Välj vilka behörigheter som gäller för grupproller

Du kan styra vad varje medlem i en grupp kan göra genom att tilldela personen en roll, som ägare, ansvarig eller medlem. Alternativen för hantering av roller beror på om:

 • du använder Google Groups for Business (kallas även Google Grupper eller groups.google.com)
 • du skapar bara grupper i administratörskonsolen.

Vi använder Groups for Business

Inställningar för åtkomstnivå

Följande inställningar för åtkomstnivå är tillgängliga när du skapar en grupp på Googles administratörskonsol:

 • Offentlig – öppen för alla på domänen. Beroende på dina inställningar kan den också vara öppen för personer utanför domänen. Grupper med den offentliga inställningen kan få fler skräppostmeddelanden. Skadliga avsändare skickar ofta skräppost till e-postadresser som de hittar på offentliga webbplatser. 
 • Team – öppen för ett specifikt team på domänen. Välj den här inställningen för att skapa en grupp för en specifik intern avdelning eller ett team.
 • Endast meddelande – används för att skicka information till en grupp. Använd till exempel den här inställningen för en grupp som tar emot företagsnyheter.
 • Begränsad – en privat gruppinställning för anställda som delar privat eller känslig information.
 • Anpassad – visar att inställningar har konfigurerats manuellt.

Vad varje inställning tillåter
  Gå med i gruppen Skicka meddelanden Visa medlemslistan* Bjuda in nya medlemmar Visa diskussionsarkivet
Offentligt Alla på domänen Alla på domänen Alla på domänen Ägare, ansvariga och medlemmar Alla på domänen
Team Ingen – enbart ägare och ansvariga kan lägga till medlemmar Alla på domänen Alla på domänen Ägare och ansvariga Alla på domänen
Enbart meddelande Alla på domänen Ägare och ansvariga Ägare och ansvariga Ägare, ansvariga och medlemmar Alla på domänen
Begränsad Alla på domänen Ägare, ansvariga och medlemmar Ägare, ansvariga och medlemmar Ägare och ansvariga Ägare, ansvariga och medlemmar

*De här grupprollerna kan se medlemmarna på sidan Medlemmar för gruppen i katalogen Grupper. 

Tillåt personer utanför din domän att få åtkomst till gruppen

Tillåter alla på internet att gå med i gruppen, skicka meddelanden och visa diskussionsarkiven. Medlemslistan visas inte i kalenderinbjudningar som externa användare skapar, om inte du ändrar det i gruppens inställningar för åtkomstnivå.

 1. Ange delningsalternativen för Groups for Buinsess till Offentligt på internet
 2. När du skapar din grupp väljer du inställningen Offentlig för åtkomstnivå.
 3. Markera även rutan Ge alla på internet denna åtkomst
 4. Klicka på Skapa
Tillåt att personer utanför din domän kontaktar gruppen

Tillåter att personer utanför din domän kontaktar dina offentliga avdelningar eller team. Medlemslistan visas inte i kalenderinbjudningar som externa användare skapar, om inte du ändrar det i gruppens inställningar för åtkomstnivå.

 1. Ange delningsalternativen för Groups for Buinsess till Gruppägare kan tillåta inkommande e-post som skapats utanför domänen
 2. När du skapar din grupp väljer du inställningen Team för åtkomstnivå.
 3. Markera rutan Tillåt även alla på Internet att skicka meddelanden.
 4. Klicka på Skapa
Använd anpassade inställningar

När du har skapat en grupp kan du ange vem som kan lägga till medlemmar, publicera inlägg eller kontakta gruppägare. Mer information finns i Ändra inställningar för åtkomstnivå för en grupp

Vi skapar bara grupper i administratörskonsolen

Obs! Om Groups for Business har inaktiverats och du senare slår på funktionen får grupperna automatiskt alla funktioner som motsvarar Google Groups for Business. Mer information finns i Vi använder Groups for Buinsess.

Vad varje inställning tillåter
  Skicka meddelanden Visa medlemslistan*
Offentlig Alla på Internet Alla på domänen
Team Alla på domänen Alla på domänen
Enbart meddelande Ägare Ägare
Begränsad Ägare och medlemmar Ägare och medlemmar

*De här grupprollerna kan se medlemmarna på sidan Medlemmar för gruppen i katalogen Grupper. 

Använd anpassade inställningar

När du har skapat en grupp kan du ange vem som kan skicka e-post till gruppen och vem som kan visa gruppens medlemslista i kalenderinbjudningar. Läs mer om hur du ändrar inställningar för åtkomstnivå för en grupp

Relaterade ämnen

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?