MX-recordwaarden voor G Suite

Hier ziet u de waarden die u moet invoeren in de DNS-instellingen van uw domein om MX-records te configureren voor Gmail met G Suite. Elk record wijst naar een e-mailserver van Google. Hieronder staan belangrijke gegevens over het instellen van de Prioriteit voor de e-mailserver.

U voert deze waarden in bij uw domeinhost, niet in de Google Beheerdersconsole.

Opmerking: Sommige domeinhosts gebruiken andere labels voor de velden 'naam' en 'waarde'. Ook moet bij sommige hosts aan het einde van de servernaam een punt worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld ASPMX.L.GOOGLE.COM.

Volg de specifieke instructies voor uw domeinhost wanneer u deze recordwaarden invoert.

Naam/Host/Alias Time to Live (TTL*) Recordtype Prioriteit Waarde/antwoord/bestemming
Leeg of @ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM
Leeg of @ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Leeg of @ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Leeg of @ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Leeg of @ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

* De TTL is het aantal seconden voordat volgende wijzigingen aan de MX-record in werking treden. We raden u aan, nadat de MX-records correct zijn geconfigureerd, de TTL-waarde te wijzigen van 3600 in 86400. Hierdoor controleren servers over het hele internet elke 24 uur op updates aan het MX-record, in plaats van ieder uur. Meer informatie.

Prioriteit

In de kolom Prioriteit wordt de relatieve prioriteit weergegeven van de e-mailservers van Google. E-mails worden als eerste bezorgd bij de server met de hoogste prioriteit. Een lager getal heeft een hogere prioriteit. 1 heeft bijvoorbeeld een hogere prioriteit dan 10. Als een server om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, worden e-mails bezorgd bij de server met daarna de hoogste prioriteit en zo verder in de lijst. De prioriteitswaarden hoeven niet exact hetzelfde te zijn als in de tabel. Verschillende domeinhosts hebben zelfs verschillende systemen om de prioriteit van MX-records in te stellen.

Ongeacht het systeem waarmee uw domeinhost de prioriteit aangeeft, moet ASPMX.L.GOOGLE.COM de record zijn met de hoogste prioriteit.

Als uw domeinhost prioriteit aangeeft met getallen, kiest u het laagste getal (hoogste prioriteit) voor ASPMX.L.GOOGLE.COM, zoals in de tabel hierboven.  Als uw host een andere manier gebruikt om prioriteit aan te geven, volgt u die manier en wijst u ASPMX.L.GOOGLE.COM aan als de primaire server. Als uw host slechts één MX-record toestaat, of als u geen rangorde aan kunt geven, voert u ASPMX.L.GOOGLE.COM in als de enige MX-record.

Domeinverificatie met een MX-record

U kunt ook uw domein voor G Suite verifiëren met een MX-record. In de G Suite-installatiewizard krijgt u een unieke MX-record voor verificatie, met prioriteit 15. Deze record is alleen beschikbaar in de installatiewizard die wordt gedetecteerd vlak nadat u zich heeft aangemeld voor G Suite.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?