Uwierzytelnianie poczty e-mail przez DKIM

Aktualizowanie rekordów DNS dla subdomeny

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować klucz DKIM subdomeny, gdy dostawca domeny nie pozwala na dodawanie rekordów TXT bezpośrednio do subdomen.

Organizacje często używają subdomeny do wysyłania e-maili. Jeśli na przykład Twoja domena to solarmora.com, możesz wysyłać e-maile z subdomeny mail.solarmora.com

Czasami możesz dodać rekord TXT klucza DKIM bezpośrednio do subdomeny w taki sam sposób jak dla każdej innej domeny. Jednak niektórzy dostawcy domen nie zezwalają na dodawanie rekordów TXT do subdomen. Aby w takim przypadku użyć klucza DKIM subdomeny, dodaj zmodyfikowany rekord TXT do domeny nadrzędnej.

Krok 1. Uzyskaj nazwę i wartość rekordu TXT dla swojej domeny

Wykonaj ten krok w konsoli administracyjnej.

 1. Wykonaj czynności opisane w artykule Generowanie klucza DKIM swojej domeny, aby uzyskać nazwę rekordu TXT i wartość rekordu TXT. Możesz skopiować te wartości do zwykłego pliku tekstowego.
 2. Zmień nazwę rekordu TXT, dodając kropkę (.) i nazwę subdomeny na końcu nazwy rekordu TXT. 

  Subdomena musi być domeną, dla której został utworzony klucz. Jeśli na przykład domena to mail.solarmora.com, zmień rekord TXT na: google._domainkey.mail.

Krok 2. Dodaj rekord TXT do swojej domeny

Wykonaj ten krok w konsoli lub panelu dostawcy domeny.

Dostawcy domen mają różne panele, a więc rekordy TXT można wprowadzać na różne sposoby. W przypadku większości dostawców domen nazwa rekordu TXT to pierwsze pole, a wartość rekordu TXT to drugie pole.

 1. Zaloguj się w panelu zarządzania domeną.
 2. Znajdź stronę umożliwiającą zaktualizowanie rekordów DNS domeny.
 3. Dodaj nowy rekord DNS dla klucza DKIM:
  • W pierwszym polu wpisz nazwę rekordu TXT subdomeny, na przykład: google._domainkey.mail.

   Uwaga: pamiętaj o umieszczeniu kropki na końcu nazwy rekordu TXT.

  • W drugim polu wpisz wartość z pola wartość rekordu TXT w konsoli administracyjnej.

   Uwaga: jeśli podczas wprowadzania wartości pojawi się błąd, przeczytaj artykuł Limity dotyczące wartości rekordów TXT.

 4. Zapisz zmiany.

Limity dotyczące wartości rekordów TXT

Niektórzy dostawcy domen umożliwiają korzystanie z 2048-bitowego klucza domeny, ale ograniczają rozmiar wartości rekordu TXT do 255 znaków. W takim przypadku nie możesz wpisać klucza DKIM jako jednej pozycji w rekordach DNS.

Podziel ten klucz na kilka ciągów tekstowych ujętych w cudzysłowy, a następnie wpisz je w polu wartości rekordu TXT. W poniższym przykładzie klucz DKIM został podzielony na dwa rekordy ujęte w cudzysłowy:

"k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAraC3pqvqTkAfXhUn7Kn3JUNMwDkZ65ftwXH58anno/bElnTDAd/idk8kWpslrQIMsvVKAe+mvmBEnpXzJL+0LgTNVTQctUujyilWvcONRd/z37I34y6WUIbFn4ytkzkdoVmeTt32f5LxegfYP4P/"

"w7QGN1mOcnE2Qd5SKIZv3Ia1p9d6uCaVGI8brE/7zM5c/zMthVPE2WZKA28+QomQDH7ludLGhXGxpc7kZZCoB5lQiP0o07Ful33fcED73BS9Bt1SNhnrs5v7oq1pIab0LEtHsFHAZmGJDjybPA7OWWaV3L814r/JfU2NK1eNu9xYJwA8YW7WosL45CSkyp4QeQIDAQAB"

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem