Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Η σελίδα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στη γλώσσα σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας ή να μεταφράσετε άμεσα οποιαδήποτε ιστοσελίδα στη γλώσσα της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία μετάφρασης του Google Chrome.

Who is my domain administrator?

Your domain administrator is the person in your organization who manages G Suite. You should contact your IT administrator or the person who manages your organization's website to find out exactly who this is.

If you've signed up with G Suite and purchased a domain through our registration partners, you are the domain administrator for your G Suite account.

If you've signed up with G Suite using your own domain host and you need to access your DNS settings for verification or email delivery, you will need to contact your domain host.

If you have forgotten your administrator password and are unable to access your control panel, follow the steps to reset admin password.

Was this article helpful?
How can we improve it?
Sign in to your account

Get account-specific help by signing in with your G Suite account email address, or learn how to get started with G Suite.