Uwierzytelnianie poczty e-mail przez DKIM

2. Dodawanie klucza DKIM domeny do rekordów DNS domeny

Konfigurowanie DKIM, aby zapobiec podszywaniu się pod nadawców e-maili

Pomiń ten krok, jeśli Twoja domena została udostępniona przez partnera świadczącego usługi hostingowe domeny Google Workspace

Jeśli Twoja domena została udostępniona przez partnera świadczącego usługi hostingowe domeny Google Workspace, pomiń ten krok. Gmail generuje klucz domeny i dodaje go do rekordów DNS Twojej domeny. Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie podpisywania DKIM.

Aby włączyć DKIM, zaktualizuj rekord TXT DNS przy użyciu klucza DKIM domeny wygenerowanego w konsoli administracyjnej. Ten rekord należy zaktualizować na stronie dostawcy hostingu domeny, a nie w konsoli administracyjnej.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z rekordów DNS TXT.

Dodawanie klucza domeny do rekordów DNS domeny

Podczas wykonywania tych instrukcji użyj klucza DKIM domeny wygenerowanego w konsoli administracyjnej.

Ważne: jeśli masz więcej niż jedną domenę, wykonaj te czynności dla każdej z domen, zawsze używając unikalnego klucza DKIM.

 1. Zaloguj się w konsoli zarządzania dostawcy hostingu domeny.
 2. Znajdź stronę umożliwiającą zaktualizowanie rekordów DNS.

  Subdomeny: jeśli Twoja domena nie obsługuje aktualizowania rekordów DNS subdomen, dodaj rekord do domeny nadrzędnej. Więcej informacji znajdziesz w artykule Aktualizowanie rekordów DNS dla subdomeny.

 3. Dodaj rekord TXT:

  Uwaga: jeśli dostawca domeny ogranicza długość rekordów TXT, zapoznaj się z sekcją Klucze domeny a ograniczenia rekordów TXT.

  • W pierwszym polu wpisz tekst z pola Nazwa hosta DNS (nazwa rekordu TXT) w konsoli administracyjnej.
  • W drugim polu wpisz tekst z pola Wartość rekordu TXT w konsoli administracyjnej.
 4. Zapisz zmiany.

Ważne: po dodaniu rekordu TXT do rekordów DNS domeny strona DKIM w konsoli administracyjnej Google nadal wyświetla komunikat Musisz uaktualnić rekordy DNS dla tej domeny. Jeśli rekord TXT został poprawnie dodany do rekordów DNS domeny, zignoruj ten komunikat. Zanim uwierzytelnianie poczty e-mail zostanie rozpoczęte, może minąć do 48 godzin.

Klucze domeny a ograniczenia rekordów TXT

Rekordy TXT DNS mogą mieć maksymalnie 255 znaków w jednym ciągu. W przypadku rekordów TXT dłuższych niż 255 znaków system DNS łączy wiele ciągów tekstowych w jeden rekord.

2048-bitowy klucz domeny przekracza limit 255 znaków i wymaga rekordu TXT utworzonego z łańcuchów ciągów tekstowych.

Skontaktuj się z dostawcą hostingu domeny, aby dowiedzieć się, czy w jego systemie rekordy TXT dłuższe niż 255 znaków są obsługiwane:

 • Obsługiwane: dowiedz się, jakie czynności są wymagane, by zaktualizować rekordy DNS przy użyciu klucza domeny. Te czynności różnią się zależnie od usług hostingu domeny.  
 • Nieobsługiwane: użyj 1024-bitowych kluczy domeny, by podpis DKIM nie przekraczał limitu 255 znaków.

Dalsze kroki

Włączanie podpisywania DKIM

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem