Autentisera e-post med DKIM

2. Lägg till DKIM-domännyckel i domänens DNS-poster

Ställ in DKIM för att förhindra identitetsförfalskning via e-post

Hoppa över det här steget om din domän tillhandahålls av en G Suite-domänvärdpartner

Om din domän tillhandahålls av en G Suite-domänvärdpartner hoppar du över det här steget. Gmail skapar domännyckeln åt dig och lägger till den i domänens DNS-poster. Öppna Aktivera DKIM-signering.

Om du vill aktivera DKIM uppdaterar du DNS TXT-posten för domänen med DKIM-domännyckeln som du har skapat i administratörskonsolen. Uppdatera TXT-posten på domänvärden inte i administratörskonsolen.

Läs mer om att arbeta med DNS TXT-poster.

Så här lägger du till domännyckeln i domänens DNS-poster

För dessa steg använder du DKIM-domännyckeln som du skapade i administratörskonsolen.

Viktigt! Om du har fler än en domän utför du dessa steg för varje domän. Använd en unik DKIM-nyckel för varje domän.

 1. Logga in på hanteringskonsolen för domänvärden.
 2. Leta upp sidan där du kan uppdatera DNS-poster.

  Underdomäner: Om domänvärden inte har stöd för uppdatering av DNS-poster för underdomäner lägger du till posten på den överordnade domänen. Läs mer om att uppdatera DNS-poster för en underdomän.

 3. Lägg till en TXT-post:

  Obs! Om din domänleverantör begränsar längden på TXT-posterna öppnar du Domännycklar och TXT-postgränser.

  • I det första fältet anger du texten under DNS-värdnamn (TXT-postnamn).
  • I det andra fältet anger du textsträngen i administratörskonsolen under TXT-postvärde.
 4. Spara ändringarna.

Domännycklar och TXT-postgränser

DNS TXT-poster kan ha högst 255 tecken i en sträng. I DNS slås flera textsträngar samman i en TXT-post för att skapa TXT-poster över 255 tecken.

En domännyckel på 2 048 bitar överstiger gränsen på 255 tecken och kräver att en TXT-post skapas från textsträngar i en kedja.

Kontakta domänvärden och ta reda på om de har stöd för TXT-poster som är längre än 255 tecken:

 • Stöds: Ta reda på vilka steg som krävs för att uppdatera DNS-posterna med domännyckeln. Stegen är olika för olika domänvärdtjänster.  
 • Stöds inte: för TXT-poster använder du 1024-bitars domännycklar för att DKIM ska ligga inom gränsen på 255 tecken.

Nästa steg

Aktivera DKIM-signering

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?