Uzyskiwanie dostępu do aplikacji z Marketplace

Po zainstalowaniu aplikacji z Marketplace możesz ją otworzyć na kilka sposobów:

Nie wszystkie opisane poniżej metody otwierania aplikacji z Marketplace są zawsze dostępne.
  1. Kliknij Menu z aplikacjami Aplikacje i wybierz Więcej, aby zobaczyć dostępne aplikacje.

    Uwaga: nie wszędzie tam, gdzie jest Menu z aplikacjami, są wyświetlane aplikacje z Marketplace. 

  2. Otwórz aplikację bezpośrednio z poziomu Dysku Google.
    • Jeśli aplikacja służy do obsługi plików specjalnego typu – takich jak pliki schematu blokowego – to możesz utworzyć taki plik przy użyciu menu Nowy na Dysku.
    • Możesz też kliknąć plik na Dysku prawym przyciskiem myszy, wybrać Otwórz w i wskazać aplikację z Marketplace skojarzoną z danym typem pliku.

  3. Użyj menu Dodatki w Dokumentach, Arkuszach lub Formularzach Google.

Większość aplikacji jest dostępna natychmiast po ich wdrożeniu. W niektórych przypadkach występuje opóźnienie do 24 godzin, zanim aplikacja zostanie wyświetlona.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?