Om kalenderresurser (rum osv.)

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Förutom schemaläggning av händelser i Google Kalender, kan G Suite-användare i din organisation boka resurser som personer delar. Det vanligaste exemplet är ett konferensrum. Andra exempel är projektorer, företagsbilar, gästkontor, rekreationsutrustning eller andra resurser som personer kan tänkas schemalägga.

Om du vill hantera kalenderresurser måste du ha en administratörsroll med kalenderresursbehörigheter som är tilldelade för ditt konto. Den färdiga rollen som tjänstadministratör har behörighet för kalenderresurser. Du kan använda denna roll eller skapa en anpassad administratörsroll. Instruktioner finns i Tilldela administratörsroller till en användare eller Skapa anpassade administratörsroller.

Obs! När du har lagt till en kalenderresurs kan det ta upp till en timme innan den blir tillgänglig i allas kalendrar.

Lägg till och hantera kalenderresurser

 1. Skapa byggnader, funktioner och resurser
  Från och med 17 oktober 2017 tillämpas Googles rekommenderade namnkonvention automatiskt på resurser. Det automatiskt genererade långa resursnamnet skapas av de enskilda resursinformationsfält du anger, t.ex. byggnad, våning, resursnamn och funktioner.

  Obs! För resurser som skapats före 17 oktober 2017 rekommenderar vi att du uppdaterar din resursinformation för att använda de nya resursfälten.

 2. Hantera kalenderresurser
  För att hantera en resurs, måste du lägga till resursens e-postadress i listan Mina kalendrar. Du kan sedan redigera, dela eller få aviseringar om resursen.

 3. Dela kalenderresurser
  Om du inte anger ett delningsalternativ för den nya resursen får den standardalternativet för delning för kalendrar inom organisationen.

 4. Lägg till resurser för en händelse
  När resurserna har skapats och delats ut kan du och användarna lägga till resurser i händelserna på ungefär samma sätt som när du bjuder in andra deltagare till en händelse.

 5. Få resursaviseringar
  Du kan ange att du vill få ett meddelande varje gång som:

  • En resurs schemaläggs för ett nytt event
  • Ett schemalagt event ändras eller annulleras
  • Inbjudna personer eller resurser svarar på ett event

  Du kan även begära ett dagsschema för resursen.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?