Migrera Gmail API:er

Om du är administratör måste du schemalägga migreringen av alla appar som använder ett utfasat API (Application Programmers Interface) före avstängningsdatumet. Gör du inte det slutar funktioner som använder det API:et att fungera.

Vad händer med Gmail API:er?

De flesta API:er som tidigare använts för att konfigurera och hantera Gmail har fasats ut och stängts av. Andra har planerats att stängas av inom kort.  De flesta nyare Google API:er är inte Google Data API:er. Dokumentationen för Google Data API:er gäller enbart de äldre API:er som visas i katalogen för Google Data API:er.

I tabellen nedan visas utfasade API:er och respektive ersättare.

Utfasat API Avstängningsdatum Aktuellt API
1Email Settings API  15 november 2017  Gmail API
Admin Settings API 16 augusti 2017 Admin SDK Directory API
G Suite Provisioning API 20 april 2015 Admin SDK Directory API
G Suite Reporting API 20 april 2015 Admin SDK Reports API

1Läs mer om att migrera appar från Email Settings API till Gmail API i migreringsguiden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?