โดเมนคืออะไร

ในการลงชื่อสมัครใช้องค์กรของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Google Enterprise คุณต้องมีชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต ชื่อนี้เป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะปรากฏหลังเครื่องหมาย @ ในที่อยู่อีเมล และหลัง www. ในที่อยู่เว็บ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นชื่อองค์กรของคุณกับคำต่อท้ายอินเทอร์เน็ตมาตรฐาน เช่น yourbusiness.com หรือ stateuniversity.edu คุณสามารถใช้ชื่อโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือซื้อโดเมนเมื่อลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google

การใช้โดเมนของคุณกับบริการของ Google Enterprise:

เลือกโดเมนหลักของคุณเมื่อลงชื่อสมัครใช้

เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google Enterprise คุณสามารถระบุชื่อโดเมนหลักที่คุณต้องการใช้กับบริการของคุณ โดเมนนี้ต้องเป็นโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือคุณสามารถซื้อโดเมนได้ในกระบวนการลงชื่อสมัครใช้ เลือกชื่อนี้อย่างรอบคอบเนื่องจากชื่อนี้จะเป็นแบรนด์หลักสำหรับบริการ Google ของคุณ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนี้ได้ในภายหลัง

ปรับแต่งที่อยู่เว็บสำหรับโดเมนหลักของคุณ

การดำเนินการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการของ Google หรือเว็บไซต์ธุรกิจด้วยที่อยู่ที่จดจำง่าย เช่น mail.yourdomain.com, www.yourdomain.com หรือแค่ yourdomain.com

เพิ่มโดเมนอื่นที่คุณเป็นเจ้าของ

ถ้าองค์กรของคุณเป็นเจ้าของโดเมนอินเทอร์เน็ตหลายโดเมน คุณสามารถเพิ่มโดเมนเหล่านี้ในบัญชี Google ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีนี้ ผู้ใช้ในโดเมนทั้งหมดของคุณจะสามารถใช้บริการ Google ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกอาจมีโดเมนสำหรับสายผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐอาจมีโดเมนสำหรับแต่ละวิทยาเขต