Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Migratie van Microsoft Exchange

Bij de migratie van Microsoft Exchange naar Google Apps zijn de volgende vier hoofdstappen betrokken. Klik op een stap voor meer informatie over de hulpmiddelen, resources en praktische tips om u te assisteren bij een vlotte migratie.

1. Gebruikers in Google Apps registreren

Met de eerste migratiestap worden Google Apps-gebruikersaccounts voor uw gebruikers vastgesteld. Google biedt diverse manieren om gebruikersaccounts te maken. De basisopties staan beschreven in dit artikel in het Helpcentrum .

Als u een beperkt aantal gebruikers heeft, kunt u gebruikers het beste registreren door een CSV-bestand (bestand met door komma's gescheiden waarden) te maken met de gegevens van de gebruikers en het bestand te uploaden naar Google Apps.

Er zijn nog een aantal meer geavanceerde opties voor de migratie van Microsoft Exchange.

  • Google Apps Directory Sync gebruiken om gebruikers, groepen, profielen en gedeelde contactpersonen te registreren op basis van de gegevens in een LDAP-directory zoals Microsoft Active Directory
  • Een SSO-service (Single Sign-On) implementeren met behulp van de SAML-standaard (Security Assertion Markup Language)

Google Apps Directory Sync biedt een configuratiewizard voor het toewijzen van gegevens van uw LDAP-gebruikerslijst aan de gebruikers, groepen, profielen en gedeelde contacten in Google Apps. De toewijzing houdt onder meer het gebruik in van de gegevens van gebruikersprofielen, zoals adressen, telefoonnummers en functienamen. Als de toewijzing heeft plaatsgevonden, maakt Google Apps Directory Sync verbinding met Google Apps en wordt er een synchronisatie in één richting uitgevoerd vanaf de LDAP-directory. U kunt de plannen de synchronisatie periodiek uit te voeren om de wijzigingen in de LDAP-directory vast te leggen.

Opmerking: met Google Apps Directory Sync worden in de meeste gevallen geen wachtwoorden gesynchroniseerd, omdat wachtwoorden in de LDAP-directory worden geëncrypt. Er kunnen alleen wachtwoorden worden gesynchroniseerd als er een LDAP-attribuut is dat het wachtwoord als platte tekst opslaat, een 16-bits gecodeerde SHA-1-hash of een 16-bits gecodeerde MD-5-hash.

Voor grotere implementaties met Google Apps for Work, Google Apps for Education of ISP's, biedt Google Apps een op SAML gebaseerde SSO-service. Met deze service heeft u volledige controle over de autorisatie en verificatie van gehoste gebruikersaccounts die toegang hebben tot Google Apps. Meer informatie over het instellen van de SSO-service vindt u in dit artikel in het Helpcentrum.

Het Google Apps-team biedt normaliter alleen ondersteuning voor SSO als daarom wordt gevraagd. U kunt bij het instellen van SSO echter professionele hulp krijgen van een van onze partners in de Google Apps Marketplace.


2. E-mailbezorging naar Google Apps configureren.

Wanneer u gebruikersaccounts voor Google Apps heeft ingesteld, kunt u uw domein configureren zodat e-mail naar deze accounts wordt gestuurd. Er is een aantal opties voor e-mailbezorging. Deze staan beschreven in dit artikel in het Helpcentrum.

De handigste manier om e-mailbezorging te configureren is via rechtstreekse bezorging naar de e-mailservers van Google Apps. In veel gevallen zult u ervoor kiezen dubbele bezorging in te stellen tijdens de initiële migratie.

Met dubbele bezorging wordt inkomende e-mail nog steeds bezorgd aan uw Microsoft Exchange-server, die elk bericht verwerkt en ook een kopie doorstuurt naar Google Apps. Een voordeel van deze configuratie is dat u de MX (mail-exchange)-records voor uw domein niet hoeft te wijzigen.

Dubbele bezorging werkt alleen als elke gebruiker in uw domein een secundair e-mailadres in Google Apps heeft waarnaar de e-mail door de Microsoft Exchange-server kan worden doorgestuurd. Er zijn twee opties voor het instellen van een secundair e-mailadres.

Voor informatie over het configureren van dubbele bezorging met uw Microsoft Exchange-server,gaat u naar Dubbele bezorging configureren - Oude server primair.


3. Gegevens van het oude systeem migreren naar Google Apps, indien gewenst.

Google biedt enkele hulpmiddelen voor de migratie van gegevens van uw oude systeem naar Google Apps.


