MX-postvärden i G Suite

Här är värdena som ska användas i domänens DNS-inställningar för att konfigurera MX-poster för Gmail med G Suite. Varje post pekar på en av Googles e-postservrar. Observera den viktiga informationen nedan om hur du ställer in prioriteter för e-postservrar.

Du anger dessa värden hos domänvärden, inte på Googles administratörskonsol.

Obs! Vissa domänvärdar använder andra etiketter för namn- och värdefälten och många värdar kräver också en punkt efter servernamnet.

Till exempel: ASPMX.L.GOOGLE.COM.

Se till att du följer de specifika instruktioner för din domänvärd när du anger dessa postvärden.

Namn/värd/alias Aktiveringstid (TTL*) Posttyp Prioritet Värde/Svara/Destination
Tomt eller @ 3 600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Tomt eller @ 3 600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Tomt eller @ 3 600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Tomt eller @ 3 600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Tomt eller @ 3 600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

* TTL är antalet sekunder innan efterföljande ändringar av MX-posten träder i kraft. När MX-posterna är korrekt konfigurerade rekommenderar vi att du ändrar TTL-värdet 3600 till 86.400, vilket innebär att servrar på internet ska söka efter uppdateringar av MX-poster en gång om dygnet istället för varje timme. Läs mer

Prioriteter

I kolumnen Prioritet visas relativ prioritet för Googles e-postservrar. E-post levereras till servern med högst prioritet först. Ett lägre tal har högre prioritet: till exempel har 1 högre prioritet än 10. Om den servern av någon anledning inte är tillgänglig levereras e-posten till servern med den näst högsta prioriteten, och så vidare längs listan. Prioritetsvärdena måste inte exakt motsvara dem i tabellen. Och i själva verket har olika domänvärdar har olika system för att ange prioritet för MX-poster.

Oavsett vilket system domänvärden tillämpar för att ange prioritet måste ASPMX.L.GOOGLE.COM vara posten med högst prioritet.

Om domänvärden tilldelar prioritet med siffror väljer du den lägsta siffran (högst prioritet) för ASPMX.L.GOOGLE.COM, i enlighet med tabellen ovan.  Om värden använder en annan metod för att tilldela prioritet följer du denna metod och anger ASPMX.L.GOOGLE.COM som primär server. Om värden endast tillåter en MX-post eller inte tillåter rankning anger du ASPMX.L.GOOGLE.COM som enda MX-post.

Domänverifiering med en MX-post

Du kan också verifiera domänen för G Suite med en MX-post. Konfigurationsguiden för G Suite anger en unik MX-post med prioriteten 15 för verifiering. Den här posten är enbart tillgänglig i installationsguiden som visas direkt efter att du har registrerat dig för G Suite.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?