Powiadomienie

Duet AI is now Gemini for Google Workspace. Learn more

Dodawanie klucza DKIM subdomeny

Ochrona przed podszywaniem się i wyłudzaniem informacji oraz zapobieganie oznaczaniu wiadomości jako spam

Twoja organizacja może używać subdomen do określonych celów biznesowych. Jeśli na przykład Twoja domena to solarmora.com, możesz wysyłać e-maile z subdomeny mail.solarmora.com. Możesz też używać subdomeny do udzielania pomocy technicznej, wydzielając na przykład support.solarmora.com.

Niektórzy dostawcy domen pozwalają dodać rekord TXT klucza DKIM bezpośrednio do subdomeny zgodnie z opisem w artykule Włączanie DKIM w domenie.

Jeśli dostawca domeny nie pozwala na dodawanie rekordów TXT do subdomeny, dodaj zmodyfikowany rekord TXT do domeny nadrzędnej. Spowoduje to włączenie DKIM subdomeny.

Krok 1. Uzyskaj nazwę rekordu TXT i wartość klucza DKIM dla domeny nadrzędnej

Aby uzyskać nazwę rekordu TXT i wartość klucza DKIM, wykonaj czynności opisane w artykule Generowanie klucza DKIM swojej domeny.

Ważne: subdomena musi należeć do domeny wybranej w konsoli administracyjnej w menu Wybrana domena na stronie Uwierzytelnianie poczty e-mail.

Krok 2. Zmodyfikuj nazwę rekordu TXT

Zmodyfikuj nazwę rekordu TXT z konsoli administracyjnej, aby móc używać go w subdomenie. Aby zmodyfikować nazwę rekordu TXT, na jej końcu dodaj kropkę (.), a po kropce nazwę subdomeny.

Jeśli na przykład Twoja subdomena to mail.solarmora.com:

Zmień domyślną nazwę rekordu TXT z google._domainkey na google._domainkey.mail

W tym przykładzie subdomena to support.solarmora.com:

Zmień domyślną nazwę rekordu TXT z google._domainkey na google._domainkey.support

Krok 3. Dodaj zmodyfikowany rekord TXT i klucz DKIM do domeny nadrzędnej

Zaloguj się w systemie dostawcy domeny i dodaj informacje dotyczące DKIM z kroków 1 i 2:

Wykorzystaj te wskazówki:

 • Ograniczenia dotyczące rekordów TXT: niektórzy dostawcy domen ograniczają długość rekordu TXT. Jeśli Cię to dotyczy, przeczytaj artykuł o ograniczeniach rekordów TXT i kluczach DKIM.
 • Rozpoczęcie uwierzytelniania za pomocą DKIM może potrwać do 48 godzin: od momentu dodania klucza DKIM do rozpoczęcia uwierzytelniania może minąć do 48 godzin.
 • Wiele domen: jeśli konfigurujesz DKIM dla więcej niż jednej domeny, dla każdej z nich wykonaj czynności opisane poniżej. Dla każdej domeny musisz uzyskać unikalny klucz DKIM z konsoli administracyjnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z informacjami o logowaniu, ustawieniami lub rekordami TXT domeny, skontaktuj się z dostawcą domeny. Jeśli na przykład dostawcą Twojej domeny jest Google Domains, skorzystaj z pomocy tutaj. Google nie zapewnia pomocy technicznej dla domen obsługiwanych przez dostawców zewnętrznych.

 1. Zaloguj się w konsoli zarządzania dostawcy domeny.
 2. Znajdź stronę umożliwiającą zaktualizowanie rekordów DNS domeny.
 3. Dodaj rekord TXT dla DKIM:
  • W pierwszym polu wpisz zmodyfikowaną nazwę rekordu TXT.
  • W drugim polu wpisz wartość rekordu TXT (klucz DKIM) z konsoli administracyjnej.
 4. Zapisz zmiany.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
17680573865367624944
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73010