4. De Google Apps-omgeving configureren.

Om de transitie naar Google Apps te vergemakkelijken, kunt u de omgeving configureren zodat deze vertrouwd overkomt voor gebruikers die van het oude systeem afkomstig zijn. In dit gedeelte wordt beschreven hoe sommige functies van Microsoft Exchange opnieuw kunnen worden gemaakt.

Kan een gebruiker Microsoft Outlook of een andere e-mailclient blijven gebruiken?

Ja. Google Apps Sync voor Microsoft Outlook is een Microsoft Outlook-plug-in waarmee een gebruiker toegang heeft tot de e-mail, agenda en contactpersonen in Google Apps vanaf een Outlook-client. Alle gegevens tussen Google Apps en Outlook worden door het product gesynchroniseerd.

Google Apps ondersteunt ook het gebruik van e-mailclients die gebruikmaken van IMAP, inclusief mobiele apparaten.

Kan een gebruiker iemand machtigen voor toegang tot de eigen account?

Ja, zolang de beheerder deze functie heeft ingeschakeld. Om gebruikers toe te staan anderen te machtigen voor toegang, moet de beheerder Instellingen > E-mail kiezen in de Google-beheerdersconsole en het selectievakje 'Gebruikers in staat stellen anderen in het domein te machtigen voor toegang tot hun postvak' inschakelen.

Wanneer dit selectievakje in de beheerdersconsole is ingeschakeld, kunnen gebruikers anderen toegang verlenen tot hun e-mailaccounts.

Kan ik een algemeen adresboek van gedeelde contactpersonen maken?

Ja. Alle gebruikers en groepen in uw domein worden automatisch toegevoegd aan het algemene adresboek en u kunt aanvullende vermeldingen toevoegen met de API voor gedeelde contactpersonen.

Voor meer informatie over het delen van contactpersonen met Google Apps Sync voor Microsoft Outlook raadpleegt u dit artikel in het Helpcentrum.

Kan ik gedeelde agenda's maken?

Ja, zolang de beheerder deze functie heeft ingeschakeld. Ga naar dit artikel in het Helpcentrum over beheeropties voor het delen van agenda's. Met de instellingen van de beheerdersconsole wordt bepaald welke opties gebruikers hebben om hun agenda's te delen.

Met Google Apps Sync voor Microsoft Outlook worden de agenda's van gebruikers gesynchroniseerd tussen Microsoft Outlook en Google Apps. U kunt op beide plaatsen agenda's maken en ze op de andere plaats laten verschijnen. Ga naardit artikel in het Helpcentrum voor praktische tips en dit artikel voor informatie over het delen van agenda's met Google Apps Sync for Microsoft Outlook.

Hoe maak ik openbare mappen?

Google Apps ondersteunt geen openbare mappen in de zin waarin ze door Microsoft Exchange worden gebruikt. U kunt echter een gelijksoortige functionaliteit implementeren door groepen te gebruiken om een gedeeld postvak te maken of door gedeelde mappen te gebruiken in Google Drive.

Kan ik een door Google gehoste SMTP-server gebruiken om e-mail te versturen uit naam van een printer, scanner, fax of webformulier?

Ja. Als SSL wordt ondersteund door het apparaat waarmee wordt verzonden, kunt u verbinding maken met smtp.gmail.com op poort 465 of 587 en e-mail naar iedereen sturen, inclusief naar gebruikers buiten uw domein. Voor de SSL-verbinding is authenticatie vereist met een gebruikersnaam en wachtwoord van Google Apps. Als het apparaat waarmee wordt verzonden geen SSL ondersteunt, kunt u e-mail naar gebruikers binnen uw domein sturen door verbinding te maken met aspmx.l.google.com op poort 25. Er is geen authenticatie vereist om e-mail te sturen via de standaard-e-mailserver van Google Apps: aspmx.l.google.com.


5. Gebruikers Google Apps leren.

Gebruikers Google Apps leren voordat de applicaties worden geïntroduceerd, is een belangrijke factor voor een succesvolle implementatie. Google biedt verschillende hulpbronnen voor de training van eindgebruikers, waaronder video's, 'Aan de slag'-handleidingen en handige naslagoverzichten. De Implementatiesite van Google Apps bevat een groot aantal resources voor uw gebruikers, evenals het Informatiecentrum van Google Apps.


6. Introductie van Google Apps binnen de organisatie.

De Implementatiesite van Google Apps biedt vele hulpbronnen voor het beheer van een testimplementatie of een volledige implementatie van Google Apps, vanaf de planning tot de voortdurende ondersteuning van gebruikers.

Was dit artikel nuttig?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw Apps for Work-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met Apps for Work.