ตั้งค่าการเผยแพร่คุณลักษณะของ Google Suite สำหรับผู้ใช้

คุณไม่ต้องติดตั้งการอัปเกรดซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อรับคุณลักษณะใหม่ใน Google Suite เพราะคุณลักษณะเหล่านี้จะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถยืดเวลาเริ่มการเผยแพร่คุณลักษณะใหม่* ใน G Suite แก่ผู้ใช้ออกไปได้เล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาทดลองใช้คุณลักษณะเหล่านั้นก่อน แล้วฝึกผู้ใช้ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อต้องการยืดเวลาเริ่มการเผยแพร่คุณลักษณะใหม่ ให้เลือกช่องทางการเผยแพร่ตามกำหนดการ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

ดูว่ามีอะไรใหม่โดยติดตามข่าวเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มาใหม่ 

การติดตามการเผยแพร่มี 2 แบบ

 • การติดตามการเผยแพร่ตามกำหนดการ (แนะนำ) ผู้ใช้ได้รับคุณลักษณะใหม่หลังจากออกเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ทั่วไปแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ วิธีนี้ช่วยให้คุณมีเวลาเตรียมผู้ใช้ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ 
 • การติดตามการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ได้รับคุณลักษณะใหม่ทันทีที่ Google เผยแพร่ต่อผู้ใช้ทั่วไป คุณลักษณะเหล่านี้ได้รับการทดสอบเพื่อรับประกันคุณภาพแล้ว 

เคล็ดลับ: เลือกการติดตามการเผยแพร่ตามกำหนดการให้ผู้ใช้ จากนั้นตั้งค่าการเผยแพร่อย่างรวดเร็วในบัญชีทดสอบของ G Suite เพื่อลองใช้คุณลักษณะใหม่ก่อนที่ผู้ใช้จะได้รับ คุณจะต้องแยกโดเมนสำหรับบัญชีทดสอบของ G Suite ออกต่างหาก 

เลือกการติดตามการเผยแพร่

คำเตือน: หากคุณเปลี่ยนจากการติดตามการเผยแพร่อย่างรวดเร็วไปเป็นการติดตามการเผยแพร่ตามกำหนดการ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะปัจจุบันในการติดตามการเผยแพร่อย่างรวดเร็วได้ โปรดตรวจสอบ ปฏิทินการเผยแพร่ของ G Suite สำหรับคุณลักษณะการติดตามการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ณ ปัจจุบัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัทแล้วโปรไฟล์
 3. ในหัวข้อคุณลักษณะผู้ใช้ใหม่ โปรดเลือกการเผยแพร่ตามกำหนดการหรือการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว
 4. คลิกบันทึก

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล

มีผลกับคุณลักษณะของผู้ใช้เท่านั้น

การติดตามการเผยแพร่ที่เลือกในที่นี้จะไม่มีผลเมื่อแสดงคุณลักษณะใหม่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบทุกคนจะได้รับคุณลักษณะใหม่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบพร้อมกัน ไม่ว่าจะเลือกการติดตามการเผยแพร่แบบใดก็ตาม

รูปแบบการออกให้บริการ

เพื่อให้การออกให้บริการคุณลักษณะใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ละคุณลักษณะจะมีรูปแบบในการเผยแพร่แตกต่างกันไปตามลักษณะและความซับซ้อน เมื่อประกาศเริ่มเปิดใช้แต่ละคุณลักษณะบน บล็อกการอัปเดตของ G Suite จะมีรูปแบบการออกให้บริการได้ดังต่อไปนี้

 • การออกให้บริการแบบสมบูรณ์ (1-3 วันสำหรับการเปิดเผยคุณลักษณะ)

  หรือ
 • การทยอยออกให้บริการ (ไม่เกิน 15 วันสำหรับการเปิดเผยฟีเจอร์

  หรือ
 • การออกให้บริการแบบขยายเวลา (อาจใช้เวลานานกว่า 15 วันสำหรับการเปิดเผยฟีเจอร์)

*ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บทความนี้ชี้แจง "กระบวนการเผยแพร่ G Suite" ซึ่งใช้กับการเปิดตัวในเว็บสำหรับ Gmail, Google ปฏิทิน, Google ไดรฟ์ (รวมถึง Google เอกสาร ชีต และสไลด์), Google Groups และ Google Sites เท่านั้น โดยไม่รวมการเปิดตัวในอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือการเปิดตัวสำหรับบริการหรือห้องทดลองอื่นๆ Google พยายามปฏิบัติตามกระบวนการนี้อย่างเคร่งครัด แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามนี้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกระบวนการเผยแพร่ได้ทุกเมื่อ คุณลักษณะส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งานในหลายภาษา ทั้งกับตัวเลือกการเผยแพร่อย่างรวดเร็วและตามกำหนดการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร