Vad är en domän?

Om du vill registrera organisationen för en produkt från Google Cloud måste du ha ett domännamn på internet. Detta är det unika namn som visas efter @-tecknet i e-postadresser och efter www. i webbadresser. Det är oftast organisationens namn och ett standardwebbsuffix som dittföretag.com eller universitetet.edu. Du kan använda ett domännamn som du redan äger. Du kan även köpa en domän när du registrerar dig för Googles tjänster.

Använd dina domäner med tjänster från Google Cloud:

Välj din primära domän när du registrerar dig

När du registrerar dig för en produkt från Google Cloud anger du det primära domännamn du vill använda med tjänsterna. Det måste vara en domän som du redan äger eller så kan du köpa en domän under registreringsprocessen. Välj detta namn med omsorg eftersom det blir huvudvarumärket för dina Google-tjänster och du kan inte ändra namnet senare.

Anpassa webbadresser för din primära domän

Då får användarna åtkomst till dina Google-tjänster eller företagets webbplatser på adresser som är enkla att komma ihåg, exempelvis mail.dindomän.se, www.dindomän.se eller bara dindomän.se.

Lägg till andra domäner som du äger

Om organisationer äger flera internetdomäner kan du lägga till dem på ditt Gogole-konto utan extra kostnad. På så sätt kan användare på alla dina domäner använda dina Google-tjänster. En återförsäljare kan till exempel ha domäner för olika produktserier, medan ett universitet kan ha en domän för varje institution.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?