Het e-mailadres van de G Suite-gebruiker naar wie gegevens worden gemigreerd. Verplicht.
--migrate_deleted Geen parameter vereist. Hiermee worden berichten uit de map 'Verwijderde items' gemigreerd.
--migrate_junk Geen parameter vereist. Hiermee worden berichten uit de map 'Ongewenste e-mail' gemigreerd.
--nocrash_reporting Geen parameter vereist. Crashrapporten worden niet automatisch verzonden naar Google. Zie Crashrapporten verzenden voor GSMMO voor meer informatie.
--noenable_calendar_migration Geen parameter vereist. Hiermee wordt de migratie uitgevoerd met inbegrip van agendagegevens.
--noenable_contact_migration Geen parameter vereist. Hiermee wordt de migratie uitgevoerd zonder contactgegevens.
--noenable_email_migration Geen parameter vereist. Hiermee wordt de migratie uitgevoerd zonder e-mailgegevens.
--noenable_label_prefix Geen parameter vereist. Is van toepassing voor het migreren van e-mail uit PST-bestanden. Dit geldt niet voor de PST-bestandsnaam als voorvoegsel in Gmail-labels voor gemigreerde berichten uit Outlook-mappen.
--nouse_gui Geen parameter vereist. Hiermee wordt het hulpprogramma uitgevoerd vanaf de opdrachtregel. GUI-modus is standaard.
--nowait Geen parameter vereist. Hiermee wordt de tool afgesloten zonder te wachten tot er op Enter wordt gedrukt als het programma wordt uitgevoerd vanaf de opdrachtregel.
--profile_name Het Microsoft Outlook-profiel van waaruit gegevens worden gemigreerd. Vereist tenzij u het argument pst_file_names gebruikt (zie hieronder).
--pst_file_names De lijst met volledig gekwalificeerde namen van PST-bestanden van waaruit gegevens worden gemigreerd, gescheiden door '|'. Vereist tenzij u het argument profile_name gebruikt (zie boven).
--service_account_json_path Het pad naar het bestand met de inloggegevens van het serviceaccount. Zie 'G Suite configureren' in de beheerdershandleiding van G Suite Migration for Microsoft Exchange voor instructies voor het ophalen van dit bestand.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?