E-mail verifiëren met DKIM

2. De domeinsleutel toevoegen aan de DNS-records

E-mailspoofing van uitgaande berichten voorkomen

Sla deze stap over als uw domein wordt geleverd door een G Suite-domeinhostpartner

Als uw domein wordt geleverd door een G Suite-domeinhostpartner, slaat u deze stap over. Gmail genereert de domeinsleutel voor u en voegt deze toe aan de DNS-records van uw domein. Ga naar Ondertekenen met DKIM inschakelen.

De domeinsleutel toevoegen aan de DNS-records van uw domein

 1. Log in bij de beheerdersconsole van uw domeinprovider.
 2. Zoek de pagina waar u de DNS-records kunt updaten.

  Subdomeinen: Als uw domeinhost het updaten van DNS-records voor subdomeinen niet ondersteunt, voegt u de record toe aan het hoofddomein. Meer informatie over het updaten van DNS-records voor een subdomein.

 3. Maak een TXT-record met de naam en de waarde uit de Gmail-beheerdersconsole.

  Als u de naam en waarde wilt zien om de TXT-record mee te maken, gaat u in de beheerdersconsole naar Apps > G Suite > GmailVerifiëren.

  Zie Tips voor het updaten van DNS-records bij domeinproviders als uw domeinprovider de lengte van TXT-records beperkt.

 4. Update de DNS-record:

  Voer in het eerste veld de tekst onder Naam DNS-host (naam TXT-record) in.

  Voer in het tweede veld de tekst onder Waarde TXT-record in.

 5. Sla de wijzigingen op.

Tips voor het updaten van DNS-records bij domeinproviders

Veldnamen: Domeinproviders gebruiken verschillende namen voor de velden die zijn gekoppeld aan een TXT-record. Bij GoDaddy heten de velden bijvoorbeeld TXT Name en TXT Value. Bij Name.com heten de velden Record Host en Record Answer. Bij de meeste providers is het eerste veld de Naam DNS-host (naam TXT-record) en is het tweede veld de Waarde TXT-record.

EasyDNS: Als EasyDNS uw domeinhost is, voegt u aan het eind van de waarde Naam DNS-host (naam TXT-record) een punt en uw domeinnaam toe. Voer de waarde in deze indeling in, waarbij uw_domein.com de naam is van uw domein: google._domainkey.uw_domein.com.  

TXT-records maken: Zie Een TXT-record toevoegen voor uitgebreide instructies voor het maken van TXT-records, inclusief instructies voor veelgebruikte domeinhosts. Zie Beperkingen van de domeinregistreerder voor het maken van TXT-records voor beperkingen bij sommige domeinhosts.

Limieten voor TXT-recordwaarden: Als uw domeinprovider 2048-bits domeinsleutels ondersteunt, maar het aantal tekens in TXT-records beperkt tot 255, kunt u de DKIM-sleutel niet als één tekenreeks invoeren. Doe in dit geval het volgende:

 1. Splits de sleutel in meerdere tekenreeksen.
 2. Zet elke tekenreeks tussen aanhalingstekens.
 3. Voer alle tekenreeksen (inclusief aanhalingstekens) in het veld 'Waarde TXT-record' in. In dit voorbeeld is de DKIM-sleutel opgesplitst in twee tekenreeksen. Elke tekenreeks staat tussen aanhalingstekens:

"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAraC3pqvqTkAfXhUn7Kn3JUNMwDkZ65ftwXH58anno/bElnTDAd/idk8kWpslrQIMsvVKAe+mvmBEnpXzJL+0LgTNVTQctUujyilWvcONRd/z37I34y6WUIbFn4ytkzkdoVmeTt32f5LxegfYP4P/w7QGN1mOcnE2Qd5SKIZv3Ia1p9d6uCaVGI8brE/7zM5c/"

"zMthVPE2WZKA28+QomQDH7ludLGhXGxpc7kZZCoB5lQiP0o07Ful33fcED73BS9Bt1SNhnrs5v7oq1pIab0LEtHsFHAZmGJDjybPA7OWWaV3L814r/JfU2NK1eNu9xYJwA8YW7WosL45CSkyp4QeQIDAQAB"

Volgende stappen

Ondertekenen met DKIM inschakelen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?