Przypisywanie, usuwanie i ponowne przypisywanie licencji

Obejmuje to wersje Google Workspace i inne płatne abonamenty w Twojej konsoli administracyjnej Google.

W niektórych przypadkach Google automatycznie przypisuje licencje na usługi wszystkim użytkownikom w organizacji. W pozostałych sytuacjach możesz ręcznie przypisywać licencje do całej organizacji, jednostek organizacyjnych, grup użytkowników lub pojedynczych użytkowników. Możesz też włączyć opcję automatycznego przypisywania licencji użytkownikom.

Przypisywać licencje i zarządzać nimi możesz w 3 miejscach w konsoli administracyjnej Google:

 • Strona Rozliczenia: tutaj możesz przypisywać licencje wszystkim użytkownikom w organizacji lub użytkownikom z przesłanej listy, a także skonfigurować automatyczne licencjonowanie.
 • Strona Użytkownicy: ten sposób jest przydatny podczas przypisywania licencji wielu użytkownikom, ale nie wszystkim osobom w organizacji. Możesz zarządzać licencjami wielu użytkowników przy użyciu pliku CSV.
 • Strona określonego użytkownika: tutaj możesz zarządzać kontem danego użytkownika.

Przypisywanie i usuwanie licencji

Opisane tu czynności umożliwiają przypisywanie i usuwanie licencji użytkowników. Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę licencji, zobacz Zmniejszanie liczby licencji.

Automatyczne przypisywanie licencji wszystkim użytkownikom w organizacji

Licencję możesz automatycznie przypisać każdemu użytkownikowi w organizacji na stronie Ustawienia licencji.

 • Jeśli korzystasz z wielu usług Google lub masz różne abonamenty na tę samą usługę, możesz włączyć automatyczne licencjonowanie tylko dla 1 usługi lub subskrypcji.
 • Gdy włączysz automatyczne przypisywanie licencji na usługę wszystkim użytkownikom, nie możesz usuwać pojedynczych licencji na tę usługę.
 • Jeśli organizacja najwyższego poziomu zawiera jednostki organizacyjne, możesz ustawić inne opcje automatycznego licencjonowania w poszczególnych jednostkach.
 • Zastosowanie zmian związanych z automatycznym przypisaniem licencji może potrwać do 24 godzin.

Uwaga: jeśli korzystasz z Google Cloud Directory Sync, musisz wybrać 1 ze sposobów automatycznego przypisywania licencji – opisaną tutaj opcję dostępną w konsoli administracyjnej Google albo zarządzanie licencjami w Google Cloud Directory Sync.

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu ""a potem"" Rozliczeniaa potemUstawienia licencji.
 3. Kliknij usługę, na którą licencje chcesz przypisać.
 4. Kliknij Wyłączone a potem wybierz Włączone.
 5. Jeśli masz różne abonamenty na tę samą usługę, wybierz, który z nich ma być używany do automatycznego przypisywania licencji.
 6. Kliknij Zapisz.
Ręczne przypisywanie i usuwanie licencji na stronie Użytkownicy
 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Katalog a potem Użytkownicy.
 3. Zaznacz pole obok nazwy każdego użytkownika, któremu chcesz przypisać lub usunąć licencję.
 4. U góry kliknij Więcej a potemPrzypisz licencje lub Usuń licencje.
 5. Kliknij usługę a potem Przypisz lub Usuń.
Ręczne przypisywanie i usuwanie licencji na stronach poszczególnych użytkowników
 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Katalog a potem Użytkownicy.
 3. Kliknij nazwę użytkownika, którego kontem chcesz zarządzać.
 4. Przewiń stronę w dół i kliknij sekcję Licencje.
 5. Kliknij dowolną usługę, by wyświetlić przełączniki umożliwiające włączanie i wyłączanie w kolumnie Stan.
 6. Obok usługi w kolumnie Stan kliknij przełącznik, aby przypisać lub usunąć licencję.
 7. Kliknij Zapisz.
Przypisywanie licencji wielu użytkownikom za pomocą pliku CSV

Aby przypisać licencje wielu użytkownikom, możesz zbiorczo dodać lub zaktualizować konta użytkowników za pomocą pliku CSV:

 1. Wykonaj czynności opisane w artykule Dodawanie i aktualizowanie wielu użytkowników za pomocą pliku CSV.
 2. W przypadku użytkowników, którym chcesz przypisać licencje, w pliku CSV dodaj identyfikatory SKU w kolumnie New Licenses [UPLOAD ONLY] (Nowe licencje [TYLKO PRZESYŁANIE]).

Arkusz kalkulacyjny może zawierać dane maksymalnie 200 istniejących kont użytkowników, którym zostaną przypisane nowe licencje.

Licencje możesz przypisać użytkownikowi tylko wtedy, gdy nie ma on przypisanych innych wzajemnie wykluczających się licencji. Jeśli na przykład spróbujesz przypisać licencję Business Standard użytkownikowi, który ma już licencję Business Starter, ponowne przypisanie licencji się nie powiedzie.

Licencji nie można anulować za pomocą pliku CSV.

Ponowne przypisywanie licencji

Nie możesz przenieść licencji na usługę Google bezpośrednio z konta jednego użytkownika na inne. Zamiast tego wykonaj najpierw czynności opisane powyżej, aby cofnąć przypisanie licencji pierwszemu użytkownikowi, a następnie przydzielić ją nowemu.

Gdy anulujesz licencję, mogą minąć nawet 24 godziny, zanim będzie można ją przypisać innemu użytkownikowi.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
73010
false
false