חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
הדף שביקשת אינו זמין כעת בשפה שלך. תוכל לבחור בשפה אחרת בחלק התחתון של הדף. לחלופין, באמצעות תכונת התרגום המובנית של Google Chrome תוכל לתרגם מיד כל דף אינטרנט אל שפה לבחירתך.

Who is my domain administrator?

Your domain administrator is the person in your organization who manages Google Apps. You should contact your IT administrator or the person who manages your organization's website to find out exactly who this is.

If you've signed up with Google Apps and purchased a domain through our registration partners, you are the domain administrator for your Google Apps account.

If you've signed up with Google Apps using your own domain host and you need to access your DNS settings for verification or email delivery, you will need to contact your domain host.

If you have forgotten your administrator password and are unable to access your control panel, follow the steps to reset admin password.

Was this article helpful?
Sign in to your account

Get account-specific help by signing in with your Apps for Work account email address, or learn how to get started with Apps for Work.