Zmiana ustawień aplikacji

Aplikacje z Marketplace dodane do domeny są wyświetlane w konsoli administracyjnej w sekcji Aplikacje z Marketplace.

  1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

    Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

  2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem Aplikacje z Marketplace.
  3. Kliknij nazwę aplikacji, aby otworzyć jej ustawienia.

Na stronie Ustawienia możesz włączać i wyłączać aplikację w całej organizacji lub tylko w wybranych jednostkach organizacyjnych. Możesz tam też modyfikować opisane poniżej opcje aplikacji, choć nie wszystkie z nich są dostępne dla każdej aplikacji.

Przyznawanie i anulowanie dostępu do danych

Aby zobaczyć podsumowanie danych, do których aplikacja ma dostęp, kliknij Dostęp do danych. Jeśli aplikacja ma dostęp do danych domeny, to jest widoczna wartość Przyznane. Jeśli aplikacja nie ma dostępu do danych domeny, jest pokazywana wartość Potrzebne zezwolenie.

Gdy aplikacja wymaga dostępu do G Suite przez interfejsy API, takie interfejsy są wymienione w tej sekcji.

Uwaga: jeśli aplikacja jest włączona i wymaga dostępu do danych, wycofanie tego dostępu może spowodować jej nieprawidłowe działanie.

Dowiedz się więcej o dostępie do danych.

Uniwersalne linki nawigacyjne

Użytkownicy mogą otwierać aplikacje z poziomu menu z aplikacjami. Dowiedz się więcej o dostępie użytkowników do aplikacji z Marketplace.

Jednokrotne logowanie przy użyciu identyfikatora OpenID

Aplikacja może automatycznie uzyskiwać tożsamość OpenID użytkowników w momencie odwiedzenia przez nich witryn internetowych (obszarów OpenID) wymienionych w tym miejscu. Informacje o tożsamości mogą obejmować adresy e-mail i nazwy użytkowników, udostępniając funkcję błyskawicznego jednokrotnego logowania. Dowiedz się więcej o identyfikatorze OpenID.

Ustawienia dodatkowe

Kliknij linki, aby otworzyć wszelkie dodatkowe ustawienia aplikacji.

Pomoc

Kliknij Pomoc, aby otworzyć stronę pomocy w witrynie producenta. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu pomocy związanej z aplikacją.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?