Vad ingår i min version av Gmail?

Nedan följer en jämförelse över specifika funktioner och egenskaper i Gmail som är tillgängliga i de olika versionerna av Google Apps:

  • Google Apps (kostnadsfri version): Ett kostnadsfritt erbjudande för små organisationer.
Från och med 6 december 2012 är nya konton inte tillgängliga för denna version. Om du registrerade dig för den kostnadsfria versionen före 6 december 2012 kan du fortsätta använda den gratis. Läs mer.
  • Google Apps for Business: Affärstjänster för företag som behöver mer lagringsutrymme, ökad säkerhet, administrativ kontroll och integrationsfunktioner. Uppgradera nu
  • Google Apps for Education: Kostnadsfria affärstjänster för kvalificerade utbildningsinstitutioner och ideella organisationer. Är vi kvalificerade?
  • Ideella organisationer: Google Apps for Education är tillgängligt kostnadsfritt för kvalificerade ideella organisationer via programmet Google for Nonprofits (se riktlinjer för kvalificering). Läs mer.
  • Amerikanska myndighetskunder: Google Apps for Government är certifierat och ackrediterat enligt FISMA (Federal Information Security Management Act), som anger standarder för programvaruapplikatioenr som används av amerikanska federala myndigheter. Denna version innehåller samma funktioner som Google Apps for Business. Läs mer.

Användning och support

Jämför Google Apps (kostnadsfri version) med Google Apps for Business och Google Apps for Education.

Allmänt Gratis Business Education
99,9 % driftsäkerhet garanteras X
Högsta antal användare per domän 10 Obegränsat Obegränsat

Dina anpassade e-postadresser
Exempelvis användare@dindomän.se

Meddelandegränser      
Lagringsutrymme för e-post/snabbmeddelanden per användare

Lagringsutrymmet i Gmail delas med Google Drive och Picasa webbalbum. Läs mer
15 GB 30 GB 30 GB
Storleksgräns för bilagor 25 MB 25 MB 25 MB
Högsta antal mottagare per meddelande 500 500 500
Högsta antal mottagare per dag och användare (utanför domänen) 500 3 000 3 000
Support      
Självhjälp online
Prioriterad e-postsupport
(Via länk på administratörskonsolen)
X
Telefonsupport dygnet runt veckans alla dagar
för nödsituationer då tjänsten inte är tillgänglig
X

Säkerhets- och affärskontroller

Säkerhet Gratis Business Education

SSL-aktivering
Läs mer

Enkel inloggning (SSO, Single Sign On)
Läs mer
Anpassa kraven på lösenordsstyrka
Läs mer
X
Anpassa kraven på lösenordslängd
Läs mer
X
Filtrering och efterlevnad      
Filtrering av skräppost och virusblockering
Anpassad filtrering och anpassade innehållspolicyer X

Arkivering, sökning och identifiering

Google Message Discovery (Postini)
 Avgiftsbelagt tillägg, enbart

X
Policyer för e-postkvarhållning
Läs mer
X
Registrering av godkända IP-adresser
Läs mer
X
Användarhanterade svarta listor
Läs mer
X

Funktioner och märkning

Anpassning Gratis Business Education
Borttagning av Gmail-annonser X
Logotyper och färgmärkning
Anpassad webbadress
 
Administratörskonfigurerade sidfötter om efterlevnad X
E-postteman (definieras av användaren)
E-postlistor och alias      

E-postlistor

Hanteras av administratörer på Googles administratörskonsol som grupperLäs mer

Användarhanterade forum och
e-postlistor

Hanteras av användare i Google Apps som grupper; administratören kan inaktivera. Läs mer

X

Domänalias (associerat med din primära domän)

Exempelvis  användare@företag.dindomän.se. Läs mer

Användaralias

(Kallas smeknamn i Google Apps)

Funktionshantering      
Gmail Labs
Läs mer
Alternativ för inaktivering av Labs för domänen X
Alternativ för inaktivering av offlineåtkomst för domänen
Läs mer
X
Alternativ för inaktivering av förhandsfunktioner för domänen

Migrering och integration

Användaradministration och kontaktdelning Gratis Business Education
Automatisk administration från LDAP-system
Google Apps Directory Sync
X
User and group provisioning API
Delade domänkontakter
(globala adresser)
Delade externa kontakter
Shared Contacts API
X
E-postmigrering (administratörshanterad)      
Domänomfattande migrering med Email migration API X
Lotus Notes-migrering
(e-post, kontakter, kalender)
Google Apps Migration for Lotus Notes
X

Google Apps Migration for Microsoft Exchange

Har stöd för Microsoft® Exchange 2003/2007/2010 eller en IMAP-server (Novell® GroupWise®, Cyrus, Dovecot, Courier eller Gmail), PST-filer och Google Apps-konton. Läs mer

X
E-postmigrering (användarhanterad)      
Outlook 2003, 2007 och 2010
(e-post, kontakter, kalender)
Google Apps Migration for Microsoft Outlook® (om du inte använder Outlook)
Outlook 2003, 2007 och 2010
(e-post, kontakter, kalender)
Google Apps Sync for Microsoft Outlook® (om du fortsätter att använda Outlook)
X
Övriga POP-konton
Mailhämtaren

Åtkomst och leverans

Mobil Gratis Business Education

Fjärrhantering av BlackBerry-enhet

Google Apps Connector for BlackBerry Enterprise Server (kräver BlackBerry Enterprise Server)

X
iPhone, iPad och Windows Phone
Läs mer om Google Sync via ActiveSync.
Observera att sedan 30 januari 2013 kan enbart kunder med Google Apps for Business, Government och Education konfigurera nya enheter med Google Sync och synkronisera Gmail, Kalender och KOntakter på iPhone och iPad.
Fjärrhantering av iPhone, iPad och Windows Phone-enhet
Google Apps Mobile Management
X
Android
Läs mer

Fjärrhantering av Android-enhet

Läs mer om Google Apps Device Policy och Google Apps Mobile Management

X
Andra åtkomstalternativ      
E-postdelegering
Läs mer
Offlineåtkomst
Läs mer
Röst- och videochatt
Läs mer
Outlook 2003, 2007 och 2010
Google Apps Sync for Microsoft Outlook®
X
IMAP/POP-klient
Administrativ möjlighet att inaktivera IMAP-/POP-åtkomst  
Alternativ för e-postleverans      
Catch-all-adress
Läs mer
E-postroutning
(användar- och domännivå)
Läs mer
X
Inkommande nätsluss
Läs mer
X
Utgående gateway
(för hela domänen)
Läs mer
X
Utgående reläserver
(för alternativa Från-adresser)
Läs mer
Ta emot e-post från flera POP-adresser
Mailhämtare (användarverktyg)