Ändra en användares licens till en annan prenumeration

Om du har flera prenumerationer på samma Google-tjänst, till exempel flera lagringsutrymmen på Google Drive, kan du ändra en användares licensalternativ genom att tilldela en licens till en annan prenumeration på tjänsten. Användarens tidigare licens frigörs därmed.

Obs!

 • I vissa fall kan det ta upp till 24 timmar om du ändrar en användares licens innan du kan tilldela den tidigare licensen till en annan användare.
 • Om du vill ändra tilldelningen för en licens från en användare till en annan följer du stegen för att först ta bort tilldelningen av licensen från den första användaren och sedan tilldela den till den andra användaren.

Ändra en användares licenstyp

Ändra en licens på sidan för licenshantering
 1. Öppna licenshanteringssidan för den tjänst som du vill ändra licenser för:
  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

   Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Öppna Fakturering på administratörskonsolens startsida.
  3. På administratörskonsolen visas en lista med rutor som motsvarar varje tjänst som du har köpt. De innehåller basinformation om din prenumeration på det berörda objektet.

   Klicka på Åtgärder följt av Hantera licenser i rutan för tjänsten som du vill ändra licenser för.

 2. På sidan Licenshantering klickar du på fliken Tilldelade användare.

  Under fliken visas alla användare som för närvarande har en licens för tjänsten. Licenstyp visas i kolumnen Licens.

 3. Markera rutan bredvid namnen på de användare vars licenser du vill ändra.
 4. Klicka på knappen Tilldela. Välj licensen för den version av tjänsten du vill ha på rullgardinsmenyn.

  På rullgardinsmenyn visas antalet licenser som du har köpt och hur många som redan används. Om du har tillräckligt med lediga licenser för de valda användarna tillämpas det nya licensalternativet. Användarens tidigare licens frigörs därmed.

  Om du inte har tillräckligt många kostnadsfria licenser för de utvalda användarna visas ett felmeddelande. Upprepa steg 3 och välj bara så många användare som du har lediga licenser.

Ändra en licens på sidan Användarlista
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Markera rutan till vänster om varje användare som du vill ändra licenser för.
 4. Klicka på Mer Mer > Hantera licenser i det övre högra hörnet av skärmen.
 5. För alla tjänster som har flera prenumerationer tillgängliga visas en pil bredvid tjänstnamnet. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil för att expandera listan över prenumerationer.
 6. Klicka på licensen för den prenumeration av tjänsten du vill tilldela.
 7. Upprepa steg 6 och 7 för att ändra prenumerationen för en annan tjänst.
 8. Klicka på Tilldela. Användarnas aktuella tilldelade licenstyp ersätts med den nya licenstypen.
Ändra en licens på en enskild användares informationssida
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Klicka på namnet på den användare som du vill ändra licensen för.
 4. På användarens detaljsida klickar du på avsnittet Licenser för att expandera det.
 5. Klicka på tjänstnamnet. Om en pil visas indikerar detta att flera prenumerationer är tillgängliga för tjänsten.
 6. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil för att visa de tillgängliga prenumerationerna. 
 7. Klicka på önskad prenumeration. Användarnas aktuella tilldelade licenstyp ersätts med den nya licenstypen.
 8. Upprepa steg 5–7 om du vill ändra prenumerationen för ytterligare en tjänst.
 9. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?