Uitgaande gateways per gebruiker toestaan

Een uitgaande gateway per gebruiker is een andere e-mailserver dan de e-mailservers van Google Workspace, die uitgaande e-mails bezorgt voor een gebruiker in uw domein.

Gmail biedt gebruikers de optie aanvullende e-mailadressen te koppelen aan hun account, zodat ze aangepaste Van-adressen kunnen maken. (Meer informatie over hoe de gebruiker dit doet.)

Zo kan gebruiker@example.com ook het e-mailaccount gebruikersnaam@partnerdomein.com hebben. Als de gebruiker vanuit Gmail een bericht stuurt of beantwoordt, kan deze kiezen welk e-mailadres er wordt weergegeven in het veld Van.

Berichten worden standaard bezorgd door de e-mailservers van Google Workspace, ongeacht het e-mailadres dat de gebruiker kiest in het veld Van. Soms willen gebruikers echter dat de e-mailserver van partnerdomein.com berichten bezorgt als het adres gebruikersnaam@partnerdomain.com wordt gebruikt. In dit geval is de e-mailserver van partnerdomein.com de gateway voor uitgaand verkeer van de gebruiker.

Redenen om een gateway voor uitgaand verkeer wel of niet toe te staan

Redenen om een gateway voor uitgaand verkeer wel toe te staan

Als u een gateway voor uitgaand verkeer gebruikt, worden alle berichten van gebruikersnaam@partnerdomein.com bezorgd door dezelfde e-mailserver, ongeacht of deze worden opgesteld in Gmail of in een andere e-mailclient. Ontvangers kunnen verifiëren of het bericht geldig is door te controleren of het afkomstig is van de juiste e-mailserver van partnerdomein.com. De e-mailserver van partnerdomein.com legt daarnaast vast welke e-mails zijn verstuurd vanuit dit domein met Gmail. E-mails die worden verstuurd vanuit partnerdomein.com worden niet verwerkt door de e-mailservers van Google Workspace of de gateway voor uitgaand verkeer van uw domein, wat mogelijk precies is wat u wilt.

Als een gateway voor uitgaand verkeer wordt gebruikt, wordt ook voorkomen dat 'namens'-adressen worden getoond in het veld Van. Als een gebruiker via de e-mailservers van Google Workspace een bericht stuurt vanaf een ander Van-adres, wordt in de e-mail-app van de ontvanger de naam van de afzender soms weergegeven als 'gebruikersnaam@partnerdomein.com namens gebruiker@example.com'.

Meer informatie over hoe gebruikers een gateway voor uitgaand verkeer kunnen configureren. Gebruikers kunnen deze optie alleen gebruiken als u deze inschakelt via de Google Beheerdersconsole, zoals hieronder beschreven.

Redenen om een gateway voor uitgaand verkeer niet toe te staan

Berichten die worden bezorgd met een gateway voor uitgaand verkeer worden niet door een gateway voor uitgaand verkeer gestuurd die u heeft opgegeven voor uw domein. Als u er zeker van wilt zijn dat alle uitgaande e-mails van uw gebruikers door de gateway voor uitgaand verkeer gaan die is opgegeven voor uw domein, moet u de optie uitschakelen waarmee gebruikers zelf een gateway voor uitgaand verkeer kunnen specificeren.

Hoe kan ik in- of uitschakelen dat gebruikers een gateway voor uitgaand verkeer kunnen gebruiken?

Standaard kunnen gebruikers geen uitgaande gateway gebruiken. Alle uitgaande e-mails worden bezorgd door de e-mailservers van Google Workspace, inclusief e-mails waarin een alternatief Van-adres wordt gebruikt.

Ga als volgt te werk om toe te staan dat gebruikers een gateway voor uitgaand verkeer kunnen gebruiken:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenToegang voor eindgebruikers.

  Tip: Scroll naar beneden op de pagina Gmail om 'Toegang voor eindgebruikers' te zien.

 3. Selecteer in het gedeelte Uitgaande gateways per gebruiker toestaan de optie Gebruikers toestaan e-mail te verzenden via een externe SMTP-server wanneer een 'van'-adres wordt geconfigureerd dat buiten uw domein wordt gehost.

  Als dit vakje is aangevinkt, kunnen gebruikers die aanvullende e-mailadressen koppelen aan hun account, verbindingsgegevens opgeven voor een andere SMTP-server. Meer informatie over de stappen voor de gebruiker.
  Als het vakje niet is aangevinkt, kunnen gebruikers geen SMTP-server opgeven voor de aanvullende adressen.

 4. Klik onderaan op Opslaan.

Het kan 24 uur duren voordat wijzigingen zijn doorgevoerd voor alle gebruikersaccounts.

Nadat deze optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers configureren dat voor hun alternatieve e-mailadressen een gateway voor uitgaand verkeer wordt gebruikt. Elke gebruiker moet deze optie individueel configureren. Meer informatie over hoe de gebruiker dit doet.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen