Czy mam odznaczyć opcję „Traktuj jako alias” w Gmailu?

Gdy dodajesz do swojego konta Gmail inny adres, z którego chcesz wysyłać wiadomości, Gmail zwykle traktuje taki adres tak samo jak Twój oryginalny adres w Gmailu (jako alias tego adresu). Jeśli jednak chcesz wysyłać e-maile w imieniu innej osoby, możesz odznaczyć pole Traktuj jako alias dla dodawanego adresu.

Możesz zaznaczyć lub odznaczyć to pole podczas dodawania adresu, a także później w ustawieniach Gmaila.

Scenariusze

Chcę wysyłać i odbierać wiadomości w skrzynce Gmaila

Zaznacz pole Traktuj jako alias.

Przykład: masz dwa adresy e-mail i chcesz, aby wszystkie wiadomości wysyłane na dowolny z tych adresów były dostarczane do tej samej skrzynki odbiorczej w Gmailu. Natomiast podczas wysyłania e-maili chcesz wybierać adres nadawcy. Odbiorcy zobaczą, że wiadomość pochodzi z wybranego adresu.

Chcę wysyłać wiadomości w imieniu innego użytkownika lub konta

Odznacz opcję Traktuj jako alias.

Przykład: zarządzasz dwoma adresami e-mail, które należą do różnych kont lub zostały utworzone w innych systemach pocztowych. Na każde z takich kont musisz logować się oddzielnie, aby móc czytać odpowiednie wiadomości. Chcesz jednak łatwiej wysyłać pocztę z tych adresów, korzystając z jednego konta Gmail.

Jeśli odznaczysz to pole:

  • Wiadomości wysyłane na dodawany adres nie będą pojawiały się w Twojej skrzynce odbiorczej w Gmailu. Aby odczytać takie e-maile, musisz zalogować się na inne konto lub w innym systemie pocztowym. Drugie konto musi być w stanie otrzymywać wiadomości wysyłane na taki adres.
  • Podczas odpowiadania na wiadomości z innego adresu ten adres zostaje dodany do pola Od.

Chcę wysyłać wiadomości na listę adresową grupy

Zaznacz pole Traktuj jako alias.

Przykład: korzystasz z Gmaila w pracy lub szkole i należysz do grupy (listy adresowej). Otrzymujesz wpisy z grupy w swojej skrzynce odbiorczej w Gmailu, ale chcesz też wysyłać wiadomości przy użyciu adresu tej grupy. Możesz go dodać jako adres nadawcy i pozostawić pole aliasu zaznaczone.

Porównanie

  Traktowane jako alias
(pole zaznaczone)
To nie alias
(pole odznaczone)
Wiadomości wysyłane na inny adres pojawiają się w skrzynce odbiorczej w Gmailu
Wiadomości wysyłane z innego adresu pojawiają się w Wysłanych
Odpowiedzi wysyłane z innego adresu w polu Od mają... Twój adres podstawowy Adres nadawcy

Sprawdzanie i zmienianie ustawienia

  1. Zaloguj się w Gmailu.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia "" a potem Ustawienia.
  3. Kliknij kartę Konta i importowanie lub Konta.
  4. W sekcji „Wyślij pocztę jako” znajdź odpowiedni adres i kliknij edytuj informacje.
  5. Zaznacz lub odznacz pole Traktuj jako alias.
  6. Kliknij Zapisz.
    Uwaga: jeśli dwóch użytkowników ma ten sam adres „Wyślij pocztę jako” i jeden z nich wyśle do drugiego wiadomość, odbiorca zobaczy tego e-maila w folderze „Wysłane” i „Odebrane”.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem